Home

Poradna pro závislé

Sananim - Drogová poradna On-line poradna týkající se

Seznam krizových center Spolek Stop závislost

  1. Nabízím především poradenství pro nedrogově závislé, jejich rodinné příslušníky a blízkě. Zároveň se věnuji grafologii, grafologickým rozborům a následným konzultacím s kliente
  2. Centra pro závislé na tabáku NEJSOU adiktologickou službou. Jedním z hlavních cílů SLZT je motivace všech pracovníků ve zdravotnictví, aby se zajímali o kouření svých pacientů/klientů a aby léčba závislosti na tabáku byla standardní součástí běžné denní praxe všech klinických oborů. Včetně toho, že snad bude.
  3. imalizace zdravotních a sociálních rizik tak, aby uživatelé drog neohrožovali sami sebe ani společnost. Cílem je podpora ke změně rizikového chování a její udržení. Dále se věnujeme blízkým závislých a experimentujících osob
  4. Sociální poradenství Adiktologické poradenství Podpůrné skupiny pro lidi závislé i jejich blízké; Více informací k jednotlivým službám najdete v odkazech níže. Kontaktní hodiny: po 8 - 12 13 - 1
  5. Terapeutické komunity pro závislé na drogách k dlouhodobému pobytu Nová Ves 55, 46331 Chrastava, tel: 485146988 Teen Challenge, pan Tom Lofton, Kodaňská 29, Praha 10, tel: 271743607 Sananim, Němčice u Volyně, PSČ 387 18, tel: 383396120 (přijímání přes K-centrum)

Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost » Odborné sociální poradenství Velká Hradební 13/47, 400 01, Ústí nad Labem; Ambulantní adiktologické služby » Odborné sociální poradenství Velká hradební 13/47, Ústí n. L.-centrum, 400 01 Ústí nad Labem; Terénní program » Terénní program Nová poradna pro závislosti. Od listopadu 2018 jsme pro Vás otevřeli novou adiktologickou poradnu - poradnu pro osoby závislé, ohrožené závislostí na návykových látkách (alkoholu, nikotinu, nelegálních drogách) nebo na procesech (nadměrné množství času stráveného na počítači, tabletu či telefonu, sázení a hraní. PORADNA PRO RODIČE A BLÍZKÉ uživatelů návykových látek. SANANIM z. ú. je nestátní neziskovou organizací, která od svého založení v r. 1990 působí v oblasti drogových závislostí.. Konzultační centrum pro závislé o.s. ESET HELP. Subutex - pro stávající klientelu, nové neberou z kapacitních důvodů. Léčba alkoholových závislostí. Spolupráce s dalšími organizacemi. MČ P17 AT linka a AT poradna Praha 17, 163 00, Socháňova 1221/25 MUDr. Gita Pekárková 724 307 775 235 311 791 atporadna.repy@seznam.c Centrum pro závislé na tabáku je součástí Pneumologické kliniky 1. Lékařské fakulty UK a Thomayerovy nemocnice. Všechny užívané metody jsou v souladu s doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR, Světové zdravotnické organizace i současným medicínským poznáním, a jejich účinnost byla vědecky potvrzena. Služby.

Souhrné profesionální poradenství v oblastech patologického hráčství, či jiných závislostí pro závislé či jejich rodiny a blízké. Nabízím též vypracování grafologických rozborů a konzultace k nim PORADNA PRO RODIČE A BLÍZK Již v r. 1990 zahájila činnost první komunita pro drogově závislé u nás - TK Němčice, v r. 1993 vzniklo Kontaktní centrum, jedno z prvních u nás, v r. 1994 zahájily činnost první Terénní programy, o dva roky později první Doléčovací centrum a první Denní stacionář. V r. 1998 byla.

Online poradna pro jakékoliv otázky, přečtěte si zodpovězené otázky nebo se sami zeptejte. Vstoupit. Změňte se. Vstup do svépomocné aplikace pro zvládání závislosti. Vstoupit. Poslední zodpovězené dotazy Alkohol Dotaz: Dobrý den, prosím vás o radu a pomoc. Mám problémy s přítelem, z kterých jsem už strašně zoufalá. Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé. Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace, IČ: 71235868 » Kontaktní centra Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost. DRUG-OUT Klub, z.s., IČ: 44554559 » Odborné sociální poradenstv Nutriční poradna, Centrum pro závislé na tabáku . Odběrová ambulance . Odběrové centrum COVID-19 . ORL ambulance I. (všeobecná) ORL pohotovost . Plicní ambulance I (TRN) Plicní ambulance II . Poradna pro rizikové těhotenství . Praktický lékař pro dospělé (závodní ordinace). Poradna pracuje především s okolím uživatele, neřeší to, jak a co člověk bere, co to s ním dělá, ale pracuje s tím, jak se s touto skutečností vyrovnává jeho rodinné zázemí. Na rozdíl od většiny programů pro závislé, kde je rodič většinou jaksi stranou, je naše poradna určena především pro okolí závislých Ostravská poradna pro závislé pomáhá už deset let. 27.5.2021. Aleš Uher st. Komerční redaktor~ka. Napište mi . Více než 1600 klientů, ať už přímo uživatelů návykových látek nebo jejich rodinných příslušníků, prošlo během deseti let fungování ostravské poradny, kterou provozuje nestátní nezisková organizace.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Poradenství pro závislosti. Odborná pomoc a podpora lidem, kteří jsou ohroženi závislostí nebo již závislí na návykových látkách. Cílem je pomoci se zorientovat v dané situaci, rozhodnout se, co dál a případně se léčit. Pomoc je určena také rodinným. Psychologická poradna. Objednání: 23 605 5320, 23 605 5308. Recepce zajišťuje služby pro pacienty všech ambulancí a poraden PPK - 23 605 5310, 23 605 5320. Ambulance a poradny najdete v pavilonu S2, který je v areálu IKEM asi 100 metrů od hlavní budovy Centrum pro závislé na tabáku Najdete nás v budově bloku B (4.patro). Nabízíme informace a konzultace týkající se odvykání kouření , diagnostiku závislosti na tabáku a následnou léčbu

Aktuální katalog firem v kategorii Krizová centra pro závislé Praha 1. Krizová centra pro závislé v regionu Praha 1 - Najisto.cz Pravděpodobně máte vypnutou podporu Javascriptu, pro lepší prožitek z prohlížení Najista jej doporučujeme zapnout Centrum pro léčbu závislosti na tabáku funguje na Klinice nemocí plicních a tuberkulózy od roku 2005. Jeho úlohou je diagnostika a léčba závislosti na tabáku a nikotinu, edukace laické veřejnosti, odborné poradenství a konzultace. Slouží i jako zdroj dat pro statistické zpracování Poradenství v oblasti závislostí na návykových látkách a procesech, včetně problematiky náboženských sekt pro uživatele drog a závislé pro jejich rodiče a blízké osoby\ . . . 177 RENARKON o.p.s Aktuální katalog firem v kategorii Krizová centra pro závislé. Krizová centra pro závislé - Najisto.cz Pravděpodobně máte vypnutou podporu Javascriptu, pro lepší prožitek z prohlížení Najista jej doporučujeme zapnout

Mapa pomoci obsahuje kontakty na zařízení poskytující léčbu, poradenství a prevenci v oblasti závislostí v České republice, rozčleněné do kategorií podle druhu služby, a dále podle jednotlivých krajů a v nich podle okresů a měst.Mezi druhy služby jsou i služby pro odvykání kouření a služby zaměřené na hazardní hraní (gambling) Poradna pro závislosti jan 2021-07-26T12:51:41+00:00 Dost často si lidé myslí, že klienty ve službě drogového poradenství přesvědčujeme o tom, aby drogy nebrali, to určitě neděláme, ale ani je v tom nepodporujeme Poradna nabízí služby z oblasti: Psychoterapie • Speciální pedagogiky • Krizové intervence • Pomoc rodičům problémových dětí • Doučování pro žáky základní školy (fyzika, matematika, přírodopis) • Služby poradny jsou určeny všem věkovým kategoriím. Služby jsou prováděny formou přímé platby Portál o legálních i nelegálních drogách. Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče - Centrum sociálních služeb Děčí

Bezplatná právní poradna online zdarma pro všechny, řešení životních situací daň ze závislé činnosti - Bezplatná právní poradna online zdarma pro všechny Počet stránek ve webu: 40.66 Téma: Seznam léčeben pro drogově závislé podle krajů v ČR Text uživatele: Týká-li se léčby samotné, Ty toho moc udělat nemůžeš, můžeš být příteli oporou a podpořit ho, ale přítel se musí chtít léčit sám, aby mohla být léčba úspěšná Odměna nepředstavuje samostatný definiční znak závislé práce, avšak pokud jedna osoba poskytne nebo přislíbí druhé za její činnost odměnu, jde o významnou skutečnost pro posouzení, zda mezi nimi existuje vztah nadřízenosti a podřízenosti vyplývající z hospodářské závislosti zaměstnance na zaměstnavateli. Soudci. Poradna pro vysoký krevní tlak - lékař odpovídá Při normalizaci TK se ukáže, zda bolesti hlavy jsou závislé na výši TK nebo jsou na tlaku nezávislé. Dotaz č. 794 — Vysoký tlak večer [Luděk, 23.08.2019] Dobrý den. Je mi 72 , 186 cm a mám 88 kg Nekouřím , alkohol jen příležitostně , tak dvě deci vína při. Poradny pro závislé na alkohol či hazardním hraní. 22. 10. 2018. Národní linka pro odvykání kouření provozovaná Českou koalicí proti tabáku, z. s. bude od 3. října 2018 pilotně poskytovat informace také lidem závislým na alkoholu, hazardním hraní a jejich blízkým. Rozšiřuje se tak o Národní linku pro odvykání.

Sananim z.ú. kteří ztratili víru v sebe, druhé, lidskou existenci. Ty, kteří na své cestě životem hledali útočiště u drogy a poznali i její odvrácenou tvář, která se objevuje s neúprosnou logikou - tvář utrpení, bolesti, samoty, nesvobody, smrti. Chceme podat pomocnou ruku všem, kteří na to čekají, kteří volají. Ambulance pro alkoholové závislosti (ALKO ambulance) zajišťuje ambulantní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči pro osoby závislé na alkoholu, problémové uživatele alkoholu a osoby experimentující s alkoholem motivované ke změně stávajícího stavu a užívání alkoholu (u závislých pacientů abstinence, u problémových uživatelů alkoholu abstinence. Ambulance je vedena lékařem s atestací pro léčbu návykových nemocí za asistence zdravotní sestry. Stará se o cílovou skupinu pacientů, závislých na alkoholu, gamblérství, tvrdých i měkkých drogách. V poradně je zaveden substituční program pro pacienty, závislé na opiátech. V rámci poradny funguje jedenkrát.

Poradna pro alkoholiky, osoby závislé na alkoholu - pobočky v ČR: - Poradna Frýdek-Místek Malý Koloredov 811 Frýdek-Místek, 738 01 Tel. : 595 534 445, 731 494 697 Mail: frydek-mistek@modrykriz.org - Poradna Karviná Pivovarská 15/9 733 01 Karviná - Frýštát 2 / 4. Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče - Centrum sociálních služeb Děčín Teplická 15/31, Děčín 4, 40502 kcentrum@cssdecin.cz. Kontaktní centrum Most - o.s. Most k naději P. Jilemnického 1929, Most, 43401 vedouci.kcm@mostknadeji.cz Centrum pro závislé na tabáku FNKV Adresa: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10 Telefon: 267 462 685, 267 163 652 Lékař: MUDr. Jana Malinová Ambulance pro závislé na tabáku Thomayerovy nemocnice Adresa: Vídeňská 800, 140 00 Praha 4 Telefon: 261 083 384 Lékař: MUDr. Zuzana Perná První plicní.

Poradna pro nelátkové závislosti - PREVENT 9

poradna pro rodinu, manŽelstvÍ a mezilidskÉ vztahy Autor sekretariat · 19. srpna 2021 Posláním Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je poskytnutí pomoci osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci - partnerské, rodinné, osobní nebo sociální, kterou nedokáží bez vnější pomoci překonat Krizová intervence, individuální psychoterapie, koučink při změně životního stylu, párová terapie. Poradna pro závislé nejen na alkoholu a jejich rodinné příslušníky Služby pro aktivní uživatele návykových látek, kteří s drogami experimentují, nebo jsou na nich závislí.Mohou se zde anonymně poradit o své situaci, vyměnit stříkačky, vysprchovat se, najíst, nebo požádat o zajištění léčby či pomoci s různými životními obtížemi Komplexní poskytování služeb pro drogově závislé nebo ohrožené závislostí ve Zlínském kraji formou odborného a sociálního poradenství Společností Podané ruce o.p.s Štítek: Poradna pro závislosti. Publikováno 8 května, 2021 8 května, 2021. Od listopadu 2018 jsme pro Vás otevřeli novou adiktologickou poradnu - poradnu pro osoby závislé, ohrožené závislostí na návykových látkách (alkoholu, nikotinu, nelegálních drogách) nebo na procesech (nadměrné množství času stráveného na.

Magdaléna o.p.s.- Prevence a léčba drogových závislostí ..

> Poradny a krizová centra > Krizová centra pro závislé. Praha - Krizová centra pro závislé. Hledáte kontakt nebo otvírací dobu firmy působící ve vašem kraji, okrese nebo městě? Stačí zadat její název. O zbytek se postaráme. Pokud nehledáte konkrétní firmu, ale někoho, kdo poskytuje služby, které hledáte, níže. Oficiální webový portál statutárního města Děčín. Centrum sociálních služeb Děčín, p. o., Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodič

Proč být pesimistou | Psychologie

1. prosince 2020 otevíráme bezplatnou internetovou poradnu s peer konzultanty pro lidi závislé na návykových látkách, ozvat se mohou i příbuzní Kdokoliv závislý na legálních i nelegálních návykových látkách se může obrátit na bezplatnou internetovou poradnu s tzv. peer konzultanty (lidé s vlastní zkušeností) Poradenství pro osoby závislé na psychotropních látkách v Kladně. Naše zařízení sociální intervence v Kladně nabízí služby manželské a rodinné poradny. Sezení provádíme osobní, párové, rodinné a sociální. Dále také poskytujeme možnost poradenství osobám závislých na psychotropních látkách nebo. Popis činnosti: Posláním Kontaktního centra je minimalizace zdravotních a sociálních rizik tak, aby uživatelé drog neohrožovali sami sebe ani společnost. Cílem je podpora ke změně rizikového chování a její udržení. Dále se Kontaktní centrum věnuje blízkým závislých a experimentujících osob... Poradna pro závislé. 18.10.2018 1 653 RNDr. Zdeněk Bergman Rádi bychom Vás informovali o nové službě pod záštitou DRUG - OUT Klub, z.s. v Ústí nad Labem. Jedná se o Krajskou adiktologickou ambulanci a poradnu pro děti a dorost,.

Kontingenční tabulky a grafy v Microsoft Excel

Irena Mládková - poradenství pro závislé, socioterapie

LPS pro dospělé (lékařská pohotovostní služba) Mammární centrum (prsní poradna) Natáčení CTG monitoru. Neurologická ambulance 1. Nutriční poradna, Centrum pro závislé na tabáku. Odběrová ambulance. Odběrové centrum COVID-19. ORL ambulance I. (všeobecná) ORL pohotovost V době letních prázdnin od od 19.7. - 23.8.2021 bude pro klienty z důvodu čerpání řádných dovolených pracoviště Poradenské centrum Sládkova uzavřeno.. V případě potřeby nás můžete kontaktovat e-mailem na sladkova@pppbrno.cz.Reagovat na Váš mail budeme nejpozději v týdnu od 23.8.202 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Kontaktní centrum, jehož součástí je i poradna pro závislosti, bylo ve Valašském Meziříčí slavnostně otevřeno v pátek 9. srpna. Provozovatelem centra je vsetínský spolek Agarta, který v meziříčských ulicích působí již od roku 2007 Poradna. Životní situace; Ať už potřebujete pro své dítě vybrat jesle, školku nebo tu nejlepší základní školu, nebo čelíte jakýmkoliv rodinným problémům, níže byste měli najít pomoc a návod, jak nastalé životní situace vyřešit. Sociální problematika Poradna: Mohu mít brigádu při vdovském důchodu? Na výši pobíraného vdovského důchodu nemá vliv, jak vysoké příjmy má vdova ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti nebo plynoucí z pasivních příjmů. Pro krátkodobou brigádu nabízejí zaměstnavatelé nejčastěji práci na dohodu o provedení práce

Úvod Společnost pro léčbu závislosti na tabák

Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče 12/15/D Ulice - Agentura sociální práce, o.s. Substituce a Terén v Plzeňském kraji TP, SL 21/15/D POINT14 Minimalizace zdravotních a sociálních rizik v nízkoprahových službách 26/15/D Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s Nárok na vrácení daně ze závislé činnosti u občana na neschopence a pak nástup do důchodu že jste ve starobním důchodu (tyto skutečnosti nejsou pro stanovení daně nutné, finanční úřad si případně tyto informace může vyžádat v rámci své činnosti od jiných orgánů státní správy). Jsme největší. Na Firmy.cz najdete 12 firem v kategorii Zdravotní poradny v Slaném. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Poradna pro rizikové těhotenství - Nemocnice Slaný, PhDr. Renata Luxová, Poradna pro onemocnění vulvy - Oblastní nemocnice Kladno,.

Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závisl

Totéž platí pro období růstových spurtů 3. a 6. týden, 3. a 6. měsíc, kdy dítě také vyžaduje častější kojení. Sama uvádíte, že když dítěti vyhovíte a ono se napije, je spokojené. Správná technika kojení, zejména technika přisátí a sání je rozhodující pro získání dostatečného množství mléka z prsu. Na Firmy.cz najdete 13 firem v kategorii Zdravotní poradny v Kladně. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba PhDr. Renata Luxová, Poradna pro onemocnění vulvy - Oblastní nemocnice Kladno, Centrum pro závislé na tabáku - Oblastní nemocnice Kladno,. Poradna práce; Pro pracující Základ daně ze závislé činnosti se zjistí jako rozdíl mezi příjmy a výdaji. Výdaje je možné uplatňovat dvojím způsobem, buď se uplatní ve skutečné výši (daňová evidence, jsou nutné doklady o výdajích). Na čem je závislé podnebí v české republice? poradna.rychlarada.cz. Poradna pro všechny lidi co se chtějí na něco zeptat. Přejít na obsah. Rychlé odkazy. Byl dosažen maximální počet registrací na webu!!! Obsah fóra. Online poradna

POHLAVNÍ ORGàNY | Poradna a zkušenosti s léky a léčbou nemocíAktualita z přírody - středně staří srnci začínajíTýrané, zanedbávané a zneužívané dítě | Skauting pro všechny

Centrum sociálního poradenství Loto

Poradna: Dvě brigády a daňové přiznání kteří v některém měsíci roku 2021 pracovali pro dva a více zaměstnavatelů současně, přičemž jim byla z obou zaměstnání odvedena zálohová daň z příjmu. Jestliže budete mít za rok 2021 pouze zdanitelné příjmy ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu,. V Ústí začne fungovat poradna pro závislé na návykových látkách. 22.7.2017. Redakce Ústí nad Labem - V pondělí se uskuteční v ústeckém klubu DRUG-OUT den otevřených dveří Krajské adiktologické ambulance a poradně pro děti a dorost. Kliknutím zvětšíte.

Kontakty na protialkoholní léčebny v ČR a zařízení

Naše služby ve Frýdlantu jsou určeny pro osoby, které experimentují s užíváním drog, pro osoby závislé na návykových látkách, pro patologické hráče a blízké těchto osob. Služby jsou poskytovány každé úterý v lichém týdnu od 9 do 17 hodin. Objednat se je možné každý všední den na tel. 732 315 469 Na uvedeném telefonním čísle neposkytujeme poradenství ani krizovou intervenci pro závislé či jejich blízké. V tomto případě se obraťte na Centrum krizové intervence Psychiatrické nemocnice Bohnice, telefonní číslo 284 016 666. Co si vzít s sebou na AT léčbu? Primariát Závislosti - muži vede MUDr Adresa Žižkova 244/7 397 01 Písek. nebo. Havlíčkovo nám. 95 397 01 Písek. Telefon 607 827 377 (po-pá 8.00-17.00) E-mail objednavky.poradna@seznam.c Charakteristika uživatele služby: cílovou skupinou Poradny pro alkoholové a jiné závislosti jsou česky a slovensky hovořící osoby od 15 let, které: -chtějí omezit experimentování s návykovými látkami nebo s ním chtějí přestat, - jsou závislé nebo vnímají své užívání návykových látek jako problémové a chtějí.

Kontaktní centrum pro drogově závislé Sociální služby Ú

Okruh osob, pro které je služba určena. Osoby starší 15 let, které v důsledku užívání návykových látek hledají odborné informace, poradenství a jiné sociální a zdravotnické služby, potřebují přijetí a podporu k provedení změn směrem k návratu do společnosti a k životu bez zneužívání návykových látek Ostravská poradna pro závislé pomáhá už deset let Více než 1600 klientů, ať už přímo uživatelů návykových látek nebo jejich rodinných příslušníků, prošlo během deseti let fungování ostravské poradny, kterou provozuje nestátní nezisková organizace Modrý kříž AUDIO: Doléčovací centrum pro ženy závislé na alkoholu. Okolností, která je podceňována u závislosti žen na alkoholu a její léčbě, je tzv. osobnostní symptomatika neboli poruchy osobnosti, kde se zásadně odlišují muži od žen, říká MUDr. Václav Dvořák, primář odd. ženských závislostí z Psychiatrické léčebny. Poradna pro závislé na fóru Příspěvek od Reginald » 6. úno 2007 22:56 Předesílám, že tenhle topic nebude v žádném případě duchaplný nebo jakkoliv přínosný, a každý kdo se nenudí nebo má málo času by ho měl okamžitě opustit Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - vedoucí poradny- 2004 - 2018; Externí vyučující na Technické Univezitě Liberec - 2013 - 2015; Terapeutická komunita pro drogově závislé Nová Ves - 2003 - 2004; Terapeutická komunita pro drogově závislé Magdalena Mníšek p. Brdy - 2002 -200

Nová poradna pro závislosti - ADIKTOLOGICKÁ PORADN

V Lanškrouně funguje síť služeb pro drogově závislé. admin 20.2.2019 Nezařazené. V letošním roce je tomu již jedenáct let, kdy se v ulicích města Lanškrouna pravidelně pohybují terénní pracovníci organizace Laxus z.ú. Své klienty vyhledávají a pracují s nimi tam, kde právě jsou, tedy většinou ve veřejném. osoby ohrožené závislostmi nebo závislé, pro seniory, pro osoby se zdravot- ním postižením a osoby v krizi. Druhy poradenských služeb dělíme dle způsobu komunikace na internetové Poradna: Vztah matky k drogově závislé dceři. Máme s manželkou dceru a syna. Dcera do šestnácti let vrcholově sportovala, já jsem s ní jezdil po trénincích a závodech a manželka nám zase dělala servis v domácnosti. Když začala dcera pracovat, se sportem skončila. V práci odváděla výbornou práci a byla oblíbená, ale.

Od roku 2000 probíhá na AT ambulanci kliniky substituční metadonový program pro chronicky nemocné závislé na opiátech. Součástí všeobecné psychiatrické ambulance jsou poradna pro léčbu psychotických poruch a poradna pro poruchy spánku,. Poradna Modrého kříže ve Valašském Meziříčí po pěti letech končí. Podle Krajského úřadu ve Zlíně nesplnila kritéria pro přidělení dotace. Mezinárodní nezisková organizace se zabývá pomocí lidem závislým na alkoholu a drogách. Ročně v regionu pomáhá zhruba stovce klientů i jejich rodinám. Klientům z regionu nezbude, než dojíždět do Zlína nebo. Přeprava osob zdravotně postižených a seniorů, kteří využívají služeb CSS a pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P+. Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče pro rok 201 MMK/SML/334/2018 SMLOUVAOPOSKYTNUTÍDOTACE zrozpočtustatutárníhoměstaKarvinéuzavřenádleust.§10aodst.5zákona č.250/2000Sb. péči. Program Pět P. Rodinná poradna. Krizové centrum - krizová intervence a sociálně-právní poradenství. Systém služeb pro drogově závislé. Preventivní aktivity pro ZŠ a SŠ. Projekt Zpět do školních lavic - pro mladistvé, kteří jsou ohroženi předčasným ukončením školní docházky