Home

Geosynchronní družice

Co je geosynchronní družice a jak se liší od

Geosynchronní dráha - Wikin

 1. Geostacionární dráha je oběžná dráha, na níž se družice pozorovatelům na Zemi jeví jako nehybná. Aby se družice nacházela na geostacionární dráze, musí se pohybovat kruhovou rychlostí v rovině rovníku a musí mít stejnou úhlovou rychlost jako Země. Aby se obě síly, které na ni působí (odstředivá síla a gravitace), vyrovnaly, musí se nacházet ve výšce.
 2. Geosynchronní satelity. Dráhy, kde se točí geosynchronní satelity, jsou známé jako geosynchronní oběžné dráhy. Družice, která je na geosynchronní oběžné dráze, se při pohledu ze specifické polohy na Zemi objeví na přesně stejném místě na obloze po období jednoho hvězdného dne
 3. Družice pak sama svými motory jednak zakulatí oběžnou dráhu na geosynchronní a kromě toho svými zážehy sníží sklon oběžné dráhy na 0°- tím se dostane na geostacionární dráhu - právě na tyto změny je potřeba nejvíc paliva. Proto jsou výhodné starty z kosmodromů blízko rovníku (např. Sea Launch, nebo Kourou)

je geosynchronní, je kruhová, leží v rovině rovníku (tedy družice na této dráze se pohybují přesně nad rovníkem). Geosynchronní dráha je taková, která má stejnou dobu oběhu kolem Země jako je doba otočení Země kolem vlastní osy - tedy 23 hodin 56 minut a 4 sekundy. Geostacionární dráha je ted Fregat-SB byl poprvé použit 20. ledna 2011, kdy byla na geosynchronní dráhu vynesena meteorologická družice Elektro-L. WikiMatrix OK, nejdřív získám přístup na tajnej armádní špionážní satelit na geosynchronní dráze nad Středozápade Předpokládá se, že první družice budou na geosynchronní dráhu vypuštěny v roce 2025 a na polární v roce 2027. Všech pět základních družic systému má být k dispozici v roce 2029. Americká armáda hledá způsob, jak ochránit své satelity před jaderným útokem

Geostacionární družice geosynchronní dráha Geosynchronní dráha Geosynchronous Orbit Geotagging Geotechnické inženýrství geotechnika geotechnologie geotektonický geostacionární družice. Definice ve slovníku čeština. Geostacionární družice. geostacionární družice. Příklad družice meteorologická geosynchronní meteorologická družice , jejíž oběžná doba je totožná s dobou rotace Země. Termín se často nesprávně zaměňuje s pojmem meteorologická družice geostacionární uživatelům distribuována přes geosynchronní družice či internet (magicGNSS apod.) Multi-GNSS PP Chybí Vám v PSH nějaké heslo, máte dotazy, připomínky, či návrhy? Napište nám

Geosynchronní dráha. GPS na semisynchronní dráze kolem Země Geosynchronní dráha je typ geocentrické oběžné dráhy, jejíž doba oběhu (siderická perioda) je stejná, jako doba otočení Země kolem své osy takzvaný hvězdný den (viz Hvězdný čas). Nový!!: Geostacionární družice a Geosynchronní dráha · Vidět víc geosynchronní družice. geosynchronní družice, umělá družice Země libovolné dráhy, která vykoná jeden oblet za dobu rotace Země, tj. za geosynklinála. geosynklinála [řec.], tektonická geol. korytovitá prohlubeň zemské kůry, jejíž dno rychle klesá a jež je geosystém V rámci mise USSF-44 má Flacon Heavy doručit několik armádních nákladů na vysokou geosynchronní dráhu. Horní stupeň bude muset provést několik zážehů, aby doručil družice na dráhu zhruba 36 000 kilometrů vysoko Geostacionární družice geosynchronní dráha Geosynchronní dráha Geosynchronous Orbit Geotagging Geotechnické inženýrství geotechnika geotechnologie geotektonický geotermální Geostacionární družice in English Czech-English dictionary. Geostacionární družice translations Geostacionární družice Geostacionární družice •družice na geostacionární (geosynchronní) dráze •oběžná dráha - v rovině rovníku •výška nad zemským povrchem ~ 35 790 km •družice zdánlivě pevně visí nad určitým místem na zemském povrchu Český hydrometeorologický ústav

•družice Eutelsat •vývoj Eutelsat, Qualcomma SEL-Alcatel -navigační systém •dálkoměrný •aktivní •místo složité navigační družice -jednoduchá komunikační České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická František Vejražka A2M37RSY -Družicová navigace IV. Systémy regionální 2014/2015. Družice bude navedena na tzv. geosynchronní dráhu kolem Země ve vzdálenosti 36 000 km od povrchu se sklonem k rovníku 28,5°. Při pohledu z komunikačního centra bude družice neustále nad obzorem a bude oscilovat nad místem po dráze v podobě osmičky do vzdálenosti 28,5° na obě strany od nebeského rovníku Satelit na ní oběhne Zemi za dvanáct hodin. Družice tak každý den přelétne nad dvěma stejnými body rovníku. Takové dráze se říká semisynchronní. Je velmi praktická. Používají ji GPS satelity. Ještě zajímavější jsou už zmíněné geosynchronní oběžné dráhy ve výšce 35 780 kilometrů Ve středu, 22. června, objevil LINEAR - jeden z automatů na vyhledávání asteroidů - těleso, jež dostalo označení 2011 MD. V pondělí, 27. června, prosviští 2011 MD okolo Země ve vzdálenosti 12 000 km

Geostacionární družice , družice, které se nepohybují, jsou vidět ze Země a mají velkou důležitost v odvětví telekomunikací i mimo ni. Přestože jsou daleko, jsou nám blízko, vidíme proč a jak fungují.. Geostacionární družice: co to jsou . Jedná se o satelity, které vždy zaujímají stejnou pozici na obloze Meteorologická družice na geostacionární dráze musí mít oběžnou dobu stejnou jako je doba rotace Země. Aby to však dokázala a neutekla někam jinam, je nutné pomocí fyzikálních rovnic odvodit výšku její kruhové dráhy, odborně nazývané geosynchronní Geosynchronní družice dokončuje revoluci kolem planety v hvězdném dni, což je 23 hodin 56 minut a 4 sekundy. Stejný čas je nutný pro to, aby Země vykonala jednu otáčku v pevném prostoru. 2. K udržení satelitu na určitém místě musí být geostacionární oběžná dráha kruhová, s nulovým sklonem. Eliptické pole vede k.

Družice je totiž na geosynchronní dráze ve výšce téměř 36 tisíc km nad Zemí, kdy je doba oběhu družice stejná, jako je otočení Země okolo své osy. Na rozdíl od geostacionární dráhy, kdy je družice umístěna do výšky 35786 km přesně nad zemský rovník, sklon její dráhy k rovníku je tedy nulový a družice při. Družice jsou napěchovány i nejrůznějšími optickými, rentgenovými a pulzně-elektromagnetickými senzory pro detekci startů balistických raket a jaderných výbuchů. a tři na geosynchronní dráze (z pohledu pozorovatele se vrací na jedno místo na obloze vždy ve stejný čas každý den) Družice posledního bloku IFF vysílají signál na vlnách L1, L2, L2C a L5. (6 geostacionárních, 3 geosynchronní a 6 ve střední oběžné dráze). Plné zprovoznění systému by mělo být v roce 2020. Čerpáno z [16],[18],[19]. 1. 2 Metody měřen. Stacionární družice. Problém je, že jsem použil 3 různé zdroje, a v téhle poloze nic. Je to určitě na geosynchronní dráze, ale má to nenulový sklon ( minimálně 5°) jen je to tam v pozdějším čase. Pokud by to bylo stejné těleso, znamenalo by to, že je na něco nižší dráze- pak by to mohl být motorový stupeň od.

Geostacionární družice - Wikipedi

 1. družice meteorologická geosynchronní. družice meteorologická kvazipolární. družice meteorologická polární. družice meteorologická stacionární.
 2. Vizualizace družice SDO na geosynchronní dráze kolem Země (zdroj: NASA) Přístroje SDO, první sondy z většího projektu Living with a Star, zaznamenají i dění pod povrchem Slunce. Detailní snímky jeho atmosféry zase umožní lépe chápat změny slunečních magnetických polí
 3. 3 na geosynchronní dráze. Družice jsou vynášeny na orbitu ze družicového startovacího střediska Xichang pomocí raket Long March 3. Od roku 2012 je pokrytí systému od 55° do 180° východní zeměpisné délky a od 55° jižní zeměpisné šířky do 55° severní zeměpisné šířky
 4. Na střední oběžnou dráhu bude SpaceX vynášet III. generaci družic GPS. Obíhají zde družice GLONASS, Galileo a jiné; Vysoká oběžná dráha (HEO - High Earth Orbit) - satelit se pohybuje nad geosynchronní drahou. Na tuto dráhu zamířila družice TESS, která je určená k hledaní exoplanet
 5. Družice obsahuje 3 až 4 velmi přesné atomové hodiny, antény pro komunikaci s pozemními kontrolními stanicemi, optické, rentgenové a pulzní- středním zemském orbitu, 5 na geostacionární dráze a 3 na geosynchronní dráze. Systém není funkční. Další teritoriální systém
 6. i 6 a oproti plánovaným 18 měsícům pracovala 4 roky až do ledna 1969
 7. Pásy se táhnou kolem Země jako podlouhlé prstence. Konstruktéři pečlivě vybírají určité vhodné výšky, aby se družice nedostaly do kontaktu s těmito částicemi původem ze Slunce. Ještě dále, ve výšce 35 až 42 000 kilometrů nad povrchem Země, se nachází vysoká, přesněji geosynchronní oběžná dráha

Družice SDO - pozorujemeslunce

Geosynchronní oběžná dráha - Geosynchronous orbit - abcdef

Družice má kruhovou rychlost 7,59.10 3 m.s-1 a její oběžná doba je 5,73.10 3 s . 23 Příklad 9 Aby mohla meteorologická družice pravidelně snímat určitou oblast Země, musí obíhat současně s otáčením zemského povrchu po geostacionární (geosynchronní) dráze, tj. vůči pozorovateli na povrchu Země musí být nehybn S jistotou lze říci - Edenská zahrada byla v Mezopotámii, na území moderního Iráku. Navíc geosynchronní družice zjistily, že jak říká Bible, tam byly opravdu čtyři řeky v interfluve mezi Tigris a Euphrates. Paradise zahrady v islám 14B049 - geodetická družice 14B050 - geofyzikální družice 14B051 - geofyzikální družicová observatoř 14A105 - geostacionární dráha 14B072 - geostacionární družice 14A103 - geosynchronní dráha 14C091 - globální raketa 14A085 - gravitační konstanta 14A088 - gravitační manévr 14A086 - gravitační záko

Družice je geostacionární, tedy musí obíhat se stejnou úhlovou rychlostí, kterou rotuje Země. Perioda jejího oběhu musí být také stejná tedy 24 hodin ; geostacionární dráha 100+1 zahraniční zajímavos . Všechny Geosynchronní dráha mají oběžná doba rovná přesně jeden hvězdný den Obojí časem snižuje účinnost článků. Článku, který stráví 15 let na geosynchronní oběžné dráze Země (cca 36 tisíc kilometrů nad povrchem), má účinnost pouze zhruba 80 % původní hodnoty. První družice z 50. a 60. let 20. století používaly křemíkové fotovoltaické články Družice bude umístěna na geosynchronní dráze ve výšce 35 000 km se sklonem 55°k rovníku. To umožní navigaci využívat v širokém rozsahu zeměpisných šířek. Teď jí čekají testy a hodnocení funkčnosti stávající podoby. Síť má být dokončena okolo roku 2020, ale pro Čínu a okolní země má navigace v omezeném. Družice se pohybuje po geosynchronní dráze se sklonem 55° s délkou výstupného uzlu ? Předpokládaná doba aktivní životnosti je 8 roků. Předchozí družicí této řady je Beidou 2-G7 ( 2010-068A ), následující je Beidou 2-G9 ( 2011-038A ) Geostacionární družice jsou zahájeny na východ do prograde oběžnou dráhu, která odpovídá rychlosti rotace rovníku. Nejmenší sklon, že satelit je možné spustit do je, že šířky místo startu, takže spuštění družice od blízko rovníku omezuje množství změn sklonu potřebné později

Družicové navigační systém

Geostacionární družice Geosynchronní dráha Geotechnické inženýrství geotermální energie gepard gepard štíhlý Gerhard Ertl germanium Gerolamo Cardano gerontoxon Geostacionární družice in Tamil Czech-Tamil dictionary. Geostacionární družice Geostacionární dráha je oběžná dráha, na níž se družice pozorovatelům na Zemi jeví jako nehybná. Aby se družice nacházela na geostacionární dráze, musí se pohybovat kruhovou rychlostí v rovině rovníku a musí mít stejnou úhlovou rychlost jako Země. Aby se obě síly, které na ni působí , vyrovnaly, musí se nacházet ve výšce přibližně 35 800 km nad rovníkem Geostacionární družice geosynchronní dráha Geosynchronní dráha Geosynchronous Orbit Geotagging Geotechnické inženýrství geotechnika geotechnologie geotektonický geotermální geotermální energie geotermický gradient Geosynchronní dráha in English Czech-English dictionary Observatoř SDO létá na geosynchronní dráze se sklonem 28,5° k rovníku, což zajišťuje téměř trvalou viditelnost družice z pozemské stanice White Sands, která data z SDO přijímá nepřetržitě. Odpadá tak nahrávání pořizovaných dat na pomocné médium a na Zemi vidíme Slunce doslova v přímém přenosu Geostacionární dráha je oběžná dráha, na níž se družice pozorovatelům na Zemi jeví jako nehybná. Aby se družice nacházela na geostacionární dráze, musí se pohybovat kruhovou rychlostí v rovině rovníku a musí mít stejnou úhlovou rychlost jako Země

Zhruba hodinu poté byl zažehnut motor čtvrtého stupně, aby zvýšil nejvzdálenější bod dráhy na 35.000 km. Po krátké pauze byl dalším zážehem zvýšen nejbližší bod dráhy na 7.000 km. Zhruba 6,5 hodiny po startu byla na přechodovou geosynchronní dráhu uvolněna družice PAS-10 Solar Dynamics Observatory je umělá družice NASA, která má za úkol zkoumat vlivy Slunce na planetu Zemi a okolní vesmír[1]. Tato sluneční observatoř je první družicí programu Living With a Star , do vesmíru ji vynesla raketa Atlas V vypuštěná 11. února 2010 z mysu Canaveral[2]. Oproti starším observatořím, jako jsou SOHO a STEREO, sbírá větší objem dat. Díky. Abecední rejstřík encyklopedie Vševěd. geomorfologické členění ČR. geomorfologické členění ČR, členění čs. státního území na geomorfologické jed., vypracované 1980 Geografickým geomorfologi Přehled umělých kosmických objektů. Vojenská geosynchronní komunikační družice. Družici pro americké námořnictvo postavila firma Lockheed Martin Space Systems, Sunnyvale, na základě platformy A2100M; provoz družice zabezpečuje Communications Satellite Program Office, San Diego. Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 6740. Vzhledem k tomu, že dosažení geosynchronní (geostacionární) dráhy je podstatně složitějším manévrem než vypuštění družice na nízké dráhy, celkem nepřekvapí že první skutečně operativní meteorologická družice GOES-1 (Geostationary Operational Environmental Satellite) nese datum startu až 16 října 1975

Geostacionární dráha - Wikipedi

Video: Co Jsou to Geosynchronní a Geostacionární Satelity? Jaký

Malý průvodce po oběžných drahách - kosmonautix

 1. 4. GEOSTACIONÁRNÍ DRUŽICE Na základě Keplerových rovnic lze odvodit výšku kruho­ vé dráhy družice, kdy její oběžná doba bude stejná jako doba rotace Země. Takováto dráha se nazývá geosynchronní, její poloměr (se zahrnutím korekcí na nesféričnost Země) činí 42 168 km. Pokud má tato dráha navíc nulový sklon k zem
 2. Cestovní čas do geosynchronní nadmořské výšky: osm dní, pohybující se rychlostí 120 mil za hodinu. Mrtvé družice v podstatě nemohou měnit své dráhy, aby se vyhnuly výtahu, a bylo by příliš nákladné vyžadovat, aby se živé družice vyhnuly
 3. Družice se pro pozorovatele na určitém místě zeměkoule bude vracet na stejné místo na obloze vždy ve stejný čas (odsud pochází název geosynchronní). Její dráha na obloze připomíná tvarem číslici 8. Speciálním případem je geostacionární dráha, která je kruhová a má nulový sklon..
 4. Družice se nenávratně vychýlila ze své dráhy. Družice na geosynchronní orbitě pracující pro U. S. Air Force Defense Support Program detekovaly start čínské rakety a byly svědky jejího zničení. Radary vojenského letectva se zabývaly katalogizaci mnoha kusů pozůstatků satelitu
 5. Družice obíhá okolo Země po geosynchronní dráze a to zajišťuje téměř trvalou viditelnost s pozemskou stanicí White Sands. Slunce tak vidíme téměř v přímém přenosu. První záběry ze sondy SDO. Číst dále ‹ Sondy u trpasličích planet o úroveň v.
 6. trajektorie pohybu. Dráha. Z Wikin

Hubbleův teleskop, jehož opravami snímek začíná, je totiž ve výšce 600 kilometrů a ISS, kde vše pokračuje, 400 kilometrů nad zemským povrchem a příběh vrcholí ještě o 50 kilometrů níže na čínské stanici Nebeský palác. Naopak většina satelitů je až ve výšce kolem 35 tisíc kilometrů na geosynchronní orbitě geostacionární družice s pokrytím čínského území, pracovní frekvence 2491,75 MHz Compass (BeiDou-II) navazuje na BeiDou-I, cílem je instalace 27 družic na 3 MEO kruhové dráhy s výškou 21363 km a inklinací 56°, 5 geostacionárních družic a 3 geosynchronní dráhy (ob ěžná doba 23 h 56 min

SBIRS High se skládá z: SBIRS HEO (Highly Elliptical Orbits) - půjde o 2 satelity pohybující se po velmi vysoké eliptické orbitě, které budou sledovat své vymezené území.SBIRS GEO (Geosynchronous Orbits) - jak již název napovídá, družice (v počtu 4-5 kusů) obíhají po geosynchronní (neboli geostacionární) dráze, tedy ve výšce +/- 36 000 km, to jim umožní. Družice SDO (Solar Dynamics Observatory) byla vypuštěna na geosynchronní oběžnou dráhu v únoru 2010. Družice SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) patří k veteránům vesmírného výzkumu. Na svou misi se vydala v prosinci 1995 a do dnešních dní pozoruje Slunce z jednoho z libračních center soustavy Slunce - Zem Tracking and Data Relay Satellite ( TDRS ) je typ komunikační družice , která je součástí sledování a Data Relay Satellite System (TDRSS) používané NASA a dalších amerických vládních agentur pro sdělení a od nezávislých uživatelské platformy, jako satelity , balóny, letadla, Mezinárodní vesmírná stanice a vzdálené základny, jako je stanice jižního pólu.

Geosynchronní dráha - češtině definice, gramatika

Asijský list Nikkei upozornil na fakt, že čínský navigační systém BeiDou již má na orbitě více satelitů než americký GPS, konkrétně 35 oproti 31. Pravda je to jen částečná. Co do kusového množství už jsou Číňané opravdu na prvním místě, ale na oběžné dráze mají 42 funkčních satelitů Geosynchronní družice dokončuje revoluci kolem planety v hvězdném dni, což je 23 hodin 56 minut a 4 sekundy. Stejný čas je nutný pro to, aby Země vykonala jednu otáčku v pevném prostoru. 2. K udržení satelitu na určitém místě musí být geostacionární oběžná dráha kruhová, s nulovým sklonem Družice se pak pohybuje po. Ze satelitu, z družice obíhající kolem země - in geosynchronous orbit - na geosynchronní dráze. To zní velmi složitě. It's very simple. There's a satellite travelling at the same speed. Orbity z pásma mezi 160 a 2000 kilometry se označují jako nízké oběžné dráhy LEO (Low Earth Orbit). Mezi 2000 a 35 780 kilometry leží zóna středních drah MEO (Medium Earth orbit). Výška 35 780 kilometrů přísluší zvláštní skupině drah, označovaných jako geosynchronní GEO (Geosynchronous Orbit) Již od začátku roku 2021 vesmírný program funguje naplno. Naštěstí jej nijak zásadně zatím neovlivnila ani pandemie covid-19. Probíhají lety k Vesmírné stanici ISS, na oběžnou dráhu jsou pro komerční i vládní účely vysílány různé družice a satelity. Pokračuje objevování a výzkum planety MARS

Pozor, letí na vás atomovka

Fregat-SB byl poprvé použit 20. ledna 2011, kdy byla na geosynchronní dráhu vynesena meteorologická družice Elektro-L. Fregat-SB was launched for the first time on 20 January 2011, when it lifted the Elektro-L weather satellite into geosynchronous orbit geostacionární družice: geosynchronní dráha: geosystém: geovizualizace: gigabajt: gimbal: Globální infrastruktura prostorových dat (GSDI) globální lokalizace objektu: globální navigační družicový systém (GNSS) globální polohový systém, globální systém určování polohy: globální transformační klíč: globografie. Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) Příspěvek. od Nemo » 15 říj 2014, 21:59. Dnes ve 22:02 našeho času odstartovala z indického Satish Dhawan FLP (Satish Dhawan Space Centre First Launch Pad) čtyřstupňová raketa PSLV-XL (7 start od r. 2008). Na geosynchronní dráhu vynesla již třetí z družic indického.

geostacionární družice - češtině definice, gramatika

Pokud je umělá družice umístěna na oběžné dráze ve výšce 35 786 km a oběhne Zemi za jeden den, jde o geosynchronní družici. Pokud je v rovině zemského rovníku a drží se. 2000 družice Beidou 1A na oběžné dráze 20. 12. 2000 družice Beidou 1B na oběžné dráze 24. 5. 2003 družice Beidou 2A na oběžné dráze Od září 2003 Čína spolupracuje na Galileo 2. Celkem 35 družic 27 družic na středním zemském orbitu 5 družic na geostacionární dráze 3 na geosynchronní dráze VYSOKÁ ŠKOLA.

Meteorologický slovní

Družice má kruhovou rychlost 7,59.10 3 m.s-1 a její oběžná doba je 5,73.10 3 s . 23 Příklad 9 Aby mohla meteorologická družice pravidelně snímat určitou oblast Země, musí obíhat současně s otáčením zemského povrchu po geostacionární (geosynchronní) dráze, tj. vůči pozorovateli na povrchu Země musí být nehybná Je lepší GPS nebo GLONASS? Ideální je, když mobil/hodinky/navigace umí oboje. Galileo by mělo dohlédnout i do budov a tunelů. Zajímavé je, že podporu systému Galileo mohou získat i přístroje, které se s ní nenarodily. Stačí softwarov Letmý přehled nejnovějších epochálních vesmírných objevů Jak vysvětluje War on the Rocks, X-37B je sice manévrovatelnější než družice, ale jeho kosmické schopnosti zůstávají přinejlepším základní ve srovnání s tím, čeho by mohla dosáhnout větší kosmická loď s větším počtem motorů a větším množstvím paliva na palubě - kosmická loď, jako je právě Starship

Historický úspěch – MEV-1 se spojil s družicí Intelsat

družice (PSH559

Družice nových generací IIR, IIR-M a IIF jsou odolné proti elektromagnetickému impulsu při jaderném kosmickém výbuchu a mohou pracovat nejméně 180 dní v autonomním režimu. Probíhá modernizace z hlediska rozšíření signálů a služeb pro civilní aplikace. 5 geostacionárních družic a 3 geosynchronní dráhy (oběžná. špatný technický stav družice: T: technický stav družice: technologie GNSS: teplý start: trojitá diference: troposféra: troposférická refrakce: troposférické zpoždění: týden GPS, číslo týdne: U: určení polohy a času bez znalosti jejich počátečního odhadu: uživatelský segment: V: veřejná regulovaná služba.

Geostacionární družice - Uniepedi

 1. Co znamená GEORGE v textu Součet, GEORGE je zkratka nebo zkratka slova, která je definována v jednoduchém jazyce. Na této stránce je znázorněn způsob použití GEORGE ve fórech pro zasílání zpráv a konverzaci, kromě softwaru pro sociální sítě, například VK, Instagram, WhatsApp a Snapchat
 2. Abecední rejstřík encyklopedie Vševěd
 3. Falcon Heavy poletí v létě a na podzim - kosmonautix
 4. Geostacionární družice in English - Czech-English
 5. Start družice SDO k výzkumu Slunce Kosmonautika Články
 6. Start družice SDO k výzkumu Slunce astro

Začíná boj o orbity Země a cislunární prostor

 1. Neviditelný pe
 2. Geostacionární družice: co to jso
 3. Družice ve službách počasí - 21stoleti
 4. Geostacionární orbita
 5. Gisat / Zprávy ze světa / Čínská družice Gaofen-3
 6. Techbox: jak funguje GPS, které vás dovede k vašemu cíli
 7. Stacionární družice - Stránky 2 - Astronomické fóru
Malý průvodce po oběžných drahách | wwwŽIVĚ: Indie vynáší navigační družici | www15Oběžná dráha jako moderní umění | www