Home

FYZIKA kinematika hmotného bodu

Počítačová fyzika | Portál moderní fyziky

Kinematika hmotného bodu - Sweb

  1. | Kinematika hmotného bodu - fyzika (3) | Strana 2 | Odkaz: https://studijni-svet.cz/kinematika-hmotneho-bodu-fyzika-3/ Relativnost pohybu = pohyb je relativní.
  2. 2. Kinematika hmotného bodu; 3. Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů; 4. Mechanická práce a energie; 5. Gravitační pole; 6. Mechanika tuhého tělesa; 7. Mechanika kapalin a plynů; 8. Laboratorní cvičení; Molekulová fyzika a termik
  3. Kinematika hmotného bodu FyzikaII základní pojmy I.M.Hlaváčová Strana 1 LS 2012 Hmotný bod HB je fyzikální model tělesa, jehož rozměry a tvar lze při vyšetřovaném pohybu zanedbat. - bod, v němž je soustředěna hmotnost tělesa. - má hmotnost, nemá rozměry

Kinematika hmotného bodu Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre EF Dušan PUDIŠ (2013) Perióda a frekvencia. Tangenciálne a normálové zrýchlenie. Klasifikácia pohybov. 2 1 Výukové video z oblasti mechaniky vysvětluje, jak se počítá zrychlení hmotného bodu.Autorem je M. Janovský. Více lekcí naleznete na www.fyzika-jam.wz.cz www... 1 Kinematika Tato vdní disciplina popisuje a zkoumá pohyb hmotných tles, aniž ji zajímají píiny tohoto pohybu. Pojem hmotného bodu Název hmotný bod (bodové tleso) používáme pro modelový hmotný objekt (o hmotnosti m), jehož rozmry (objem) jsou zanedbateln malé, matematicky nekonen malé V prvním kurzu předmětu Fyzika I se naučíme základní operace s vektory a následně se podíváme na první kapitolu, kinematiku hmotného bodu. Ukážeme si, jak odvodit závislosti dráhy, rychlosti a zrychlení na čase a natrénujeme teorii na příkladech 1.1 KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU SHRNUTÍ Hmotný bod (HB): Model reálného t ělesa,objekt nahrazující t ěleso, jehož rozm ěry a tvar jsou zanedbatelné v ůči trajektorii, hmotný bod má stejnou hmotnost jako těleso, které jím nahrazujeme. Vztažné t ěleso: Těleso nebo soustava t ěles (pop ř

Fyzika-kinematika hmotného bodu. (24.10.2013 18:42:35) Ahojte, nevíme si doma rady s úkolem do fyziky, bude někdo schopen poradit, případně vysvětlit? Díky! Zadání: Kamion jede na daném úseku dálnice rychlostí o stálé velikosti 80km/h Molekulová fyzika a termika Úvod » Mechanika » 2. Kinematika hmotného bodu » 2.4 Rychlost hmotného bodu. 2.4 Rychlost hmotného bodu Vyhledávání Archiv Kalendář << prosinec / 2019 >> RSS Přehled zdrojů; Statistiky Online: 1: Celkem: 18047: Měsíc: 385: Den: 9.

05_2_Kinematika hmotného bodu Ing. Jakub Ulmann. Title: FYZIKA Author: Tim Last modified by: Svobodova Created Date: 8/8/2011 3:53:07 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company: Ulmann Other titles Navigace: MarleneBerousek > Pedagogika pro asistenty ve školství > 1. ročník > Fyzika > Kinematika přímočarého pohybu hmotného bodu - 2. 10. 2018. Kinematika přímočarého pohybu hmotného bodu - 2. 10. 2018. kinematika - obor mechaniky zabývající se popisem mechanického pohybu těles, bez ohledu na jeho příčiny

Normálové zrychlení | 1

1. kinematika hmotného bodu 2. dynamika hmotného bodu 3. energie hmotného bodu a soustavy hmotných bodů 4. gravitační pole 5. mechanika tuhého tělesa 6. mechanika tekutin. Kinematika hmotného bodu Hmotný bod - je myšlenkový model tělesa. Vztažná soustava - je soustava těles, ke kterým vztahujeme pohyb nebo klid sledovaného. Kinematika pohybu hmotného bodu 3. Dynamika pohybu hmotného bodu 4. Práce, energie a výkon 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Gravitační pole a pohyb těles v něm 8. Základy molekulové fyziky a termodynamiky 9. Struktura a vlastnosti plynů 10. Práce plynu, tepelné motory 11. Struktura a vlastnosti kapalin 12 Rychlost hmotného bodu . při pohybu hmotného bodu po trajektorii hmotný bod za určitý čas t projde určitou dráhu s např. vlak při cestě z Prahy do Ostravy urazí dráhu 356 km a potřebuje na to 3 hodiny a 5 minut (JŘ 2010/11 Kinematika hmotného bodu. F - Fyzika. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. 1) Kinematika hmotného bodu Kinematika je obor mechaniky, který popisuje pohyb těles, ale nezabývá se příčinami pohybu. Hmotný bod - je myšlený bodový objekt, který má hmotnost, ale nemá rozměry. Dráha hmotného bodu s(t) je délka trajektorie, kterou hmotný bod opíše za ur čitou dobu. Pro rychlost v obecn ěplatí: t [ m.s-1]. s v = Zrychlení hmotného bodu charakterizuje časovou zm ěnu rychlosti ap = [ m.s-2]. t v Tříd ění pohyb ů Přímo čaré a křivo čaré závisí na tvaru trajektorie

Kinematika hmotného bodu - fyzika, online sešit

Zrychlení hmotného bodu . v čase t 0 se hmotný bod pohybuje okamžitou rychlostí v 0 ; v čase t se hmotný bod bude pohybovat okamžitou rychlostí v; bude platit, že v > v 0. to znamená, že hmotný bod za dobu Δt = t - t 0 změnil svoji rychlost o Δv = v - v 0; veličina, která tuto změnu rychlosti charakterizuje se nazývá ZRYCHLEN Encyklopedie fyziky vydávaná formou průběžně aktualizovaných webových stránek 2010-03-07 17:42:34; Pdf; Hlavní strana » MECHANIKA » KINEMATIKA 1.2.1.3 | Rychlost hmotného bodu 1.2.2 | Rovnoměrný pohyb 1.2.2.1 | Grafy závislosti popisující pohyb hmotného bodu 1.2.2.1.1 | Souvislost trajektorie a.

Kinematika. = obor mechaniky, který popisuje pohyb těles, ale nezabývá se příčinami pohybu. Opakem je dynamika, která se zabývá příčinami a nezkoumá samotný pohyb. Hmotný bod - je myšlený bodový objekt, který má hmotnost, ale nemá rozměry. - nahrazujeme jím těleso, pokud jsou jeho rozměry zanedbatelné vzhledem k. 2. Kinematika pohybu hmotného bodu - ást mechaniky, která se zabývá popisem mechanického pohybu pevných tles, která lze nahradit hmotným bodem (zachováváme hmotnost, zanedbáváme rozmry). Odpovídá na otázku jak se tlesa pohybují. Neeší dvody pro se pohybují (úkol dynamiky). Základní kinematické pojmy Studentovo minimum - GNB - Kinematika hmotného bodu Základní veličiny a jednotky SI 1) délka l metr m 2) hmotnost m kilogram kg 3) čas t sekunda s 4) elektrický proud I ampér A 5) termodynamická teplota T kelvin K 6) látkové množství n mol mol 7) svítivost I kandela cd značení: [m] = kg Odvozené veličiny a jednotky - odvozují se ze základních pomocí vzorc

Fyzikální webové stránky - webFyzika Fyzika - příklady

Zrychlení (a) je změna rychlosti (Δv) za nějaký časový úsek (Δt) a je definované rovnicí a = Δv/Δt. Ta vyjadřuje, jak rychle se mění rychlost v metrech na sekundu na druhou (m/s^2). Zrychlení je stejně jako rychlost vektorová veličina, takže má velikost i směr Kinematika sa zaoberá opisom pohybu telesa. Snaží sa odpovedať na otázku aká je dráha, rýchlosť a zrýchlenie telesa. Kvôli lepšiemu popisu pohybu telesa sa zavádza model tzv. hmotného bodu. Je to teleso, ktoré má pôvodnú hmotnosť telesa, ale jeho rozmery sa zanedbávajú

Fyzika I - 1 - FBI. kinematika hmotného bodu B (rovnoměrný pohyb po kružnici) P. s. Title: KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU Author: Irenka Last modified by: Irenka Created Date: 9/20/2008 10:56:00 AM Company: VŠB-TU Ostrava Other titles: KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Hmotný bod má souřadnice x = 3,5 m, y = 2,8 m, z = -4,1 m.Vypočtěte vzdálenost hmotného bodu od počátku souřadnic

Fyzika

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Fyzikální veličiny popisují vlastnosti, stavy a změny hmotných objektů, které je možné měřit. dráha hmotného bodu, který měl počáteční rychlost v0 Úloha: Sestrojte graf závislosti dráhy na čase, jestliže se hmotný bod pohybuje rovnoměrně. Bednařík, Široká: Fyzika pro gymnázia - Mechanika - kap.2.10. Mechanika054.jpg; Mechanika055.jpg; Mechanika056.jpg; Stáhnout složk Kinematické veličiny, jednotky a pojmy. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely Kinematika hmotného bodu Úvod do studia fyziky (rozdělení fyziky, fyzikální přístupy, skalární a vektorové veličiny, typy fyzikálních polí). Základní matematické vztahy (soustava souřadnic, vektorový počet, diferenciál, věta o přírůstku funkce, gradient skalární funkce, transformace souřadné soustavy)

Kinematika hmotného bodu - Fyzika - Referáty Odmaturu

Fyzikální veličina, která charakterizuje změnu vektoru rychlosti, se nazývá zrychlení hmotného bodu a značí se . Okamžité zrychlení hmotného bodu je dáno podílem změny rychlosti , ke které došlo za dobu , a touto dobou: , přičemž doba je velmi malá 3 Kinematika hmotného bodu Pohyb vo všeobecnosti zahŕňa všetky zmeny a procesy, ktoré prebiehajú vo vesmíre. Je neoddeliteľnou vlastnosťou hmoty. Časť fyziky, ktorá sa zaoberá popisom pohybu telies, triedením a porovnávaním pohybov sa nazýva kine-matika. 3.1 Hmotný bod, vzťažná sústava, trajektória, dráha pohyb 3 Kinematika hmotného bodu. 3.1 Poloha a pohyb hmotného bodu; 3.2 Dráhová rýchlosť; 3.3 Dráhové zrýchlenie; 3.4 Uhlové fyzikálne veličiny; 3.5 Základné druhy mechanických pohybov; 3.6 Neriešené úlohy; 4 Dynamika hmotného bodu. 4.1 Základné pojmy; 4.2 Newtonove pohybové zákony; 4.3 Druhy síl prítomné počas. Kinematika hmotného bodu. Hmotný bod- model telesa, pri ktorom sa hmotnosť telesa zachováva, ale jeho rozmery sa zanedbávajú. Trajektória- množina (súhrn) všetkých polôh, v ktorých sa hmotný bod pri pohybe vyskytuje. Dráha mechanického pohybu- je to dĺžka trajektórie. Posunutie- Fyzika: Kinematika hmotného bodu - výukový list 1/25. Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelnou formou zpracovává fyzikální poznatky z oblasti kinematiky hmotného bodu. Výklad doplňují vzorce, grafická znázornění pro snazší pochopení látky a příklady. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání.

Predmet: Fyzika . Skupina: Trieda: Dátum: Teória . 2 Mechanika hmotného bodu . 2.1 Kinematika _____ 2.1.7 Voľný pád . Voľný pád je zvláštny prípad rovnomerne zrýchleného pohybu s nulovou počiatočnou rýchlosťou. Jedná sa o pohyb telesa voľne pusteného v blízkosti povrchu Zeme vo vákuu Hmotný bod je fyzikální abstrakce/model reálné situace v prostoru, kterému je přiřazena hmotnost o určité velikosti. Takto definovaný hmotný bod je bezrozměrným útvarem a používá se tedy pouze pokud vás nezajímá deformace ani otáčení daného tělesa, ale pouze jeho pohyb podél určité křivky, tedy o jeho posuvném pohybu.. Hmotný bod je abstraktní náhrada za. Fyzika-kinematika hmotného bodu. Jakou rychostí se pohybuje druhý kamion vůči prvnímu? O jakou vzdálenost se musí posunout druhý kamion vůči prvnímu, aby ho předjel? [5 km/h, 52 m] Čas je pak 37 s, dráha druhého kamionu při předjíždění 884 m=8.8x10^2 m (zaokrouhleno na dvě platná místa) Kinematika hmotného bodu. F - Fyzika. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. ektorová veličina zrychlení a. Okamžité zrychlení a hmotného bodu v čase t, kdy je hmotný bod v bodě A, je dáno podílem. Přičemž předpokládáme, že Δ t je velmi malé. Okamžité zrychlení má směr změny. KAPOUNOVÁ, Linda. Pyramida - kinematika hmotného bodu. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 17. 05. 2011, [cit. 2021-08-14]

Kinematika hmotného bodu - fyzika (3

  1. Bednařík, Široká: Fyzika pro gymnázia - Mechanika - kap.2.10. Mechanika054.jpg; Mechanika055.jpg; Mechanika056.jpg; Download folde
  2. Sylabus a požadavky ke zkoušce z předmětu Fyzika I - 202A041 - úroveň A; (2013/14) Kinematika hmotného bodu. Poloha, rychlost a zrychlení hmotného bodu. Přímočarý pohyb hmotného bodu. Kruhový pohyb hmotného bodu. Dynamika hmotného bodu
  3. Úvod. Fyzikální veličiny, jednotky a rovnice; Vektorový počet ve fyzice; Mechanika hmotného bodu a tuhého tělesa. Kinematika hmotného bodu Pohyb hmotného bodu, poloha, rychlost, zrychlen
  4. Fyzika na střední škole trochu jinak. Středoškolská fyzika. 2. Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů. Vzájemné působení těles, izolované těles
  5. Kinematika a dynamika rovnoměrného pohybu hmotného bodu po kružnici Kinematika je obor mechaniky, který popisuje pohyb těles, ale nezabývá se příčinami pohybu. Dynamika je obor mechaniky, který se zabývá příčinami změn pohybového stavu těles. Těleso je vůči jinému tělesu v klidu, když vzhledem k němu nemění svou polohu
  6. 1) KINEMATIKA POHYBU PO KRUŽNICI Nejjednodušší křivočarý pohyb - rychlost je konstantní, směr se (Kinematika a dynamika pohybu hmotného bodu po kružnici, Fyzika referát

On-line učitel je Váš šikovný pomocník.Naleznete zde mnoho učiva, souhrnné zápisky, testy, odkazy, obrázky, vysvětlivky, referáty a mnoho dalšího co zaručeně potěší Vás i vaše učitele Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici | 7/10 Kinematika | Fyzika | Onlineschool.cz. O rovnoměrném pohybu hmotného bodu po kružnici mluvíme tehdy, pokud trajektorie pohybu je kružnice a hmotný bod (těleso) urazí za každou vteřinu stejnou dráhu. U pohybu po kružnici má vektor rychlosti vždy tečný směr. I přesto, že se. 1 Kinematika 3 2 Dynamika hmotného bodu 3 3 Práce, výkon, energie 5 je potenciální energie tělesa nebo hmotného bodu, který je ve výšce h nad povrchem Země. Moment setrvačnosti tělesa vzhledem k ose otáčení je skalární fyzikální veličina vyjadřující rozložení hmotnosti jednotlivých částic v tělese vzhledem.

Mechanika hmotného bodu Kinematika Dynamika _____ II. Mechanika hmotného bodu Mechanika skúma najjednoduchšiu formu pohybu - mechanický pohyb. Pod mechanickým pohybom rozumieme zmenu polohy objektu v čase. Takým objektom môže byť hmotný bod, teleso, sústava bodov či telies, ale aj kvapalina, plyn a pod Hybnost hmotného bodu je vektorová fyzikální veličina, definovaná jako součin hmotnosti a okamžité rychlosti hmotného bodu. p = m × v [p] = kg × m × s -1 (kilogram metr za sekundu) Vektor hybnosti má stejný směr jako vektor okamžité rychlosti. Hybnost charakterizuje pohybový stav tělesa nebo HB v dané vztažné soustavě 1 Kinematika hmotného bodu 1.1 Polohový vektor, rýchlosť, zrýchlenie bodu P r G k G O i G j G x y z Obr. 1.1 Najjednoduchšou zmenou, ktorú možno pozorovať v prípade telesa, je zmena jeho polohy vzhľadom k inému telesu v čase. Túto zmenu nazývame pohybom. Pri skúmaní pohybu sú dôležité odpovede na dva typy otázok - ako sa pohy

Kinematika. 1. Na dovolenku idete autom po diaľnici 3 hodiny rýchlosťou 110 km.h-1.Potom na 30 minút zastavíte.Pokračujete dvojhodinovou jazdou stálou rýchlosťou 90 km.h-1 až do cieľa. Určite priemernú rýchlosť cestovania Získání základních teoretických znalostí a praktických znalostí a návyků v oblastech fyziky: kinematika a dynamika hmotného bodu, mechanika tuhého tělesa, hydromechanika a mechanické kmity a vlnění. Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Fyzika - Mechanika - 2

Fyzika JaM .:. Kinematika .:. Zrychlení hmotného bodu ..

1 KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU 1. Polohový vektor charakterizující pohyb hmotného bodu je zadán parametrickou rovnicí: r t At B i Ct j Dtk 23, hodnoty koeficientů jsou A = 2 m∙s-1, B = 5 m, C = 1 m∙s-2, D = 3-1 m∙s-3.Pro libovolný čas t a potom pro čas t Kinematika I Poloha • hmotného bodu M je určena polohovým vektorem • Okamžitárychlost v = dr/dt např. v x = dx/dt. Má směr tečný k dráze v daném okamžiku. r& (x, y, z) >m@ dr ds Δr s & →obecně dráha KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU - přímočaré pohyby. Základní pojmy. Kinematika. je část mechaniky, která popisuje pohyb těles, nezkoumá však příčiny pohybu, neuvažuje síly, které tento pohyb způsobují nebo ovlivňují. Kinematika odpovídá pouze na otázku, jak se tělesa pohybují. Hmotný bo • Dynamika hmotného bodu, kdy platí Newtonovy zákony a kinematika, kdy platí Galileova transformace se ozna čují jako klasická mechanika • Klasická mechanika dob ře popisuje a vysv ětluje pohyby těles, jejichž rozměry jsou podstatn ěvětší než jsou rozm ěry atomůa rychlosti podstatn ěmenší než je rychlost sv ětl

Poloha hmotného bodu je určena souřadnicemi x, y, z. Polohu hmotného bodu můžeme určit také pomocí polohového vektoru r. Je to vektor, jehož počáteční bod je v počátku souřadnic, koncový bod je dán bodem A. Souřadnice polohového vektoru jsou v dané vztažné soustavě totožné se souřadnicemi hmotného bodu Obsahují ukázky tisku souborů Excelu vytvořených pro realizaci výše popsané klíčové aktivity Matematika, Fyzika 1 a texty pro učitele tak, aby tyto soubory byly vztaženy k učebnicím Bednařík M., Široká M.: Fyzika pro gymnázia, Mechanika (v části Kinematika hmotného bodu) a Lepil O.: Fyzika pro gymnázia. FYZIKA - profilová část 1. Kinematika hmotného bodu 2. Dynamika hmotného bodu 3. Mechanická práce, energie hmotného bodu a soustavy hmotných bodů 4. Mechanika tuhého tělesa 5. Mechanika kapalin a plynů 6. Gravitační pole, pohyby těles v gravitačním poli 7. Základní pojmy molekulové fyziky a termiky 8. Struktura a vlastnosti. Fyzikální jednotky, základní druhy fyzikálních polí. Souřadnicové systémy. Kinematika hmotného bodu (přímočarý pohyb, pohyb po kružnici a obecný křivočarý pohyb). Newtonovy pohybové zákony, inerciální a neinerciální vztažné soustavy, pohybové rovnice v inerciálních i neinerciálních soustavách 19.03.2015 22:19 | Nahlásit. E = 0,5*m*v^2 => E2/E1 = 0,5*m* (2*v)^2/ (0,5*m*v^2) = 4*v^2/v^2 = 4. Kinetická energie hm. bodu je úměrná druhé mocnině rychlost. Když se rychlost zvětší 2x, Ek se zvětší 4x. Viz první řádek

Vektory, kinematika hmotného bodu Edufix

Průměrná rychlost je jedna pro celou cestu. Říká, jak jsme celkově jeli rychle, není z ní vidět, kde jsme brzdili a kde zrychlovali. Je to taková rychlost, kterou bychom museli jet celou cestu, abychom ji urazili za stejnou dobu 2. Dynamika hmotného bodu I Leoš Dvořák, MFF UK Praha, 2016-2020 2.1 Newtonovy zákony 1 . Dynamika hmotného bodu I: hmotnost a síla. Kinematika popisovala pohyb hmotného bodu, aniž se starala, co jej způsobuje. V dynamice se budeme zabývat tím, co pohyb, resp. jeho změny, způsobuje

Fyzika-kinematika hmotného bodu

Dynamika hmotného bodu 5.1 Newtonovy pohybové zákony Nejd˚uleˇzit ˇejší ˇcástí mechaniky je dynamika. Zatímco kinematika pohyb jen po-pisuje, dynamika zkoumá, jak pohyb souvisí se silami, které na tˇeleso p ˚usobí. Zá-kladními zákony dynamiky se rozumí zákon setrvaˇcnosti, zákon síly a zákon akce a reakce Fyzika: Kinematika hmotného bodu - výukový list 1/25. Přehledný výukový list srozumitelnou formou zpracovává fyzikální poznatky z oblasti kinematiky hmotného bodu. Výklad doplňují vzorce, grafická znázorn... Typ školy: SŠ. Kategorie: Profi práce, Fyzika

Fyzika Maturitní témata 1. Kinematika hmotného bodu • vztažná soustava, hmotný bod, poloha hmotného bodu, trajektorie, dráha, rychlost, zrychlení; druhy pohybů 2. Dynamika hmotného bodu • síla, skládání a rozklad sil, Newtonovy pohybové zákon Fyzika I. KME 1 - 1. paralelka, přednášející Ilona Ali Bláhová 4. Kinematika hmotného bodu středoškolsky: pohyb rovnoměrný přímočarý, pohyb rovnoměrně zrychlený, pohyb po kružnici. 1 Pohyb rovnoměrný přímočarý. Hmotný bod - hmotnost m přidělená bodu o nekonečně malých rozměrec Pohyb po kružnici je pohyb (hmotného bodu), jehož trajektorií je kružnice.. Poloha hmotného bodu při pohybu po kružnici (pohyb se středem v počátku soustavy souřadnic): . Zápis v polární soustavě souřadnic =. = + lze přepsat do kartézské soustavy souřadnic: = ⁡ (() +) = ⁡ (() +) Konstantní r představuje poloměr trajektorie, φ(t) je tzv.. Kapitola 2 MECHANIKA HMOTNÉHO BODU Skúmanie pohybu telies pútalo pozornos od pradávna až do dnes. Èas fyziky, ktorá skúma zákony zmien vzájomnej polohy telies a pri telesách, ktoré nie sú dokonale tuhé aj vzájomný pohyb ich èastí n azývame mechanikou. Cie¾om tejto kapitoly je popísa a skúma najjednoduchšie typy pohybov a vysvetli fyzikálne zákonitosti mechanických. Kinematika hmotného bodu: dáha, rychlost, zrychlení, perioda, frekvence, úhlová rychlost, zrychlení dostředivé a tíhové. Molekulová fyzika a termika : Rovnovážný stav termodynamické soustavy: termodynamická teplota. Pravděpodobnost náhodných jevů a souvislost s rovnovážným stavem, Celsiova a termodynamická teplota..

Kinematika přímočarého pohybu hmotného bodu - 2

Maturitni otázky - imaturita

Kinematika hmotného bodu úloha 14 Laboratorní práce Doba na přípravu: 5 min Doba na provedení: 90 min Obtížnost: střední Kvinta Ověřte, jestli pohyb kuličky na nakloněné rovině je rovnoměrně zrychlený s konstantním zrychlením. Určete zrychlení kuličky. Sestrojte graf závislosti zrychlení na dráze uražené kuličkou Maturitní témata z fyziky pro školní rok 2020/2021 1. Kinematika hmotného bodu 2. Dynamika hmotného bodu 3. Energie hmotného bodu a soustav hmotných bodů 4. Mechanika tuhého tělesa 5. Mechanika kapalin a plynů 6. Gravitační pole 7. Pohyby těles v gravitačním poli 8. Molekulová fyzika 9. Struktura a vlastnosti plynného. Fyzikální veličiny a jednotky. Prezentace ke stažení zde. Kinematika hmotného bodu. Prezentace ke stažení zde. Ukázky testových otázek zde. Dynamika hmotného bodu. Prezentace ke stažení zde. Ukázky testových otázek zde. Zde jsou verze přednášky pro tisk: prezentace a text. Práce, výkon, energie. Prezentace ke stažení zde Pracovní listy KINEMATIKA Mgr. Lenka Skřivanová | 2. KINEMATIKA 1 2. KINEMATIKA MECHANICKÝ POHYB Mění-li tělesa nebo jejich části svou polohu vzhledem k jiný 1. Fyzikální jednotky, základní druhy fyzikálních polí. Souřadnicové systémy. 2. Kinematika hmotného bodu (přímočarý pohyb, pohyb po kružnici a obecný křivočarý pohyb). 3. Newtonovy pohybové zákony, inerciální a neinerciální vztažné soustavy, pohybové rovnice v inerciálních i neinerciálních soustavách. 4

Fyzika - Gymnázium Brno, Křenová 3

Zrychlení na nakloněné rovině, těleso na nakloněné roviněRovnomerný priamočiary pohyb - Test z FyzikyKinematika tuhého tělesa | 9

Řešené úlohy A. Fyzikální veličiny a měření. Kinematika hmotného bodu. Dynamika hmotného bodu. Mechanická práce, výkon, energie. Gravitační pole a astrofyzika. Mechanika tuhého tělesa. Mechanika tekutin. Úlohy na procvičení B Kinematika hmotného bodu. Prostor a čas. Poloha, trajektorie, rychlost a zrychlení hmotného bodu. Pohyb hmotného bodu v pohybující se referenční soustavě. Dynamika hmotného bodu. Základní zákony klasické mechaniky. Pohybové rovnice. Práce a energie. Konzervativní silová pole Název materiálu:VY_32_INOVACE_03_KINEMATIKA MECHANICKY POHYB_UO üíslo projektu:CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická oblast:FYZIKA PRO UüEBNÍ OBORY Datum tvorby: 5. 8. 2013 Datum ověření: 3. 10. 2013 Klíové slovo: Mechanický pohyb Anotace: Prezentace je urena pro žáky 1. a 2. roníku uebníc dynamika hmotnÉho bodu Newtonovy pohybové zákony, síla, gravitační zákon, tíha, určování hmotnosti tělesa, hybnost, impulz síly, řešení pohybových rovnic pro volný pád, vodorovný a šikmý vrh, tření, vlastnosti sil, tření, nakloněná rovina, odporová síla, mezní rychlost při volném pád Bod varu - Nadmořská výška; 29. Atmosférický tlak - Nadmořská výška Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky (10) Teplo a práce (22) Úvod do teorie relativity Kinematika (13) Úvod do teorie relativity Dynamika (24) Elektronový obal (36) Atomové jádro a elementární částice (65). Kinematika hmotného bodu - pohyb po priamke - príklady 1. Akú začiatočnú rýchlosť mal automobil, pohybujúci sa po rovnej priamej ceste, na ktorej je prekážka, ak vodič po zhliadnutí prekážky prešiel ešte dráhu s?Jeho reakčný čas je t