Home

Registr smluv Anonymizace

Registr smluv - Anonymizace dokumentů Slouží pro anonymizaci smluvních dokumentů, určených k uveřejnění v Registru smluv. Načtený soubor převede do strojově čitelného formátu, umožní anonymizovat osobní údaje i další vybraný obsah, jako např. obchodní tajemství. Součástí procesu je i převod naskenovaného. Registr smluv: Co anonymizovat ve smlouvě Před odesláním smlouvy do registru smluv je potřeba anonymizovat některé údaje. Poměrně přehledně o tom hovoří Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv, který publikovalo Ministerstvo vnitra

Anonymizace dokumentů navíc je možné zadat metadata smlouvy s následným odesláním kompletní smlouvy k uveřejnění do registru smluv pomocí datové schránky (stejně jako při použití formulářů registru smluv). Podrobný návod je přístupný po přihlášení v menu pod ikonou s otazníkem Nástroj pro anonymizaci dokumentů. Prostřednictvím tohoto rozhraní se můžete přihlásit do anonymizačního nástroje. Nástroj využijí zaměstnanci orgánů veřejné moci, kterým je určen a bezplatně poskytován. Díky nástroji jednoduše a rychle provedete anonymizaci Vašich smluv a můžete je tak vkládat do Registru smluv Registr smluv. Anonymizované smlouvy můžete přímo v Začerníme.cz převést do formátu dle zákona 340/2015 Sb. a zveřejnit v Registru smluv. 100% anonymizace. Dokumenty při anonymizaci převedeme na obrázky a neupravujeme původní soubor. Citlivá data tak nemohou zůstat ve skrytých vrstvách či metadatech Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně. Anonymizace dokumentů Metodické dokumenty S cílem usnadnit základní orientaci v problematice zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, připravilo Ministerstvo vnitra následující metodické dokumenty

Úvod Kam dál Pro úřady (OVM) Formuláře k registru smluv. Formuláře k registru smluv. Registr smluv - Anonymizace dokumentů. Zákon o registru smluv byl přijat jako zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), na konci roku 2015. Jeho účinnost je dělená. Většina ustanovení nabyla účinnosti k 1. červenci 2016, ustanovení o následcíc Anonymizace osobních údajů a ochrana informací ve smlouvách jsou obvyklým zdrojem nejasností při aplikaci zákona o registru smluv v praxi. Povinné subjekty často neví, co je potřeba začernit, co ponechat v textu smlouvy a co musí být v metadatech, jinak smlouva neplatí 23. června 2016. Rozsah informací, které mohou být uvedeny ve zveřejněné smlouvě, resp. ve verzi určené ke zveřejnění, je obecně vymezen § 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to tak, že v registru se nezveřejňují informace, které nelze.

Anonymizace dokumentů Dle nově schváleného zákona č. 340/2015 Sb., tzv. Zákona o registru smluv, musí všechny státní organizace zveřejňovat uzavřené smlouvy na veřejném portále ve strojově čitelném formátu a s metadaty (popisné údaje k dokumentu). Tyto smlouvy musí mít před zasláním do registru smluv znečitelněné (tzv. anonymizované) citlivé - osobní údaje Anonymizace dokumentů. Dle nově schváleného zákona č. 340/2015 Sb. (tzv. zákon o registru smluv) musí od 1. 7. 2016 všechny zákonem stanovené instituce zveřejňovat uzavřené smlouvy na veřejném portále ve strojově čitelném formátu a s metadaty (popisné údaje k dokumentu) Anonymizace dokumentů Upozorňujeme vás, že smlouvy je nutné v registru smluv uveřejnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření. Tuto lhůtu 30 dnů lze zpočátku při uveřejňování beze zbytku jistě využít, neboť ustanovení zákona o registru smluv, podle kterých bude účinnost smluv. Anonymizace dokumentů. Anonymizační aplikace slouží pro začerňování citlivých údajů podléhající zákonu o registru smluv (340/2015 Sb.) s možností automatického odesílání do registru smluv. Výstupem anonymizace jsou požadované soubory uložené v definovaném adresáři. Modul je nabízen buď jako samostatná aplikace. Anonymizace Smlouva č. SML \2015\001 Objednatel: MČP 9 Sídlo: Sokolovská 324/14 IČ: 00063894 Dodavatel Text. vrstvy Anonymizace Získání metadat Datová věta Publikace Evidence Archivace Smlouva č. SML \2015\001 Objednatel: MČP 9 Sídlo: Sokolovská 324/14 IČ: 00063894 Dodavatel: Radomír Kolínský Sídlo: Na Horizontu 111,.

Registr smluv - Anonymizace dokumentů - gov

 1. E-learning - Registr smluv Cílem e-learningových kurzů je umožnit pracovníkům veřejné správy efektivně získávat relevantní znalosti potřebné pro jejich práci. E-learning umožňuje studium na počítači, notebooku, mobilu či tabletu z pohodlí kanceláře bez nutnosti cestování
 2. Podpora anonymizace smluv a napojení na centrální registr smluv v dokument management systému SAFE. Bře 14, O registru smluv se tak pro ně nic nezměnilo. Další naši zákazníci se připravují, aby mohli od 1.7.2016, kdy vejde zákon v platnost, provádět anonymizaci smluv a odesílat smlouvy do centrálního registru
 3. Vkládání smluv do CES a jejich anonymizace před odesláním do registru smluv, stejně jako zveřejnění informací o smlouvě (v hlavičce smlouvy), představují dílčí kroky zpracování osobních údajů vedoucí ke splnění zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb

Video: Registr smluv: Co anonymizovat ve smlouvě - Začerníme

 1. Kontrola smlouvy před zveřejněním, anonymizace, zveřejnění, zrušení, jednoduché nástroje pro naplnění litery zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
 2. V registru smluv se nemusí uveřejňovat konkrétní smlouvy, které byly např. vytištěny a na jednání podepsány, ale jejich elektronické obrazy, tedy ta verze smlouvy, která je v počítači před jejím vytištěním - samozřejmě po zohlednění znečitelnění informací, které se v registru smluv neuveřejňují
 3. Zákon o registru smluv přináší také celou řadu výjimek, pokud jde o samotné povinně zveřejňované smlouvy a jejich obsah. Není totiž zdaleka pravda, že by obce a další subjekty musely od léta 2016 zveřejňovat úplně všechny uzavřené smlouvy
 4. Komfortní cesta k anonymizaci údajů a následnému zveřejnění elektronických dokumentů. Nejen pro účely splnění požadavků subjektů, které uplatňují svá práva získaná nařízením GDPR a další legislativou, ale i pro vyřešení častých potřeb anonymizace v rámci organizace poslouží tento modul jako výjimečný pomocník

Q-integra Redacting (Zorro) Anonymizace dokumentů za účelem odstranění citlivého obsahu před veřejnou distribucí. Začerníme.cz Naše řešení dokáže zjednodušit proces zveřejňování smluv, který vyvstal se zákonem 340/2015 Sb. o Registru smluv a s.. Přehledná evidence všech typů dokumentů pro správu budoucích závazků a pohledávek. Modul poskytuje široké možnosti evidence informací o jednotlivých případech, jejich dokladech, finančním, věcném a účetním profilu. Zároveň znemožňuje překročit hodnotu disponibilních prostředků Registr smluv; Zadávací řízení Rámcová dohoda: Ne Vícestranná smlouva: Ne Anonymizace metadat: Ne Zadavatel je: plátce Cena v Kč bez DPH: 2 478 825,00 Cena v Kč vč. DPH: 2 999 378,00. Název (předmět) Oprava odvodnění silnice II/337 Podhradí anonymizace údajů s přihlédnutím k GDPR; ochrana obchodního tajemství; další výjimky; Uveřejňování smluv v registru a sankce za neuveřejnění smlouvy. rozsah uveřejněných informací, (metadata, přílohy smlouvy, dodatek smlouvy) termín a doba uveřejnění, požadavky Katastrálního úřadu na uveřejnění smlouv Smlouva je veřejně přístupná. DBID: 10562 Datum uzavření smlouvy: 15.01.2020 Rámcová dohoda: Ne Vícestranná smlouva: Ne Anonymizace metadat: Ne Zadavatel je: plátce Cena v Kč bez DPH: 3 197 200,00 Cena v Kč vč. DPH: 3 868 612,00 Zadávací řízení: Intranet na platformě SharePoin

Vítejte na stránkách Registru smluv Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.K tomuto datu byla zpřístupněna datová schránka Registru smluv v produkčním prostředí Informačního systému datových schránek (ISDS) s identifikátorem whbt3kp, zároveň došlo ke spuštění Informačního systému registru smluv (ISRS), jehož. Podrobné vyhledávání. ID verze Číslo smlouvy / č.j.(1) Datum uzavření smlouvy (od - do) -. do. Předmět smlouvy Podepisující osoba(1) Hodnota vč Se softwarem DOCU‑X zefektivníte práci s dokumenty a snížíte náklady na jejich zpracování i ve Vaší firmě. Čas je to nejcennější, co v životě máme. Ručně přepisovat či spravovat stovky a tisíce dokumentů denně zbytečně zaměstnává pracovníky, kteří mohou být užiteční jinde K tématu anonymizace je vhodné ještě zmínit, že Ministerstvo vnitra spustilo nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv (odkaz je dostupný na stránkách registru smluv). Tato pomůcka nejenže usnadňuje anonymizaci dokumentů, ale také je schopna převést dokument do strojově čitelného formátu

Registr smluv - Anonymizace dokumentů Slouží pro anonymizaci smluvních dokumentů, určených k uveřejnění v Registru smluv. Načtený soubor převede do strojově čitelného formátu, umožní anonymizovat osobní údaje i další vybraný obsah, jako např. obchodní tajemství. Součástí procesu je i převod naskenovaného. Metodické dokumenty. Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv (pdf, 1,3 MB) Sledujte prosím vždy aktuální verzi metodiky, neboť ji pro vás na základě nových zkušeností a podnětů upravujeme. Současná verze: 1.11 z ledna 2021. Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv (soukromoprávní část) (pdf, 744 kB.

Nástroj pro anonymizaci dokument

 1. Anonymizace údajů v dokumentech a smlouvách - Začerníme
 2. Registr smluv - Ministerstvo vnitra České republik
 3. Metodika Registr smlu
 4. Formuláře k registru smluv - gov

Metodický návod k aplikaci zákona o registru smlu

Úvod Registr smlu

 1. Anonymizace dokumentů Začerňování smluv EXO
 2. E-spis a Centrální Registr Smlu
 3. E-learning - Registr smlu
 4. Podpora anonymizace smluv a napojení na centrální registr
 5. Kontrola uveřejňování osobních údajů hlavním městem Prahou
 6. Centrální evidence smluv v systému PROXI

Zveřejňování v Registru smluv - alis

 1. Petra Bielinová: Registr smluv
 2. anonymizace - GORDI
 3. Anonymizace dokument
 4. evidence smluv - GORDI
Konec skenování, začátek digitalizace