Home

Oxid fosforečný

Oxid fosforečný je anorganický oxid. Je to nejběžnější a nejdůležitější oxid fosforu. Vzniká hořením fosforu na vzduchu a vzhledem připomíná bílý prášek. Je dobře rozpustný v mnoha organických rozpouštědlech a je silně hygroskopický - oxid fosforečný je obvykle přítomen pouze v stopových množstvích v keramických materiálech. - může působit jako tavidlo uprostřed vysokého ohně, ale jeho přidaná síla na jednotku drasticky klesá nad 5% přírůstků.

Oxid fosforečný - Wikiwan

Detaily ze stránky Oxid fosforečný - Laboratorní chemikálie na webu PENT Oxid fosforečný reaguje prudce s vodou a látkami obsahujícími vodu, jako je dřevo nebo bavlna. Toto vytváří velké množství tepla, které může dokonce vést k požáru. Způsobuje korozi kovu a velmi dráždí (vážné popáleniny očí, kůže), dýchacích cest a sliznic, a to iv koncentracích až 1 mg / m³ Oxid fosforečný. 30. 5. 2011 • Oxid fosforečný (P 4 O 10) je anorganický oxid • Je to nejběžnější a nejdůležitější oxid fosfor Více informací o Oxid fosforečný. Pomáháme vědě tím, že nabízíme široký výběr produktů, služeb a znalostí našich lidí

P2O5 (oxid fosforečný) Mark's Tracksid

Kapka - univerzální 1000 ml

Oxid fosforečný P 4 O 10, který vzniká hořením fosforu na vzduchu, existuje v několika polymorfních modifikacích.Hexagonální H-forma má strukturu odvozenou od P 4 O 6 přidáním terminálních atomů kyslíku ke každému atomu fosforu (sublimuje při 360 °C a je základem obchodních preparátů). Jejím roztavením rychlým ohřevem molekuly P 4 O 10 polymerují za současného. Oxid fosforečný - dimer. Sumární vzorec: P 2 O 5 Látkové množství: 141 g/mol Teplota tání: 350°C Teplota varu: 605 °C Hustota: 2,3 g/cm 3 Bezpečnostní upozornění: Způsobuje těžké poleptání CAS: 1314-56-3 MDL: MFCD00011440 EINECS: 215-236- obsahující oxid fosforečný jsou vedeny do absorpční věže chlazené z vnějšku vodou a z vnitřku zředěnou kyselinou fosforečnou stékájící po stěnách. V kyselině se oxid fosforečný rozpouští za vzniku 75% kyseliny. 40 až 70% vzniklého oxidu fosforečného unášeného proudem plyn

OXID FOSFOREČNÝ P-LAB = Potřeby pro laboratoř

Zistiť viac o Oxid fosforečný. Umožňujeme pokrok vo vede ponukou výberu produktov, služieb, excelentnosti procesov a našich ľudí, ktorí ich zabezpečujú U některých oxidů jsou výjimečné zvláštnosti nebo nepravidelnosti: pravidelně utvořený název se nepoužívá nebo se používá méně často, například H 2 O není oxid vodný ale voda, P 4 O 10 (P 2 O 5) není oxid fosforičný, ale fosforečný (v rámci pravidla)

Při zahřívání oxidu a sulfidu fosforečného (oba jsou dimery) ve vhodném poměru vzniká hexaoxid-tetrasulfid fosforečný 3P 4 O 10 + 2P 4 S 10--› 5P 4 O 6 S 4: 20. Oxid fosforečný (dimer) hydrolyzuje P 4 O 10 + 6H 2 O --› 4H 3 PO 4: Oxokyseliny fosforu : 21 OXID HLINITÝ Al 2 O 3 - bílá krystalická látka - v přírodě se vyskytuje jako velmi tvrdý nerost korund → odrůdy: smirek a drahé kameny (safír a rubín) - surovinou pro jeho výrobu je bauxit - využití: při výrobě porcelánu, zubních cementů a barev : k výrobě hliníku . OXID FOSFOREČNÝ P 2 O 5 - bílá krystalická látk Oxid fosforečný translation in Czech-Slovenian dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies oxid fosforečný, P2O5, bílá kryst. látka, která při 358,9 °C sublimuje; v plynném stavu má složení dimeru P4O10. Připravuje se spalováním bílého fosforu na vzduchu. Přijímá vlhkost ze vzduchu a přechází na kyseliny fosforečné. Používá se k sušení plynů a kapalin a k odštěpování vody z chem. sloučenin Oxid fosforečný - monomer. Sumární vzorec: P 2 O 5 Látkové množství: 141 g/mol Teplota tání: 350°C Teplota varu: 605 °C Hustota: 2,3 g/cm 3 Bezpečnostní upozornění: Způsobuje těžké poleptání

Oxid fosforečný. Další názvy vzorec CAS Výstražné symboly GHS; P 2 O 5: 1314-56-3: 05; Objednací číslo BL Kvalita Obsah Balení. LipoLand.com - R,S věty chemikálií - O - Oxid fosforečný. S-věty: S 22-26-45: Nevdechujte prach. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc Oxid fosforečný - P 2 O 5 Grafický vzorec: // O P \ =O O P / =O \\ O CHEMICKÉ VLASTNOSTI Kyselinotvorné oxidy reagují: 1) s vodou (jsou oxidy, které s vodou nereagují, například SiO 2); vzniká kyselina: P 2 O 5 + H 2 O = 2HPO 3 - kyselina fosforečn.

oxid fosforečný + oxid barnatý = fosforečnan barnatý 9. WO 3 + Na 2 O = WO 3 + Na 2 O = Na 2 WO 4 oxid wolframový + oxid sodný = wolframan sodný 10. SO 2 + Cu 2 O = SO 2 + Cu 2 O = Cu 2 SO 3 oxid siřičitý + oxid měďný = siřičitan měďný 11. Sb 2 O 5 + LiOH = Sb 2 O 5 + 6LiOH = 2Li 3 SbO 4 + 3H 2 O oxid antimoničný + hydroxid. Oxid fosforečný CAS 1314-56-3 extra čistý - Find MSDS or SDS, a COA, data sheets and more information. Cookies On Our Site. We use cookies on our website to help provide you with the best online experience possible. If you continue and accept all cookies, you will receive all of the cookies that we use on the site.. Oxid fosforečný CAS 1314-56-3 čistý - Find MSDS or SDS, a COA, data sheets and more information. Cookies na našem webu. Na našem webu používáme cookies, abychom vám byli schopni poskytnout online informace, jak je to možné. Pokud budete pokračovat a souhlasit s používáním cookies, obdrží váš prohlížeč všechna dostupná. oxid fosforečný rozpustný v neutrálním citronanu amonném. English. phosphorus pentoxide soluble in neutral ammonium citrate. Last Update: 2014-11-21 Usage Frequency: 1 Quality.

Oxid P4O6 je od této molekuly odvozen tak, že každá vazba >P-P< je nahrazena můstkovým kyslíkem - >P-O-P<. Každý atom fosforu má stále volný elektronový pár. Oxid fosforečný vznikne zapojením tohoto volného páru tak že jeden elektron z něj excituje na orbital 3d (hybridizace sp3) a odtud vytvoří vazbu pí Ve válci je oxid fosforečný, který vznikl spalování fosforu v kyslíku. Vzniklý oxid rozpouštíme ve vodě. Oxid fosforečný je kyselinotvorný. Rozpouští se ve vodě za vzniku kyseliny trihydrogenfosforečné. P 2 O 5 + 3 H 2 O 2 H 3 PO Oxid fosforečný; Obecné; Systematický název: Oxid fosforečný: Anglický název: Phosphorus pentoxide: Německý název: Phosphorpentoxid: Sumární vzorec: P 2 O 5 P 4 O 10 : Vzhled: Bezbarvá hygroskopická pevná látka: Identifikace; Registrační číslo CAS: 1314-56-3 16752-60-6 (dimer P 4 O 10) EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) {{{Číslo. Ako jeden z popredných výrobcov a dodávateľov oxidu fosforečného v Číne vás srdečne vítame, aby ste si z našej továrne kúpili hromadný lacný oxid fosforečný. Všetky prídavné látky v potravinách a potravinárske výrobky majú vysokú kvalitu a nízku cenu

Oxid fosforečný rozpustný v neutrálním citronanu amonném: 25 % Vodorozpustný oxid fosforečný: 20 % Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003): AGROFERT, a.s., Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, Česká republika Hmotnost: volně loženo, big bag 500 kg Superfosfát P40 Pokyny pro použit Oxid fosforečný z předcházejícího pokusu ropustíme ve vodě. Oxid fosforečný je kyselinotvorný. Rozpouští se ve vodě za vzniku kyseliny trihydrogenfosforečné. P 2 O 5 + 3 H 2 O 2 H 3 PO oxid fosforečný (P 2 O 5 - molekula P 4 O 10) příprava - spalováním fosforu v nadbytku suchého vzduchu a ochlazením par: P 4 + 5O 2 → P 4 O 10 existuje v různých formách (krystalické, amorfní, kapalné Oxid vápenatý CAO = bílá pevná pátka pálené vápno. výroba tepelným rozkladem vápence. Oxid hlinitý Al2O3 = tvrdý nerost vyrábí se z bauxitu pouřití : výroba porcelánu, barev, hliníku. Oxid fosforečný P2O5 = bílá krystalická látka, sušidlo Oxid uhelný (C 2 O) Oxid chlorný (Cl 2 O) Oxid lithný (Li 2 O) Oxid dusný (N 2 O) Oxid draselný (K 2 O) Oxid rubidný (Rb 2 O) Oxid stříbrný (Ag 2 O) Oxid thallný(Tl 2 O) Oxid sodný (Na 2 O) Voda (H 2 O) Oxidy s prvkem v oxidačním čísle II. Oxid hlinečnatý (Al O) Oxid barnatý (Ba O) Oxid beryllnatý (Be O) Oxid kademnatý (Cd O.

Oxid fosforečný má silné dehydratačné vlastnosti, dokonca tak silné, že odoberá vodu aj kyseline sírovej a dusičnej, pričom vznikajú príslušné anhydridy oboch kyselín. Preto sa v laboratóriu často používa na vysušovanie plynov, prípadne na odstraňovanie vlhkosti z látok. Ostatné binárne zlúčenin oxid dusičný. oxid fosforečný. oxid sírový. oxid manganistý. oxid osmičelý. Příklady oxidů. Oxidační číslo atomu prvku sloučeného s kyslíkem. Zakončení přídavného jména názvu oxidu. Poměr počtu atomů prvků sloučených v oxidu. oxid železitý-íčitý. oxid uhličitý-ičný. oxid dusičný-ečný. oxid.

Oxid fosforečný - Multimediaexpo

oxid fosforečný: 0,2: P 2 O 5: oxid draselný: 0,2: K 2 O: záporné odchylky od uvedeného celkového obsahu živin nejvýše: 0,5: b) pro jednotlivou živinu s deklarovaným obsahem 3 % a více: dusík: 1,0: N: oxid fosforečný: 2,0: P 2 O 5: oxid draselný: 1,0: K 2 O: záporné odchylky od uvedeného celkového obsahu živin nejvýše: 2, Ellenőrizze a (z) Oxid fosforečný fordításokat a (z) magyar nyelvre. Nézze meg a Oxid fosforečný mondatokban található fordítás példáit, hallgassa meg a kiejtést és tanulja meg a nyelvtant

Video:

Oxid fosforečný - MJF

oxid hlinitý - Al 2 O 3. bílá prášková látka výskyt - jako bauxit, korund, smirek, rubín a safír použití - výroba porcelánu, zubních cementů a barev, výroba hliníku. oxid fosforečný - P 2 O 5. bílá krystalická látka sušidlo vznik - hořením fosforu. oxid křemičitý - SiO 2. pevná, těžko tavitelná, chemicky. Vyber k danému vzorci správný název oxidu: Ukaž všechny otázky. <= => ? oxid křemičný oxid fosforečný ? oxid fosforový. ano: 1: 818. Zásadité soli: P : trichlorid-oxid fosforečný: 153,331. ano: 1: 819. Soli b. k. P: chlorid: chlorid fosforitý: PCl

CzWiki > Oxid fosforečn

etiketa / příbalový leták Hnojivo ES Typ hnojiva: A.2.2.c) Trojitý superfosfát Oxid fosforečný (P 2 O 5) rozpustný v anorganických kyselinách (m/m): 46,0 % Oxid fosforečný (P 2 O 5) rozpustný v neutrálním roztoku citronanu amonného (m/m): 45,0 % Oxid fosforečný (P 2 O 5) rozpustný ve vodě (m/m): 44,0 % Oxid vápenatý (CaO) rozpustný ve vodě (m/m): 24,0 Vytvoř vzorce následujících dvouprvkových sloučenin: oxid uhličitý. sulfid železnatý. bromid stříbrný. oxid fosforečný. jodid draseln Chemické názvosloví - Anorganika, interaktivní webová aplikace, která umožňuje procvičovat anorganické chemické názvoslov Plynné: oxidy uhlíku oxidy síry oxidy dusíku Pevné oxidy: oxid vápenatý oxid hlinitý oxid křemičitý Oxidy uhlíku Uhlík s kyslíkem vytváří 2 oxidy: Oxid uhličitý CO2 Vzniká spalováním látek obsahujících uhlík. C + O2 CO2 Je to plyn, těžší než vzduch, nedýchatelný 5% oxid fosforečný (P 2 O 5) rozpustný v neutrálním citronanu amonném a ve vodě 4% oxid fosforečný (P 2 O 5), rozpustný ve vodě; 5% oxidu draselného (K 2 O) rozpustný ve vodě; 2% oxidu hořečnatého (MgO) 1,6% oxidu hořečnatého (MgO), rozpustný ve vodě; 12% oxid sírový (SO 3) Celkov

Spalováním červeného fosforu vzniká oxid fosforečný (je to dimer) 16. a) Reakcí kyseliny chloristé s oxidem fosforečným vzniká oxid chloristý a kyselina metafosforečná b) Reakcí kyseliny chloristé s dimerem oxidu fosforečného vzniká oxid chloristý a kyselina orthofosforečná: 17 OXIDY OXIDY - starší název kysličníky, jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku - ve všech oxidech mají atomy kyslíku oxidační číslo -II E. Votoček - (1872- 1955) Profesor chemie na Vysoké škole chemické v Praze, tvůrce českého chemického názvosloví,autor učebnic chemie testy oxidy a b d oxid sirný oxid fluoričitý oxid fosforečný oxid chlorečný.

PPT - Anorganické názvosloví PowerPoint Presentation, free

Oxid fosforečný (P 2 O 5) rozpustný ve 2 % kyselině mravenčí 7,2% Vodorozpustný oxid draselný (K 2 O) 15% elkový oxid hořečnatý (MgO)) 2 % Vodorozpustný oxid sírový (SO 3) 19 % Granulace 95 % (2-5 mm) Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P 2 0 5, ostatní v mg/kg hnojiva): kadmium. Sloučeniny fosforu - oxid fosforečný Oxid fosforečný P4O10 Bílá látka, která se vyskytuje v několika modifikacích. Má rovněž Vzniká při hoření bílého fosforu v nadbytku suchého vzduchu. adamantanoidní strukturu P4 + 5 O 2 → P 4O10 Je extremně citlivý na vlhkost. Vodou se postupně hydrolyzuje až na kyselin This page was last edited on 28 November 2020, at 18:11. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

Oxid fosforečný - PENTA - Laboratorní chemikáli

 1. 5% oxid fosforečný (P 2 O 5) rozpustný v neutrálním citronanu amonném a ve vodě 4% oxid fosforečný (P 2 O 5), rozpustný ve vodě; 5% oxidu draselného (K 2 O) rozpustný ve vodě; 2% oxidu hořečnatého (MgO) 1,6% oxidu hořečnatého (MgO), rozpustný ve vodě; 12% oxid sírový (SO 3) Celková 10% Oxid sírový (SO 3), rozpustný.
 2. Nařízení vlády č. 9/2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpis
 3. Oxid fosforečný p.a. CAS: 1314-56-3. Čistota: p.a. Hmotnost [g] 500. 540,00 Kč bez DPH. Na dotaz. Vložit do košíku Objednací číslo 253 112 505 402 Potřebujete poradit? merci@merci.cz +420 602 580 491. Tisk detailu produktu.
 4. Vážený zákazník, Váš prehliadač Internet Explorer nepodporuje technológie, ktoré využíva náš e-shop.Pre správne fungovanie stránky používajte aktuálnejšie prehliadače (Edge, Chrome, Firefox, Safari)
 5. a) oxid fosforečný P 2 O 5 b) oxid jodistý I 2 O 7 c) oxid xenoničelý XeO 4 d) oxid sírový SO 3 e) oxid dusný N 2 O f) oxid hlinitý Al 2 O 3 g) oxid křemičitý SiO 2 h) oxid sodný Na 2 O i) oxid vápenatý CaO j) oxid stříbrný Ag 2 O k) oxid železnatý FeO l) oxid stříbrný Ag 2
 6. oxid fosforečný oxid dusičný VI - ový oxid sírový VII - istý oxid manganistý VIII - ičelý oxid osmičelý . Tvorba vzorce oxidu z jeho názvu postup příklad 1 příklad 2 Název oxidu oxid hlinitý oxid uhličitý Zápis značek prvků v obráceném pořadí AlO CO.

Oxid fosforečn

Téma: Názvosloví - oxidy, sulfidy Metodický list/anotace: Prezentace slouží k úvodu a procvičení tématu názvosloví oxidů a sulfidů, popřípadě k zopakování. Cvičení mohou být využita k dílčímu zkoušení. oxid uhličitý oxid fosforečný IV -ičitý oxid uhličitý CIVO-II 2 V -ečný, -ičný oxid fosforečný VI -ový oxid sírový VII -istý oxid manganistý VIII -ičelý oxid osmičelý Oxidy a sulfidy Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku. Sulfidy jsou dvouprvkové sloučeniny síry, názvy se tvoří stejně jako u oxidů V M2O5-ečný, -ičný oxid fosforečný VI MO3-ový oxid sírový VII M2O7-istý oxid chloristý VIII MO4-ičelý oxid osmičelý . 12 Chceme-li odvodit vzorec oxidu, jehož název známe, můžeme se řídit podle valenční koncovky oxidu a zařadit daný oxid do obecného vzorce v TAB. 2. Vzorec můžeme také odvodit, např. pro oxid 27)Oxid hlinitý se používá k výrobě hliníku. 28)Oxid fosforečný vzniká spalováním síry. 29)Oxid fosforečný patří k neúčinnějším sušidlům. 30)Oxid křemičitý se využívá nejvíce ve stavebnictví, ve sklářství a hutnictví. 31)Oxid křemičitý je zelený plyn. 32)Oxidační číslo síry v sulfidech je mínus dva Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s dalším prvkem. Název oxidů se skládá z podstatného jména oxid . a z . přídavného jména, jeho zakončení odpovídá oxidačnímu číslu druhého prvku. oxid fosforečný. 5) oxid chromový.

Oxid fosforečný (P 2 O 5) rozpustný v neutr. citr. amonném i vodě v % 20 Oxid fosforečný (P 2 O 5) rozpustný ve vodě v % 19 Síra jako SO 3 rozpustná ve vodě v % 35 Čistá hmotnost: dle nákladního listu Rozsah a způsob použití: Podmínky skladování: Hnojivo se doporučuje používat při aplikaci fosforu k. oxid fosforečný P 2 O 5 - bílá krystalická látka (při hoření fosforu, vysoká slučivost s vodou - sušidla) oxid křemičitý SiO 2 - pevná, velmi chemicky stálá látka - křemen (řada odrůd: hvězdovec - čirý křišťál, růžový růženín, hnědá záhněda, chalcedon, achát, onyx, ametyst, tygří oko, jaspis, žlutý.

www.prezentaceonline.estranky.cz - Chemie - Oxid fosforečn

 1. Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'Oxid fosforečný' ins Deutsch. Schauen Sie sich Beispiele für Oxid fosforečný-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik
 2. oxid fosforitý oxid fosforečný Úloha 5 Přiřaďte správně strukturní vzorec k daným vlastnostem : Úloha 6 Doplňte správně následující tvrzení a doplněné údaje vepište do tabulky: 1. Oxid, který poskytuje s vodou kyselinu trihydrogenfosforečnou, se nazývá
 3. Tabulka koncovek oxidů a sulfidů Koncovka Pořadí Poměr Př. vzorce Název -ný 1 2:1 N2O oxid dusný -natý 2 1:1 MgS sulfid hořečnatý -itý 3 2:3 Fe2O3 oxid železitý -ičitý 4 1:2 MnS2 sulfid manganičitý -ičný, -ečný 5 2:5 P2O5 oxid fosforečný -ový 6 1:3 SO3 oxid sírový -istý 7 2:7 I2O7 oxid jodistý -ičelý 8 1:4 OsO4.
 4. Trávníkové hnojivo Garden Line Original 10 kg: doručení domů nebo na prodejnu. Nákup bez rizika: 28 dní na vrácení. Trávníkové hnojivo Garden Line Original 10 kg a další Trávníková hnojiva výhodně v Eshopu HORNBACH
 5. 20 % P 2 O 5 Oxid fosforečný rozpustný v neutrálním citronanu amonném a ve vodě (= 8,7 % P Fosfor) 18,6 % P 2 O 5 Oxid fosforečný vodorozpustný (= 8,1 % P Fosfor) 10 % K 2 O Oxid draselný vodorozpustný (= 8,3 % K Draslík) 3 % MgO Oxid hořečnatý vodorozpustný (= 1,8 % Mg Hořčík
 6. test Vzorce oxidů ( Chemie) Test vyzkoušen 252 krát, průměrný výsledek je 63.5%

Oxid fosforečný VW

 1. Kyslíkaté kyseliny poznáte podle obecného vzorce HXO, kde X je středový atom, třeba síra nebo dusík. Kyslíkaté kyseliny mají vždy název určený středovým atom..
 2. Názvosloví oxidů (kysličníků) oxid manganičitý oxid dusnatý oxid fosforečný oxid dusitý oxid měďný oxid dusičitý oxid měďnatý oxid dusičný oxid stříbrný oxid zlatitý oxid uhelnatý oxid křemičitý oxid olovnatý oxid amonný Názvosloví oxidů (kysličníků) SnS2 Ag2S CaS Fe2S3 Mn2S7 CuS Al2S3 PbS MnS K2S.
 3. Hnojivo pro buxusy, jehličnany a živé ploty SUBSTRAL Osmocote 750 g: doručení domů nebo na prodejnu. Nákup bez rizika: 28 dní na vrácení. Hnojivo pro buxusy, jehličnany a živé ploty SUBSTRAL Osmocote 750 g a další Hnojivo pro okrasné dřeviny výhodně v Eshopu HORNBACH
 4. MOCENSTVÍ PRVKŮ. Mocenství, přesněji formální mocenství, je číslo udávající počet atomů vodíku, které může prvek vázat nebo nahradit v jiných sloučeninách. Prvky mohou být jednomocné až osmi-mocné. Na základě takto chápaného mocenství bylo odvozeno chemické názvosloví
 5. Najděte správně zapsané vzorce oxidů: oxid fosforečný, oxid zinečnatý, oxid hlinitý, oxid selenový P 2 O 5 , ZnO, Al 2 O 3 , SeO 3 P 2 O 3 , ZnO, Al 2 O 3 , SeO

Oxid fosforečný wiki TheReaderWik

oxid olovičitý ? Pb O2. PO2. oxid měďný ? Cu O2. Cu 2O. oxid fosforečný ? 5 2 O5. 5o5. oxid mangaistý ? Mn O2. Mn2 O7. sírový ? S O3. So. vapenatý ? Ca O. Ca2 O. oxid hlinitý ? AlO. Al2 O3. uhelnatý ? C2O. Co. dusičný ? N2 O5. N2O. osmičelý ? Os4O. Os O oxid hlinitý, oxid germaničitý, oxid osmičelý, oxid manganičitý oxid hlinatý, oxid germaničitý, oxid osmičelý, oxid manganistý Určete správně názvy oxidů: ZnO, Cu 2 O, B 2 O 3 , Pb Oxidy, sulfidy. vzorec název P2O5 oxid fosforečný CuS sulfid měďnatý OsO4 oxid osmičelý SO3 oxid sírový CaO oxid vápenatý (NH4)2S sulfid amonný K2S sulfid draselný Al2O3 oxid hlinitý SiO2 oxid křemičitý ZnS sulfid zinečnatý CO oxid uhličitý SO3 oxid sírový Fe2S3 sulfid železitý CO2 oxid uhličitý P2O Oxid fosforečný. Do odměrného válce nasyp 2-3g manganistanu draselného a přilij 10ml 30% peroxidu vodíku. Válec uzavři velkou gumovou zátkou. Na spalovací lžičku naber trochu červeného fosforu, který zapal o plamen kahanu. Zapálený fosfor vlož do válce s kyslíkem Název se skládá z oxidu a přídavného jména s koncovkou podle oxidačního čísla. 1.-ný např. Li 2 O, oxid lithný 2.-natý např. MgO, oxid hořečnatý 3.-itý např. Al 2 O 3, oxid hlinitý 4.-ičitý např. CO 2, oxid uhličitý 5.-ičný/-ečný např. P 2 O 5, oxid fosforečný 6.-ový např. MoO 3, oxid molybdenový 7.-istý např

2809 10 - Oxid fosforečný Celní nomenklatur

 1. P2O5 PV2 O-II5 PV -ičný/ -ečný fosforečný oxid fosforečný 12. Fe2O3 FeIII2 O3-II FeIII -itý železitý oxid železitý 13. SnO2 SnIV O-II2 SnIV -ičitý cíničitý oxid cíničitý 14. Cl2S7 ClVII2 S-II7 ClVII -istý chloristý oxid chloristý 15
 2. Oxid fosforečný. Oxid fosforečný (P4O10) je anorganický oxid. Nový!!: Trichlorid fosforylu a Oxid fosforečný · Vidět víc » Plastifikátor. lampě se kvůli ztrátě plastifikátorů při ohnutí rozpadá
 3. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Žižka. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze
 4. Kombinované tekuté hnojivo s obsahem oxidu vápenatého a stopových prvků 3,0 : 1,0 : 4,4 1 litr 1,134 kg Analysis % w/v Dusík (N) 2,95 Dusičnanový dusík 2,80 Amonný dusík 0,15 Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný ve vodě (P) 0,96 (0,42).
 5. 10. Oxidační čísla fosforu v oxidu fosforečném a oxidu fosforovém je: a) III, V b) I, VI c) V, VI d) I, VII e) I, V Odvoď jejich chemické vzorce: oxid fosforečný: oxid fosforový: 12. Jak se nazývá oxid, který je příčinou skleníkového efektu? a) siřičitý b) uhličitý c) dusnatý d) sírový e) dusn
PPT - Redoxní reakce PowerPoint Presentation, free

Kombinované tekuté hnojivo s obsahem oxidu vápenatého a stopových prvků. 3,0 : 1,0 : 4,4 1 litr 1,134 kg Analysis % w/v Dusík (N) 2,95 Dusičnanový dusík 2,80 Amonný dusík 0,15 Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný ve vodě (P) 0,96 (0,42). Oxid fosforečný P 2 O 5 •bílá krystalická látka •vzniká hořením fosfor Vzorec → název . Cvičení č. 1. Vzorec sloučeniny Název sloučeniny BaIICl-I2 Chlorid barnatý SnIIS-II Sulfid cínatý NaI (OH)-I Hydroxid sodný PV2O-II5 Oxid fosforečný HIBr-I Kyselina bromovodíková HIBrVO-II3 Kyselina bromičná PbIIO-II Oxid olovnatý CaII(OH)-I2 Hydroxid vápenatý AlIII2S-II3 Sulfid hlinitý SiIVF-I4 Fluorid křemičit Substance identity Substance identity. The 'Substance identity' section is calculated from substance identification information from all ECHA databases. The substance identifiers displayed in the InfoCard are the best available substance name, EC number, CAS number and/or the molecular and structural formulas

Oxid fosforečný, Supelco® VW

 1. Oxid fosforečný:dimer-P4O10- hořením P4,hygroskopický, H3PO4-silné redukční vlastnosti, Kys.fosforečná:rozpustná ve vodě,není jedovatá, 5)Využití Fosforu: červený fosfor při výrobě zápalek (do třecích ploch obalů), bílí fosfor jako zápalná látka (náplně bomb) a k hubení krys. Fosfor se využívá k výrobě.
 2. OXID OLOVIČITÝ PEROXID OLOVNATÝ jodid měďný CuI HgBr BROMID RTUŤNÝ oxid fosforečný P 2 O 5 (NH 4) 2 S SULFID AMONNÝ sulfid arzenitý As 2 S 3 N 2 O 5 OXID DUSIČNÝ bromid hořečnatý MgBr 2 Al F 3 FLUORID HLINITÝ peroxid draselný K 2 O 2 OsO 4 OXID OSMIČELÝ oxid chloristý Cl 2 O 7 WS 3 SULFID WOLFRAMOV
 3. Celkový dusík rozpustný ve vodě (N) 7 %, z toho dusičnanový dusík rozpustný ve vodě (NO3-N) 3,9 %, amonný dusík rozpustný ve vodě (NH4-N) 3,1 %, oxid fosforečný rozpustný ve vodě (P2O5) 3,0 %, oxid draselný rozpustný ve vodě (K2O) 5,0 % Popis: Kapka je řada tradičních, rychle účinkujících a snadno aplikovatelných.
 4. trichlorid-sulfid fosforečný oxid dusitý trithiouhličitan sodný anion chloristanový oxid barnatý oxid dusný oxid chloričitý oxid manganičitý oxid uhelnatý oxid uhličitý oxid vanadičný peroxid vodíku peroxid sodíku disíran disodný heptaoxodisíran sodný dihydrogendifosforečnan disodný kyselina hexachloroplatičitá.
 5. halogenidy (-I), oxidy (-II), sulfidy (-II) založeno na oxidačních číslech prvků součet oxidačních čísel ve sloučenině je vždy 0 název tvořen z: podstatného jména - zakončeno -id přídavného jména - podle názvu prvku + přípona pro dané oxidační čísl
 6. Oxidy (těžké) 30 Zadání Ukázka oxid xenoničelý. oxid fosforečný. oxid molybdeničitý.
 7. Oxid fosforečný - Veda 202
chemie 1Kravský hnoj peletovaný Marha-Jó 4kg vedro - 7,15