Home

Průměrné výdaje domácností

Příjmy a životní podmínky domácností - 2019 ČSÚ v Ostrav

 1. Snad i kvůli tomu byl průměrný podíl výdajů na bydlení z čistého příjmu domácností třetí nejvyšší v České republice. Podle výsledků šetření Životní podmínky 2019 dosáhl v roce 2018 v průměrné domácnosti v Moravskoslezském kraji úhrnný hrubý peněžní příjem na osobu 211,3 tis
 2. Mezi jednotlivými typy domácností panují rozdíly. Když statistici rozdělili domácnosti do pěti skupin podle výše čistých příjmů, vyšly průměrné spotřební výdaje domácností s nejnižšími příjmy na 110 952 korun a u domácností s nejvyššími příjmy na téměř dvojnásobných 215 630 korun na osobu a rok
 3. Mezi jednotlivými typy domácností jsou ale pochopitelně rozdíly. Pokud v ní žijí děti a zaměstnaní rodiče, dávají za bydlení, energie a vodu jen 17 procent výdajů, zatímco u důchodců, kteří nežijí s žádnou ekonomicky aktivní osobou, tvoří tato položka téměř 28 procent. Průměrné spotřební výdaje domácností
 4. Například důchodcům zaberou výdaje související s bydlením zhruba 28 procent příjmů, u domácností zaměstnanců žijících s dětmi je to 17,6 procenta. Podíl potravin klesá. Druhou nejdůležitější položkou výdajů průměrné tuzemské domácnosti jsou potraviny a nealkoholické nápoje. Jde na ně 20,3 procenta výdajů
Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností | Statistika&My

Průměrný člen české domácnosti loni utratil téměř 150

Úspory českých domácností: vysoké částky a nespokojenost

průměrné mzdy o 1,3 %, příjmy domácností sociálního charakteru - druhé nejvýznamnější složky úhrnných příjmů domácností - mírně vzrostly (o 0,3 %); pokles byl zaznamenán u dávek důchodového pojištění (byl způsoben především zvýšenou zálohou poskytnutou v prosinci 2012 na výplatu dávek důchodovéh Od března 2020 do konce června 2020 klesly průměrné měsíční výdaje domácností v porovnání se střední roční hodnotou o 13,5 %. Nejvíce tratily oblasti zasažené restriktivními opatřeními: gastronomie (-55,9 %), oděvy a obuv (-30,3 %), zatímco potraviny a nealkoholické nápoje oproti průměru posílily (+10,7 %)

Bydlení, jídlo, doprava

Za rok 2018 činily průměrné měsíční výdaje domácností za bydlení 5 706 Kč. Do těchto výdajů se zahrnuje nájemné (v pronajatých bytech), resp. úhrada za užívání bytu (v bytech v osobním vlastnictví a v družstevních bytech), platby za dodávky energií (elektřina, plyn, teplo a teplá voda), vodné a stočné, odvoz. Výdaje zahrnující mimo jiné útraty za potraviny, bydlení, dovolené, zdraví či vzdělání ukrojily z čistých příjmů 77 procent. Rozpočty domácností se pozvolna zlepšují, ještě před pěti lety spotřební výdaje představovaly 81 procent příjmů. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad Ostatní výdaje. Významnou finanční položku, která není zařazena v žádné z předcházejících jsou výdaje domácností na životní pojištění, penzijní připojištění či spoření. Nesmíme současně zapomenout na školné a školní potřeby nebo dovolenou. Význam životního pojištění či penzijního pojištění.

Výdaje českých domácností stouply. Na jednoho za rok připadá 126 tisíc. Meziročně se zvýšily výdaje domácností za bydlení a energie i výdaje za potraviny. U bydlení to byl nárůst o 403 korun v průměru na osobu za rok a za potraviny o 416 korun na osobu za rok. Právě tyto položky tvoří největší podíl na. Náklady spojené s bydlením jsou pro většinu domácností nejvýraznější položkou rodinného rozpočtu. I když lidé vnímají výdaje za bydlení jako zátěž rodinných rozpočtů pozitivněji než dříve, stále pro desetinu českých domácností představují téměř polovinu z jejich čistých měsíčních příjmů

Výdaje domácností 2018: Průměrný Čech utratil 149 162

Nejméně je pojistný trh rozvinut v nových členských zemích, konkrétně pak v Estonsku, Lotyšsku a Litvě, kde výdaje domácností na životní pojištění nedosahují ani jednoho procenta z měsíčních výdajů domácností Průměrné náklady na provoz domu. Když právě začínáte s novou domácností, je třeba zvážit mnoho nákladů. Ačkoli se náklady liší v závislosti na lokalitě, při pohledu na průměrné výdaje domácností v domácnosti vám může udělat dobrou představu o tom, jak budete muset utratit svůj příjem za provoz svého domu Obrázek 4: Měsíční výdaje domácností na bydlení podle druhu (v Kč) Pro rozpočet pětiny (19,9 %) pražských domácností, podle jejich názoru, představují náklady na bydlení velkou zátěž. Téměř dvě třetiny (62,1 %) domácností vnímají náklady spojené s bydlením za určitou zátěž a pro necelou pětinu (18 %.

Ve výdajích českých domácností pořád vede bydlení a jídlo

Statistici spočítali útraty českých domácností

 1. A v podstatě podobné průměrné výdaje obou typů domácností najdeme u kapitoly pošty a telekomunikace, kde rodiny s dětmi vydaly v průměru 5 908 Kč na osobu za rok, domácnosti s důchodci pak 5 109 Kč za osobu a rok
 2. Čtvrtinu výdajů českých domácností představují náklady na bydlení. 13. 4. 2019, 7:24. Češi musí kvůli bydlení sahat do peněženek hlouběji než obyvatelé většiny ostatních evroých států. Na bydlení a výdaje s ním spojené totiž vynakládají v průměru 25 procent ze všech svých výdajů, což představuje.
 3. Desetina výdajů domácností loni připadla na dovolenou a kulturu, další desetina na dopravu a 6,9 procenta padla na stravování a ubytování. Nejvýrazněji loni vzrostly výdaje za vzdělávání, a to meziročně o 30 procent. Růst výdajů byl patrný také u zdraví
 4. V meziročním vyjádření tak průměrné výdaje domácností zdražily o 3,9 % a jádrová složka o 3,4 %, což bylo v souladu s odhady. Vyšší důchody a nižší daně podpoří spotřebu 25.01.2021 Na přelomu loňského a letošního roku nabyly účinnosti dvě vládní opatření, která mají pomoci bojovat se současnou.
 5. V roce 2016 dosáhly, při použití běžné směnného kurzu, průměrné výdaje domácností v zemích EU na jejich jednoho obyvatele 2,5krát vyšší částky než v domácnostech českých [454 EUR oproti 179 EUR]. Česko, Rumunsko, Polsk
 6. 4 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí 2012 Výsledky české ekonomiky v 1. pololetí letošního roku se dále zhoršily, což souhrnně dokládá meziroční pokles hrubého domácího produktu (ve stálých cenách) o 0,8 % (před rokem vzrostl o 2,5 %). Hlavním důvodem propadu HDP byl další pokles výdajů domácností na konečnou.
 7. Graf 1 Změna složení spotřebních výdajů českých domácností, 1999-2010 [%] Průměrné roční vydání jednoho člena domácnosti bylo v roce 2010 přesně 116 244 Kč. Graf znázorňuje složení těchto výdajů v procentech - nejvíce Češi utratí za bydlení a energie. Na druhém místě jsou pak potraviny a nápoje

Průměrné doplatky na léky na předpis dosáhly v roce 2013 zhruba 885 Kč. V následujících letech se každoročně mírně zvyšovaly a v roce 2017 překonaly doplatky na 1 obyvatele hranici 1 000 Kč. Graf č.3.4.5 Výdaje domácností v ČR za léky, 2013-2017 [na 1 obyv. v Kč, podíl na zdravotní péči v % Zatímco výdaje domácností mohou být nekonečné, příjmy bezedné nejsou. Proto je důležité plánovat výdaje a připravovat se i na případné neočekávané údálosti, které mohou mít větší či menší dopad na rodinný rozpočet. (SRÚ) za rok 2015 ukazují, že výdaje průměrné české domácnosti na bydlení dosáhly. Příjmy a výdaje domácností v roce 2017. 17. 5. 2018. V roce 2017 česká ekonomika rostla rychleji než v roce předchozím. Česká ekonomika rostla v roce 2017 výrazně rychleji než v předcházejícím roce. Hrubý domácí produkt se zvýšil o 4,4 % a dosáhl druhého nejvyššího růstu od roku 2007. Rostla také průměrná mzda.

Výdaje domácností 2021 — spotřební výdaje domácností - 2021

Výdaje Čechů za jídlo a bydlení rostou

České domácnosti utratily za bydlení čtvrtinu celkových výdajů. Tereza Chlebounová, Euroskop, 22. 11. 2017. Téměř čtvrtina celkových výdajů domácností v EU padla loni na bydlení a související náklady. Vyplývá to z průzkumu evroého statistického úřadu Eurostat, který byl zveřejněn v úterý. České domácnosti. VÝVOJ PODÍLU VÝDAJŮ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ ZA MASO A MASNÉ VÝROBKY A ENGELOVY ZÁVISLOSTI VE SPOTŘEBĚ P. Syrovátka Došlo: 7. července 2004 Abstract SYROVÁTKA, P.: Development of expenditure shares of Czech households for meat and meat products and Engel patterns in consumption. Acta univ. agric. et silvic. Mendel Mezi jednotlivými typy domácností panují rozdíly. Když statistici rozdělili domácnosti do pěti skupin podle výše čistých příjmů, vyšly průměrné spotřební výdaje domácností s nejnižšími příjmy na 110 952 Kč a u domácností s nejvyššími příjmy na téměř dvojnásobných 215 630 Kč na osobu a rok Naopak průměrné měsíční výdaje domácností za zboží a za služby činily 13 643 Kč. Zatímco příjmově si rodiny pomohly od loňského do letošního června v průměru o 1424 Kč, výdaje jim vzrostly o 1602 koruny. Přitom nejmenší nárůst výdajů byl zaregistrován u samostatně žijících zaměstnanců, naopak nejvíce.

ANOTACE Tato práce má za úkol přiblížit a zhodnotit stav úmrtnosti, invalidity, zadluženosti a výdajů domácností v ČR a na základě toho posoudit zdravotní rizika finanční stability domácností Průměrná česká domácnost loni utratila 153 193 korun na člověka. Spotřební vydání, která zahrnují útraty za potraviny, bydlení, dovolené, zdraví, dopravu, dovolené, kulturu či vzdělání, stoupla meziročně o 2,7 procenta. Z rodinných rozpočtů nejvíce peněz nadále ukrajovaly výdaje spojené s bydlením, které navíc nadále rostly Ostře sledovaný cenový deflátor spotřeby o desetinku zaostal za očekáváním, když meziměsíčně přidal 0,4 % a bez vlivu energií a potravin 0,5 %. V meziročním vyjádření tak průměrné výdaje domácností zdražily o 3,9 % a jádrová složka o 3,4 %, což bylo v souladu s odhady

Spotřeba domácností za dvacet let vzrostla o dvě třetiny

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností Č

5.3.1 Struktura spotřebních výdajů v průměrné domácnosti.. 75 5.3.2 Struktura spotřebních výdajů domácností podle postavení osoby v þele a Spotřebou rozumíme souhrn výdajů domácností za finální statky a služby (ať už krátkodobého nebo dlouhodobého charakteru), zatímco investicemi rozumíme statky. Výdaje seniorských domácností tvoří z více jak poloviny výdaje na potraviny a nealkoholické nápoje a bydlení, voda, energie, paliva (dělení dle mezinárodní klasifikace COICOP) a v průměrné seniorské domácnosti tvořily 49-66 % v roce 201

Za rok 2018 činily průměrné měsíční výdaje domácností za bydlení 5 706 Kč. Do těchto výdajů se zahrnuje nájemné (v pronajatých bytech), resp. úhrada za užívání bytu (v bytech v osobním vlastnictví a v družstevních bytech), platby za dodávky energií (elektřina, plyn, teplo a teplá voda), vodné a stočné, odvoz.. Výdaje na bydlení jsou tak v případě těchto sociálních skupin faktorem, který významným způsobem negativně determinuje jejich životní úroveň. Graf 1 zachycuje ve vývoji let 2005-2014 odlišnosti ve výši relativních výdajů domácností na bydlení V případě podílu reálných výdajů průměrné české domácnosti za maso a masné výrobky vzhledem k výši jejich celkových reálných výdajů za potraviny je úroveň zlomového příjmu podle vytvořeného modelu: rw1 t * = (-1,0176E - 08) . (rm t *) 2 + (2,8498E - 04) . rm t * + [(-1,7011E + 00) + (1,3970E - 03) . t], rovna 14. Průměrné výdaje domácností na zdraví na osobu se za poslední tři roky zvýšily o bezmála tisíc korun, tedy na šest tisíc v roce 2019. Lidé předloni doplatili 12,9 miliard korun za léky na předpis a za volně prodejná léčiva vynaložili dalších 16,5 miliard. Meziročně výdaje českých domácností za léky stouply o. Zatímco se průměrné výdaje na potraviny i nápoje určené na Vánoce mezi lety 2001 až 2004 stále mírně snižovaly, loni byl zaznamenán opětovný nárůst, a to zejména u potravin. Data z letošního roku sice oproti loňsku vykazují pokles, nicméně se průměrné předpokládané výdaje blíží k hodnotám z roku 2002

Pro ucelený obrázek: v roce 1989 představoval podíl výdajů za potraviny a nealkoholické nápoje dokonce více než 25 %,« rekapituluje Pekárek. V korunovém vyjádření podle něj stouply průměrné spotřební výdaje domácností během uplynulých dvaceti let více než dvojnásobně, z šesti tisíc na téměř 13 tis výdaje domácností na vzdělávací instituce (řádky H1, H4) v tabulce FINANCE 1 EurLex-2 určit soubor základních služeb, pro něž je stanovena maximální přijatelná míra výdajů domácností vzhledem k dostupnému běžnému příjmu Výdaje českých domácností na zdravotní péči stouply v letech 2000 až 2008 podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) téměř trojnásobně. Přispěly k tomu zejména regulační poplatky, růst doplatků na léky a zvýšený nákup volně prodejných léků. Veřejné výdaje ve stejném období stouply o třetinu a výdaje zdravotních pojišťoven o 70 procent

průměrné zvýšení mezd o 21% od roku 2006-2009 se 2/3 obyvatel netýká, zatímco průměrné výdaje na bydlení ano. Závěr Mandatorní výdaje domácností jsou, vyjma potravin, tvořeny v nekonkurenčním prostředí. Cena nájemného, jež postihla neuvěřitelným způsobe výdajích domácností nemůžou tyto výdaje představovat ohrožení sociální situace domácností ani v budoucnu, což mimo jiné ukázal rok 2015 (nedostatek vody ve vybraných lokalitách). Dosavadní vývoj vč. prognózy do r. 2020 průměrných cen a relace výdajů z Jak se změnily průměrné výdaje na jednotlivé skupiny zboží u různých typů domácností, ukazuje další tabulka: Tab. 2 Průměrné výdaje na osobu - porovnání 1. čtvrtletí 2008 a 4. čtvrtletí 2007 (v Kč Z rozpočtů domácností ukrojí celých 40 procent. Domácí média si také všimla, že se v posledních letech zvyšuje podíl výdajů za bydlení na úkor potravin a nealkoholických nápojů. Domácnosti relativně málo utrácejí za zdraví - 2,7 procenta ze svých výdajů a vzdělávání, které z rodinných rozpočtů spolkne jen. Výdaje českých domácností o Vánocích. 08. 12. 2005. Společnost Factum Invenio, s.r.o. položila v rámci svého programu omnibusových šetření otázky týkající se vánočního chování českých spotřebitelů. Dotazování proběhlo ve dnech 18.11. - 23.11.2005 metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním.

domácností zaměstnanců a důchodců.4 Zatímco v období 2004 - 2008 se mezi oběma skupinami domácností zvýšil rozdíl vyjádřený podílem výdajů domácností důchodců na osobu na domácnostech zaměstnanců na osobu z 7 % (r. 2004) na 12 % (r. 2008), pak v období následujícím (2008 - 2014) se tento rozdíl prakticky smazal Zkontrolujte 'výdaje domácností' překlady do čínština. Prohlédněte si příklady překladu výdaje domácností ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku

výdaje domácností (řádky H1, H4, H5) v tabulce FINANCE1 Expenditure of households (rows H1, H4, H5) in table FINANCE1. EurLex-2. Přímé výdaje domácnost. Praha - Průměrné náklady na bydlení letos lidem vzrostly. Domácnosti za něj v prvním pololetí měsíčně vydaly o 4,2 procenta více než ve stejném období loňského roku. V průměru každý jejich člen platil za nájem, vodu, energii a paliva 2162 korun měsíčně. Vyplývá to ze statistik rodinných účtů, které zveřejnil Český statistický úřad

Kolik jste utratili za rok vy? Průměrný Čech skoro 150

Příjmy amerických domácností v květnu klesly meziměsíčně o 2,0 %. Čekal se pokles o 2,5 %. Poté, co v dubnu klesly o 13,1 %, ale měsíc před tím díky vládnímu balíčku skočily vzhůru o 20,9 % se rozhodně nejedná o negativní zprávu Nejvyšší výdaje za spotřební elektroniku lze pozorovat v roce 2008, kde průměrná česká domácnost utratila přes 2000 Kč na jednoho člena domácnosti za rok. Obr. 8: Roční průměrné výdaje v Kč za spotřební elektroniku na jednoho člena domácnosti v letech 1999 až 2013. Zdroj: data ČSÚ Výdaje českých domácností vzrostly. 16. července 2017 10:00 Průměrná roční spotřební vydání české domácnosti vloni činila 125 947 korun na osobu. Ve srovnání s předchozím rokem to bylo o 2,8 % více. zatímco osoba v průměrné domácnosti pouze 3 300 korun..

Za 20 let vzrostly výdaje domácností o 60 procent. Nejvíc stojí bydlení Zvýšil se podíl výdajů na bydlení, naopak za potraviny, obuv a oblečení utrácejí Češi méně než před dvaceti lety.. Průměrné české domácnosti zbyde po zaplacení všech měsíčních výdajů 7 400 Kč. Osmina lidí si neodkládá stranou ani korunu. To vzešlo z průzkumu Češi a finance, který realizovala Sberbank. Naprostá většina českých domácností si peníze dává pravidelně stranou (88 %)

Příjmy a výdaje domácností v ČR. Vydáno: 28. 8. 2014. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová na jednání Vlády ČR dne 27. 8. 2014 informovala o vývoji příjmů, výdajů, úspor, životních nákladů a půjček českých domácností v 1. čtvrtletí roku 2014. Největší pozornost byla přitom v oblasti. Příjmy domácností loni také vzrostly, růst zrychlil na 3,6 procenta z předchozích 1,7 procenta. Čisté roční peněžní příjmy domácností v přepočtu na jednoho jejího člena loni činily 163 344 korun. Podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy jsou loňské spotřební výdaje domácností rekordní Průměrné domácnosti se reálné příjmy sníží o 1% a tedy 289 Kč za měsíc (což by přibližně znamenalo nických osob nebo výdaje veřejného sektoru na platy domácností i veřejného sektoru jsou klíčové ekonomické předpoklady o dopadu daní (daňové incidenci): jak s

Rodinný rozpočet je plán finančního hospodaření domácnosti. Jeho vytvoření vede k získání kontroly nad finanční situací rodiny a ke snížení rizika jejích zbytečných výdajů a případného zadlužování. Lze tím najít zdroje pro rezervy a úspory v rodinném rozpočtu a připravit se tak na nečekané výdaje. Podle. Výdaje domácností za zdraví stouply z necelých 14 miliard v roce 2000 na více než 41 miliard v roce 2008. v roce 2008 to bylo 19,6 miliardy, na druhém místě byla léčba rakoviny s částkou 14,5 miliardy. Průměrné výdaje na péči o jednoho pojištěnce rostly s věkem - nejvyšší byly u mužů mezi 75 až 79 lety, a to 55. Index úspor domácností (úspory celkem / měsíční výdaje) • Průměrná výše úspor české domácnosti - 67 315 Kč • Průměrné pravidelné výdaje české domácnosti - 24 839 Kč • Index úspor - 2,3 (tj. 2 měsíce a 9 dní) Kdybychom museli, ušetříme v průměru až 19 % z příjm

PŘEHLEDNĚ: Česká domácnost utratí 126 tisíc ročně

Podíl výdajů domácností na bydlení z celkových výdajů na konečnou spotřebu vzrostl podle statistik ČSÚ mezi lety 2005 a 2016 z 24,5 % na 25, 6 %. Graf č. ð: Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu spotřeby v roce 2016 Zdroj: ČSÚ (Práce, Sociální statistiky) Nejvyšší meziroční růst zadlužení domácností byl v letech 2004 až 2007, kdy dosahoval v průměru až 30 procent ročně. Loni pracovalo v zahraničí téměř 50 000 českých rezidentů a jejich průměrné měsíční příjmy dosahovaly 67 785 korun, což bylo téměř 2,5násobkem toho, co si vydělali zaměstnanci v Česku Výdaje na potraviny jsou vyšší než v průměrné domácnosti (dospělé osoby a vysoký podíl důchodců). ‒ U domácností s dětmi jsou výdaje přímo úměrné počtu dětí (1 dítě = nejvyšší spotřeba). Výjimku tvoří pekárenské výrobky. Vývoj poptávky, spotřeby a finančního hospodaření domácností (1

Útraty domácností rostou, loni utratily 153

se průměrné ceny liší i v jednotlivých typech domácností. eonomická situace domácností vk letech 2014 a 2015 Vetech 2014 a příjmy vzrostly ol 2015 zaznamenaly čisté peněžní příjmy domácností progresivní trend. V roce 2014 činilo jejich me-ziroční zvýšení 3,0 %; celkové spotřební výdaje rostly vša Průměrná rodina se dvěma dětmi utratí ročně za jídlo a nealkoholické nápoje 102,2 tisíce korun. Za pouhý rok jí tyto výdaje vzrostly o 2,3 tisíce korun. Vyplývá to z publikace Spotřební výdaje domácností, kterou zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) Čisté peněžní příjmy domácností loni klesly, a to poprvé od roku 2004. V průměru měla každá rodina k dispozici na jednoho člena 12.089 korun měsíčně, což je o 31 korun meziročně méně. Nejvíce poznamenal propad domácnosti nezaměstnaných. Vyplývá to ze statistiky rodinných účtů zveřejněných Českým statistickým úřadem. Výdaje domácností loni vzrostly

Vyplývá to z publikace Spotřební výdaje domácností, kterou zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Za alkoholické nápoje pak dá 7,8 tisíce, nejvíce z toho za pivo. Výdaje rodinných rozpočtů za ně ročně téměř o tisícovku překročí částku, kterou Češi dají za ovoce. Vánoční horečka vrcholila Předpokládané výdaje za potraviny a nápoje Zatímco se průměrné výdaje na potraviny i nápoje určené na Vánoce v průběhu let 2001 až 2004 stále mírně snižovaly, letos byl zaznamenán opětovný nárůst (což je patrné zejména u potravin), který ale nedosahuje ukazatelů z roku 2001

Zboží&Prodej 2/2019: Vůně pečiva otevírá dveře obchoduEfektivní řešení stále vyšších cen tepla a teplé vody v

Výdaje českých domácností vzrostly Statistika&M

PRŮMĚRNÉ CHARAKTERISTIKY ZADLUŽENÝCH A NEZADLUŽENÝCH DOMÁCNOSTÍ (Průměr za rok 2011) Domácnosti Ukazatel (průměr) s úvěrem bez úvěru Čisté příjmy (Kč měsíčně) 33 733 26 043 Splátky (Kč měsíčně) 4 634 0 Dlužná jistina (Kč)* 479 121 0 Nezbytné výdaje (Kč měsíčně) 13 223 11 60 pro většinu domácností. Společně s rostoucími cenami *Počítáme s vytápěním a ohřevem teplé vody plynem, kalkulováno při průměrné ceně plynu 1,67 Kč/kWh a průměrné ceně výdaje na běžnou údržbu jako úklid, výměna žárovek apod Tabulka 3.1: Průměrné roční příjmy a výdaje českých domácností Tržní příjmy Daň z příjmu Spotřební daně DPH Ostatní daně Pojistné Celkem Průměrné výdaje 313 134 17 666 5 632 17 033 227 87 085 127 643 Prům. daňové zatížení 4,3% 1,9% 6,0% 0,1% 22,3% 34,6% Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 3.1 Výdaje na.

Životní podmínky domácností Pardubického kraje 2018 | ČSÚ

Obr. 10 Celkové průměrné zadlužení českých domácností v letech 2006 - 2013 45 Obr. 11 Struktura celkového zadlužení domácností v letech 2006 - 2013 46 Obr. 12 Míra rizika chudoby v letech 2006 - 2013 47 Obr. 13 Vývoj počtu osob ohrožených chudobou a hranice chudoby v letech 2006 - 2013 4 Komentář - Průměrné kouzlo je takové, které neurazí, ale ani nijak moc nezaujme. Slovo průměr má lehce negativní nádech. Můžou za to především různá statistická data Měsíční výdaje X (Kč) Počet domácností n j 100−150 3 150−200 28 200−250 45 250−300 16 300−350 7 350−400 1 Celkem 100 Sestrojte 95% interval spolehlivosti pro průměrné výdaje u domácností tohoto typu Podíl bydlení na celkových výdajích domácností se loňském roce nepatrně snížil na 21,5 procenta z 22,2 procent v roce 2013. Stále ale tvoří společně s výdaji na potraviny a nealkoholické nápoje největší část výdajů průměrné české domácnosti

Výdaje domácností loni přitom vzrostly. Podle analytika společnosti Citfin Tomáše Volfa může být jedním z důvodů poklesu příjmů vysoká nezaměstnanost. Její průměrná míra za celý loňský rok dosahovala 8,6 procenta a byla proti roku 2010 o 0,4 procentního bodu nižší Protože průměrné příjmy jsou nadhodnoceny příjmy nejbohatších domácností, tak má medián příjmu lepší vypovídací schopnost než údaj o průměrném příjmu Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností (SILC) Výběrové šetření pracovních sil.

výdaje domácností (řádky H1, H4, H5) v tabulce FINANCE1 A háztartások kiadásai (H1., H4., H5. sor) a FINANCE1 táblázatban. EurLex-2. Přímé výdaje domácnost. Výdaje by neměly být výrazněji ovlivněny pohlavím respondenta, neboť se jedná o výdaje celých domácností, jejichž složení může být různé. Přesto je zřejmé, že ženy platily za zdravotní péči častěji než muži. Srovnáme-li průměrné částky u osob, které z propojit výdaje domácností s energeticky úspornými opatřeními. Kapitola D shrnuje závěry a USA a Indie. Hlavním účelem dohody je udržení nárůstu globální průměrné teploty výrazně pod hranicí 2°C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a úsilí o to, aby nárůst teplot Výdaje domácností na vzdělávací instituce v tabulce FINANCE1 (řádky H1, H4, H5, H18, H20) Výdavky domácností na vzdelávacie inštitúcie v tabuľke FINANCE1 (riadky H1, H4, H5, H18 a H20 5. Průměrné náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči na jednoho pojištěnce dle věku a pohlaví v roce 2005.. 32 6. Výdaje na zdravotnictví podle zdrojů financování.. 33 7. Vývoj výdajů na zdravotnictví a vybraných makroekonomickýc