Home

Nemotorové vozidlo je

Otázka 0606038

 1. Nemotorové vozidlo je: A. Přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo. B. Každé vozidlo poháněné jiným než spalovacím motorem, například elektromobil. C. Kolejové vozidlo, které se účastní provozu na pozemních komunikacíc
 2. Autoškola testy - otázka 10060029. Nemotorové vozidlo je: 1) Pouze přípojné a potahové vozidlo. 2) Pouze ruční vozík nebo jízdní kolo. 3) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo. Zobrazit správnou.
 3. Otázka č. 1: Nemotorové vozidlo je: Vyberte odpověď: Vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo. Každé vozidlo poháněné jiným než spalovacím motorem, například elektromobil. Kolejové vozidlo, které se účastní silničního provozu. Spustit.
 4. Otázka č. 1: Nemotorové vozidlo je: Vyberte odpověď: Pouze potahové vozidlo. Pouze ruční vozík nebo jízdní kolo. Vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidol. Spustit nový test Vyhodnotit test. Další otázka

Autoškola testy - otázka 1006002

Nemotorové vozidlo je vozidlo, které je pohybováno s pomocí lidské nebo zvířecí síly, je to například jízdní kolo, ruční vozík, nebo potahové vozidlo. Za jízdní kolo je brána také koloběžka. Naopak pro řidiče nemotorového vozidla platí stejná pravidla jako pro řidiče - cyklista ani koloběžkář nesmějí jezdit. ► silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, g) motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus, h) nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo

řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo, nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo, chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík. Kategorie vozidel je v evroých podmínkách označení pro skupiny silničních a zvláštních vozidel připuštěných k provozu na pozemních komunikacích, pro která platí shodné technické podmínky.. Rámcovou kategorizaci pro Evroou unii stanovila směrnice 2007/46/ES (jež nahrazuje dřívější 70/156/EHS) v příloze II.. V České republice stanovil kategorizaci zákon č. Přípojným vozidlem je silniční nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy. U přípojného vozidla je tedy určující, s . Zobrazený užívateli: 18 x. Merito Přestupek spočívající v držení telefonního přístroje při řízení vozidla a výpověď policisty jako jediný důkaz f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, h) nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo, Upravil/a: Lamala

Nemotorové vozidlo je: Otázka č. 06060386/2 body. 18/90 . Každé vozidlo poháněné jiným než spalovacím motorem, například elektromobil. Kolejové vozidlo, které se účastní silničního provozu. Vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo V § 2 zákon uvádí, že: - silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí, - zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění.

Nemotorové vozidlo je: - Autoweb

Posun mezi otázkami. Nemotorové vozidlo je: Otázka č. 10060029/2 body. 45/90. Pouze ruční vozík nebo jízdní kolo. Vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo Pokud řidič užívá kolo vybavené drobným motorkem, který elektrickým pohonem pouze vhodně doplňuje lidskou sílu vyvinutou řidičem (pro překonání náročnějších úseků jízdy), měl by podle mě převážit spíše závěr, že se stále ještě jedná o nemotorové vozidlo, které je převážně poháněno lidskou silou Červené vozidlo tím pádem předjíždí modré vozidlo zprava. §17 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy, musí dávat. Zákon . 361/2000 Sb., ve znění úinném k 20. únoru 2016 5 f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, g) motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus

„Nemotorové vozidlo je: - Autoweb

 1. §21 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti odbočující vpravo musí dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě.
 2. f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, g) motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus, h) nemotorové vozidlo je přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo
 3. nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti, e) vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo, f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, g) motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus, h) nemotorové vozidlo je přípojné vozidlo a vozidlo.

Argumentace žalovaného, že nemotorové vozidlo musí být vybaveno státní poznávací značkou a musí být za něj zaplaceno povinné ručení je v rozporu s normou ČSN EN 1647, kterou sám žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí cituje, a podle níž jde o vozidlo, které není určeno k provozu na veřejných komunikacích (3) Přípojné vozidlo je silniční nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy. (4) Historickým vozidlem je vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán průkaz historického vozidla (1) Silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. (2) Zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených tímt

Kdo je řidič nemotorového vozidla Chci ží

Návěs je přípojné nemotorové vozidlo, u kterého je část celkové hmotnosti - na rozdíl od přívěsu - přenášena na tahač návěsů. Dnes se návěsy velmi používají v nákladní silniční dopravě, protože nabízejí velkou ložnou plochu a velkou užitečnou hmotnost.Připojením návěsu k tahači se vytvoří jízdní souprava Podle § 2 písm. h) silničního zákona platí, že nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo. Jízdní kolo však může být dodatečně vybaveno pomocným motorem. To plyne z bodu 8 části C přílohy č. 12 (Technické požadavky na konstrukc Zvláštní vozidlo je: a) nemotorové vozidlo. b) vozidlo, které nemůže být za žádných podmínek použito pro provoz na pozemních komunikacích. c) vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených zákonem. Príves je prípojné nemotorové vozidlo, slúžiace na prevoz nákladu alebo osôb, zvyšujúce prepravnú kapacitu automobilu.Jednonápravové prívesné vozíky sú určené pre osobné automobily, dvoj a viac nápravové prívesy možno pripojiť za nákladný automobil, traktor, pracovný stroj, autobus a pod.. Druhy prívesov. prívesný vozík pre osobný automobi nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti, h) nemotorové vozidlo je přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo. Poznámka: v testových otázkách je alternativně užito obou termínů - cyklista nebo řidič

Ruční vozík je ručně řízené lidskou silou poháněné vozidlo užívané zpravidla pro přepravu menších nákladů. Ruční vozíky mohou být jednokolové, dvoukolové i vícekolové. Je-li ruční vozík použit v silničním provozu, od určité šířky (60 cm ) je považován za nemotorové vozidlo, do této šířky je osoba vedoucí nebo táhnoucí takový vozík považována. Silniční vozidlo. motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Podívejte se na Silniční vozidlo v souvislostech. Vložit nový pojem Zeptat se na pojem Je určený pro univerzální nasazení. Návěs, ve variantě jedno-, dvou- nebo tříosého podvozku, je přípojné nemotorové vozidlo, kde je část celkové hmotnosti přenášena, přes závěs, na tahač návěsů. Vzniká tak jízdní souprava s velkou užitečnou hmotností Přívěs je nemotorové přípojné vozidlo, které je poháněno tažením jiným, zpravidla motorovým vozidlem (osobním automobilem, přívěsovým tahačem či traktorem).Na rozdíl od návěsu se na tažné vozidlo přenáší jen malá část tíhy přívěsu. Z motorového vozidla, které táhne přívěs v běžném silničním provozu, obvykle bývá technickými prostředky.

Silniní vozidlo - motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za úelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Systém vozidla - konstrukní systém vozidla, na něţ se vztahují technické poţadavk Vozidlo je motorové, nemotorové nebo tramvaj či metro. Motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou nebo trolejbus; * je vozidlo s motorovým pohonem. Nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomoci lidské nebo zvířecí síly, např. jízdní kolo, ruční vozík nebo potahov nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidiem je i jezdec na zvířeti, e) vozka je řidi, který řídí potahové vozidlo, f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, g) motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus Nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo. Řidič (tedy i kola) nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku během jízdy, kouřit při jízdě na motocyklu, na mopedu a na jízdním kole Z definice Zákona je cyklista nejen účastníkem provozu na pozemních komunikacích, ale především řidič - a to se všemi právy a povinnostmi! § 2 Vymezení základních pojmů d) řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na.

zvláštní motorové vozidlo co to je? Odpovědi

V ustanovení § 2 uvedený zákon uvádí, že: - silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. - zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích,. e) vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo, f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, g) motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus, h) nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdn A podobně jako u zákazu vjezdu do jednosměrky je i u téhle značky dané, že s kolem tam prostě vjet a jezdit nesmíte. Pokud ale sesednete a kolo povedete, stáváte se chodcem a můžete projít. Na druhou stranu, do zákazu vjezdu všech motorových vozidel klidně můžete. Kolo (a to včetně elektrokola) je totiž nemotorové vozidlo *Poznámka: Účastníkem provozu na pozemních komunikacích je tedy především osoba, která řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj, spolujezdec, chodec, jezdec na zvířeti, vozka, průvodce vedených nebo hnaných zvířat, osoba přibraná k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích apod

§ 2 Vymezení základních pojmů : Zákon o silničním provozu

nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti, e) vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo, f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, g) motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotko Oprávnění provádět orientační vyšetření, dechová zkouška, odběr slin na přítomnost obsahu alkoholu nebo jiných návykových látek u řidiče (řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj, řidičem je i jezdec na zvířeti, vozka je řidič. f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, §2 písm. g) motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus, §2 písm. h) nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo

Výstražné znamení - Online učebnice autoškoly - Nauč se říditPZP na motorové a nemotorové vozidlá - Osveta KošiceNáves (vozidlo) – Wikipédia

Cyklisté a jejich povinnosti - Policie České republik

 1. Silniní vozidlo § 2l) je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Motorové vozidlo § 2g) je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus
 2. Nemotorové vozidlo: Nemotorovým vozidlom je prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily, s výnimkou prípadov podľa písmena f) § 2 zákona č. 8/2009 Z.z. a bicykel vybavený pomocným motorom so zdvihovým objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 25 km.
 3. h) nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, runí vozík nebo potahové vozidlo, i) jízdní souprava je souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více přípojných vozidel,2
 4. Nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo. Jízdní souprava je souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více přípojných vozidel. Chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský.
 5. Silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Rozděluje se na tyto základní druhy: motocykly, osobní automobily, autobusy, nákladní automobily, speciální vozidla, přípojná vozidla a ostatní silniční vozidla.(2
 6. f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, g) motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus, h) nemotorové vozidlo je přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo, i.

Kategorie vozidel - Wikipedi

h) nemotorové vozidlo je přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo, Chodec je také znění účinné do 19. února 2016: j) chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ručn nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti, e) vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo, f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, g) motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus, h) nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se.

f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, g) motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus, h) nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvíř ecí síly, například jízdní kolo Jízdní kolo je nemotorové vozidlo a jezdec na něm je podle zákona řidičem. Sice nepotřebuje doklady, ale také musí dodržovat předpisy. Například před jízdou nepít alkohol. Nebo nevyužívat chodník či přechod pro chodce. Obojí se smí, jen pokud sesednete a kolo vedete

nemotorové vozidlo - NSS-ČR/Judikáty

h) nemotorové vozidlo je přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo, i) jízdní souprava je souprava sloľená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více přípojných vozidel, 2 f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, g) motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus, h) nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík neb Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zákon č. 56/2001 Sb., § 2 odst. 1) vymezuje silniční vozidlo jako motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí

nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti, e) vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo, f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, g) motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, g) motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus, h) nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdn Nemotorové vozidlo je: Přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo. Provozovatel vozidla nesmí přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla mimo jiné: Osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti d) řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti, Řidič je ve smyslu zákona i žadatel o řidičské oprávnění, který řídí výcvikové vozidlo. § 3 Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacíc

Je jízdní kolo vozidlo? Odpovědi

• Vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj. • Chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětsky kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích, vede jízdní kolo Při cyklostezkách je toto rychlostní omezení udávané na rychlost cyklistu. Když to shrneme, tak rovněž v Česku nejsou hoverboardy považovány za motorové ani nemotorové vozidlo a ježdění je povoleno na chodnících, cyklostezkách, krajnicích silnic a náměstích

Testová otázka - Vítejte na www

Autoškola testy zvládnete raz dva. Skupina otázek Pravidla provozu na pozemních komunikacích obsahuje celkem 373 otázek.. 1. otázka 06060386 Nemotorové vozidlo je:; 2. otázka 06060380 Zastavit s vozidlem ve druhé řadě můžete jen tehdy:; 3. otázka 06060392 Připojovací pruh je:; 4. otázka 06060398 Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací. f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, Zákon č. 361/2000 Sb. § 2 odst. h) nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo

Druhy a kategorie vozidel - DAUC

je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Motorové vozidlo - je každé vozidlo s vlastní pohonnou jednotkou, pohybující se n Přípojné vozidlo je silniční nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy (Česko, 2001). Návs je vozidlo, kterým se přepravuje zboží. K přepravě je náležitě konstruováno a vybaveno. Návěs je určený ke spřažení s motorovým vozidlem, přední část je na vozidle. Tí Je tu ještě jedna věc, na kterou bychom vás chtěli upozornit. Každý prodejce by měl mít k dispozici doklad o tom, že daný dopravní prostředek je schválen pro provoz na pozemních komunikacích dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Pod slovem přívěs se skrývá nemotorové vozidlo, jež je taženo jiným vozidlem. Přívěs a návěs se liší v přenosu hmotnosti na vozidlo, které ho právě táhne. Právě u přívěsu je přenášená hmotnost pouze malá a její skříně jsou dostupné ve dvou provedeních - a to v typu chlaďák či mrazák anebo. Klíčovým definičním znakem je to, že se pohybuje lidskou silou: nemotorové vozidlo je přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo (3) Přípojné vozidlo je silniní nemotorové vozidlo urþené k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy. (4) Historickým vozidlem je vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán průkaz historického vozidla nemotorové vozidlo anebo tramvaj, řidiem je i jezdec na zvířeti, • vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového řízení 1 komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích. Výklad zákona: Účastníkem provozu na pozemních komunikacích je tedy především osoba, která řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj, spolujezdec, chodec, jezdec na zvířeti, vozka, průvodc

Cyklista je řidič nemotorového vozidla - Policie ČeskéZákon vraví: Osvetlenie vozidla § 32 (1) Vozidlo musí mať

h) nemotorové vozidlo je přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo, i) jízdní souprava je souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více přípojných vozidel2), j) chodec je i osoba, která tlačí. Je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj. Při přepravě živých zvířat: Nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče, přepravovaných osob ani zvířat a ani bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Účastníci dopravní nehody jsou povinni Podle § 2 pís. d) ZPPK řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj. To je nepochybně zajímavá definice, protože se jedná o tzv. definici kruhem. Řidič je ten, kdo řídí a ten, kdo řídí je řidič. Dopravní experti asi udělali někde chybu Zákonná pravidla pro cyklisty. Výběz z pravidel o provozu, týkajících se cyklistů, bruslařů a jiných osobních přepravníků. Řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti. Chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne. silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených tímto zákonem k Silniční vozidlo - motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobeno za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Přípojné vozidlo - silniční nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy

 • Kapitan McVay.
 • The pyramid of Khafre is the last greek pyramid.
 • Sadist test.
 • Ip Man netflix.
 • Culloden.
 • Maša a medved rozpravky.
 • Sphero Ultimate Lightning McQueen.
 • Spiderman Homecoming imdb.
 • Moderní gymnastika disciplíny.
 • Metalurgie.
 • Cereální kaše Nomina rýžová.
 • Zámek Princezna ze mlejna 2.
 • St Paul's Cathedral wedding price.
 • Tuková tkáň hormony.
 • Tagblatt.
 • Lo que la vida me robó Nadia.
 • Black Horse takeaway menu.
 • Yamaha MT models.
 • Historie schránky Windows 7.
 • Recept Zeleninová tortilla.
 • Kapusta recepty vegan.
 • Piha pod okem.
 • Oční kapky pro kočky.
 • INFINITY BAITS.
 • Žitný rohlík kcal.
 • Zvětšené srdce léčba.
 • KETTLER RIVO P recenze.
 • Test proporcionality vzor.
 • Zásuvka TN C.
 • Sigmafloor.
 • Alkohol.cz praha.
 • Jurkovič Open Air.
 • Jurkovič Open Air.
 • Electric skateboard wiki.
 • Sikandra.
 • 12.7. svátek.
 • Gulagy význam.
 • Krevní tlak při zátěži.
 • Spořič obrazovky zombie.
 • Lamborghini Reventon price.
 • Bezobratlí živočichové hmyz.