Home

Modrásek ligrusový

Modrásek ligrusový - Polyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775) Délka předního křídla: 15-18 mm Areál. Pontomediteránní. Disjunktní areál, v jeho západní části velmi lokálně od Španělska přes Itálii, střední Evropu a jižní Sibiř po Mongolsko. Biotopová vazba. Suchopáry, teplé suché stráně, stepi, úvozy. Modrásek ligrusový je druh denního motýla z čeledi modráskovitých . Rozpětí křídel motýla je 30 až 36 mm. Samci mají blankytně modrá křídla s širokým tmavým lemem, který není z vnitřní strany ohraničen. Samice jsou tmavě hnědé a vzácně mohou mít matné příkrajní oranžové skvrny. Na rubu zadních křídel mají obě pohlaví výrazný bílý paprsek Modrásek ligrusový (Polyommatus damon). Fotogalerie motýlů z Čech, Moravy a Slezsk modrásek ligrusový Polyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775) říše Animalia - živočichové » kmen Arthropoda - členovci » třída Insecta - hmyz » řád Lepidoptera - motýli » čeleď Lycaenidae - modráskovití » rod Polyommatus - modrásek » skupina druhů damo

modrásci

Mapování a ochrana motýlů České republiky: Modrásek

  1. Modrásek ligrusový Polyommatus damon (Denis et Schiffermüller, 1775) - Fotografie motýlů z české přírody | Koláčkova galerie motýlů
  2. ulosti nebyl tento druh suchých květnatých luk s výskytem vičence zcela běžný, v současné době však patří mezi vůbec nejohroženější druhy živočichů nejen v České republice.
  3. Modrásek ligrusový (Polyommatus damon) ? 14.8.2020 | Rubriky: Motýli (Lepidoptera) Jedná se o druh denního motýla s rozpětím křídel kolem 35 mm. Samci mají blankytně modrá křídla, samice jsou hnědé. Při fotografování je výrazně plachý, reaguje na každý pohyb
  4. Živé srdce Evropy: Modrásek ligrusový, Každý den zmizí z planety Země jeden živočišný či rostlinný druh. A přitom stačí tak málo. Pomozte
  5. Modrásek je české společné jméno pro několik rodů motýlů z čeledi modráskovitých z podčeledi modrásci.Jméno modrásek nesou tyto rody: Rody vyskytující se v přírodě ČR. rod Aricia Reichenbach, 1817 . modrásek bělopásný (Aricia eumedon) (Esper, 1780) (syn = Eumedonia eumedon); modrásek pumpavový (Aricia artaxerxes) (Fabricius, 1793).
  6. Modrásek ligrusový (Polyommatus damon) - samice, Hustopečsko, červenec 2010. Koláčkova galerie motýlů.

Modrásek ligrusový (Polyommatus damon) je lokální druh, vyskytující se na nemnoha místech v Evropě a v Asii. Všude je dosti vzácný. Má jednu generaci v roce s dobou letu v červenci a srpnu. Srpen 2012, Hustopečsko. modrásek ligrusový modrásek ligrusový; Polyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775) - modrásek ligrusový v Kraji Vysočina Taxonomické zařazení. Třída: Insecta - Hmyz Řád: Lepidoptera - Motýli Čeleď: Lycaenidae - Modráskovití Ochrana a ohrožen

Modrásek ligrusový - Wikiwan

Modrásek ligrusový (Polyommatus damon) Fotografie motýlů

  1. imus Modrásek obecný - Plebeius idas § Modrásek očkovaný - Maculinea teleiu
  2. V této studii autoři zkoumají nároky na prostředí u modráska vičencového a modráska ligrusového. Oba druhy se vyvíjejí na vičenci a u obou druhů došlo v posledních desetiletích ke značnému poklesu v rozšíření, v případě modráska ligrusového (Polyommatus damon) k drastickému.Modrásek ligrusový umísťoval vajíčka významně výše než obě generace modráska.
  3. Polyommatus damon, modrásek ligrusový - jediná populace v Čechách, méně než deset na Moravě, vázán na vysokostébelnější stepní trávníky s vičencem ligrusem, z mnoha rezervací v posledních letech vyhuben nevhodným managementem (nesnáší pastvu ovcí). Polyommatus dorylas, modrásek komonicový - dříve rozšířený dru
  4. Server Fotoaparát.cz je nejenom rádcem fotografa, ale také internetovým domovem jak pro fotografy amatéry, kteří se s fotoaparátem teprve seznamují, tak pro pokročilé uživatele či profesionály

modrásek ligrusový Polyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775) Tato funkce ukáže seznam obrázků přiřazených k taxonu a všem jeho podtaxonům (nebo i nadtaxonům, dle volby v nastavení). Ukazuje tedy jen část galerie omezenou na určitý taxon. Nejbližší příbuzná kategorie galerie -. Jižní svah je pak Národní přírodní rezervací. Jedná se o významnou oblast s výskytem suchomilných teplomilných trav. V trávě zde můžeme najít tařici skalní, bělozářku liliovitou či kozinec bezlodyžný. Z fauny tuto oblast obývá například sysel obecný nebo linduška úhorní či kriticky ohrožený modrásek ligrusový Modrásek ligrusový (Polyommatus damon) vymírá všude ve střední Evropě, ztratili jej v Polsku, na Slovensku i v Maďarsku, s výjimkou Alp vymírá v Rakousku a Německu. Jeho živnou rostlinou jsou vičence (Onobrychis spp.) - pozdně rozkvétající bobovité byliny. Motýl vyžaduje zarostlejší stepní trávníky, nesnese. Klasickým příkladem je kriticky ohrožený modrásek ligrusový. U nás i jinde ve střední Evropě bylo vícekrát zdokumentováno úplné vymření izolovaných populaci modráska kvůli dobře míněné pastvě ovcí v některých chráněných územích, vysvětluje entomolog Jiří Beneš z Entomologického ústavu Biologického.

Polyommatus damon (modrásek ligrusový) BioLib

This page was last edited on 20 December 2019, at 09:00. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Modrásek ligrusový je kriticky ohrožený druh, blízko vymření. Je velmi dobře rozpoznatelný od ostatních modrásků díky výraznému bílému pruhu na spodní straně křídel. V České republice zbývá už jen několik lokalit čítajících pár jedinců tohoto druhu. Je vázaný na jedinou rostlinu - vičenec ligrus Modrásek ligrusový Polyommatus damon. Modrásek nejmenší Cupido minimus. sameček. samička. Modrásek obecný / Modrásek podobný Plebejus idas / Plebejus argyrognomon. tyto dva druhy není možné rozeznat podle fotografií. sameček. samička. Modrásek očkovan

Modrásek ligrusový - Polyommatus damo

Modrásek ligrusový - CHKO České středohoř

Součástí projektu je monitoring výskytu ohrožených druhů, jako kavyl olysalý, přástevník kostivalový, saranče skalní, modrásek ligrusový a okáč skalní. Lze konstatovat, že se na Lounsku podařilo vrátit stepním biotopům dobrou perspektivu, nastartovat žádoucí styl zemědělského hospodaření s pastvou a díky. Modrásek ligrusový umísťoval vajíčka významně výše než obě generace modráska vičencového. Rovněž okolní porost byl významně vyšší u modráska ligrusového. Výskyt a početnost obou druhů byly pozitivně ovlivněny početností živné rostliny Většina druhů motýlů v mírném klimatickém pásmu nepřezimuje jako dospělec, ale ve stadiu vajíčka (např. ostruháčci, modrásek ligrusový, modrásek obecný), housenky (např. batolci, bělopásci, modrásci, okáči) nebo kukly (např. otakárci, bělásci) modrásek komonicový (Polyommatus dorylas) modrásek kozincový (Glaucopsyche alexis) modrásek krušinový (Celastrina argiolus) modrásek lesní (Cyaniris semiargus) modrásek ligrusový (Polyommatus damon Mezi nejvzácnější patří setkání se živočichy, pro které naše stepi představují jedno z posledních útočišť v Čechách - jako jsou motýli okáč skalní, modrásek ligrusový, modrásek východní, hnědásek černýšový či český poddruh saranče skalní. Termín realizace projektu: od 1.1.2011 do 31.3.2017. Cíl projektu

Modrásek ligrusový (Polyommatus damon) ? - Bobův fotoblo

Modrásek ligrusový ligrusový - druhové jméno podle vičence ligrusu (Onobrychis viciaefolia), jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla Modrásek nejmenší nejmenší - druhové jméno vztahující se k malým rozměrům tohoto motýla; je skutečně naším nejmenším modráskem Modrásek obecn 25.04. 2018 Přednáška motýli Českého středohoří 2018 Babočka admirál, otakárek fenyklový, ale i kriticky ohrožení okáč skalní, přástevník kostivalový nebo modrásek ligrusový - s nimi a s dalšími zástupci motýlů Českého středohoří se seznámily téměř dvě stovky dětí v rámci oslav Dne Země Dalším 16 druhům se natolik zmenšily areály rozšíření, že vymírají. Ke kriticky ohroženým druhům u nás patří například modrásek ligrusový, okáč jílkový, okáč skalní, okáč bělopásný, jasoň dymnivkový, modrásek černoskvrnný, hnědásek chrastavcový či hnědásek osikový. V různém stupni ohrožení je u. šedohnědý (Hyponephele lycaon), o. ovsový (Minois dryas), modrásek východní (Pseudophilotes vicrama), m. ligrusový (Polyommatus damon) -u n ěj poslední populace v Čechách. CHKO České středohoř

Modrásek ligrusový - CHKO České středohoří Ve věku zhruba dvou let pohlavně dospívá a tře se. Rozmnožování probíhá obvykle v mělčí proudící vodě a jikry jsou převážně kladeny na štěrkový podklad, bylo ale zjištěno i přilepování jiker na rostliny. Střevle v podmínkách České republiky dorůstá do Lokalita má i mimořádný význam z hlediska výskytu živočichů na teplomilná společenstva vázaných, především bezobratlých, jako je kriticky ohrožená kudlanka nábožná nebo modrásek ligrusový České jméno 2011 (www.lepidoptera.cz) Latinský název (www.lepidoptera.cz) České jméno 1870 (Klika) České jméno 1883 (Steinich) České jméno 1898 (Exler) České jméno 1900 (John) České jméno 1910 (Joukl) České jméno 1942 (Matějková) České jméno 1948-1949 (Schwarz) České jméno 1949-1958 (Tykač) České jméno 1972 (Moucha) České jméno 1992 (Novák) České jméno. Modrásek východní (Pseudophilotes vicrama) Vyskytuje se na suchých pastvi-nách, křovinatých stepích a le-sostepích. Živnou rostlinou housenek je mateřídouška. V Če-chách nyní žije jen v okolí Prahy, na Lounsku a místy na jižní Mo-ravě. Potřebuje narušený půdní povrch, proto je na jeho stanoviš • Modrásek ligrusový: každoročně, 2012 nalezeno 6 jedinců, 2013 nalezeno 40 jedinců, stoupající trend • Okáč skalní a další druhy ohrožených motýlů: každoročně, 2013 stabilní populace na Ran

Patrně těsně před vymřením je modrásek ligrusový (nebo už vymizel).-První motýly, kteří vymizeli, začali vědci zaznamenávat již v minulém století. Nejprve šlo o jasoně červenookého ( vymizel v roce 1935), bělopáska hrachorového (1945), okáče středomořského (1950), ohniváčka rdesnového (1951), hnědáska. Letos tak třeba na Kladském pomezí skoro nebyl k vidění jindy běžný okáč rosíčkový nebo ohniváček modrolesklý, na mnoha svých lokalitách vyhynul hnědásek květelový, na své poslední moravské lokalitě vyhynul modrásek ligrusový a vypadá to, že Česká republika definitivně přišla o další druh - modráska. Petr Nesvadba - sklo, grafika, ilustrace, design. 2011 © Petr Nesvadba / Publikování obsahu webu bez písemného souhlasu autora je zakázáno Modrásek ligrusový (Polyommatus damon) V současnosti náš nejvzácnější modrásek a spolu s okáčem šedohnědým i zřejmě nejvzácnější denní motýl, který je bezprostředně ohrožen vyhynutím v horizontu 1-2 let. Ještě loni byly v ČR známy poslední 3 malé a skomírající populace

Modrásek ligrusový (Polyommatus damon) Vřetenuška čičorková (Zygaena ephialtes) Tento chov neprobíhá v laboratoři, ale ve venkovních podmínkách, kde panují srovnatelné klimatické podmínky jako ve volné přírodě. Proto zde získaná pozorování týkající se bionomie chovaných druhů jsou dobře přenosná na přírodní. Housenky babočky paví oko (Inachis io) dokáží zlikvidovat celé kopřivy. Jižní Čechy, červen 2014. Housenky babočky paví oko (Inachis io) na kopřivě dvoudomé (Urtica dioica). Samice kladou shluky vajíček na spodní stranu listů živné rostliny. Housenky jsou černé s bílými tečkami, na hlavě nemají růžky ostruháček ostružinový, modrásek tmavohnědý, m. pumpavový, soumračník bělopásný, s. západní, zelenáček devaterníkový Divizna (Verbascum spp.) hnědásek květelový Dobromysl obecná (Origanum vulgare) modrásek černoskvrný, Hořec (Genciana spp.) modrásek hořcový, m. Rebelů Tento web byl vytvořen v editoru webových stránek od .comVytvořte si svůj vlastní ještě dnes. Začí Národní přírodní památka Na Adamcích má rozlohu 7,47 hektaru a nachází se na úbočích kopce Homole (273 m n. m.) v katastrálním území Želetice u Kyjova. Byla vyhlášena v roce 1972 k ochraně teplomilných travních a keřovitých společenstev s výskytem mnoha zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů různého stupně ohrožení

Obsahy (2) Projekt dvou set dvouminutových televizních spotů. Každý díl upozorní na jeden přírodní fenomén České republiky, významný z hlediska celého kontinentu. Naše země je vnímána jako území s řadou biotopů, živočišných druhů a ekosystémů, jejichž zachování je celoevroým zájmem. V rámci soustavy. 20 1234567899 V99 řaděvýznmcěhohoěěVězmkVýěůěěVěgggdeivýnálídl- Silniční a dálniční sí - potřebujeme ji a mnohdy nadáváme, proč to či ono. kozincový modrásek krušinový modrásek lesní modrásek ligrusový modrásek nejmenší modrásek obecný modrásek očkovaný modrásek podobný modrásek rebelův modrásek rozchodníkový.. Video: Fotogalerie: Modrásek očkovaný na živné rostlině krvavci totenu . Video: Category:Phengaris teleius - Wikimedia Common.

Kniha modrásek | kniha modrá

Modrásek černoskvrnný - Maculinea arion (Linnaeus, 1758) Modrásek čičorkový - Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804) Modrásek ligrusový - Polyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775) Modrásek stříbroskvrnný - Vacciniina optilete (Knoch, 1781) Modrásek pumpavový - Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793 čeština: modrásek. Jedná se o významnou oblast s výskytem suchomilných teplomilných trav. V trávě zde můžeme najít tařici skalní, bělozářku liliovitou či kozinec bezlodyžný. Z fauny tuto oblast obývá například sysel obecný nebo linduška úhorní či kriticky ohrožený modrásek ligrusový Jen dobře živená housenka může vyrůst, zakuklit se proměnit v motýla Většina druhů motýlů v mírném klimatickém pásmu nepřezimuje jako dospělec, ale ve stadiu vajíčka (např. ostruháčci, modrásek ligrusový, modrásek obecný), housenky (např. batolci, bělopásci, modrásci, okáči) nebo kukly (např. otakárci, bělásci

Vývoj českých jmen českých denních motýlů - tabulka VÝVOJ ČESKÝCH JMEN ČESKÝCH DENNÍCH MOTÝLŮ - tabulka České jméno 2011 Latinský název České jméno 1870 (Klika) České jméno 1883 (Steinich) (www.lepidoptera.cz) (www.lepidoptera.cz) Babočka - rodové jméno pochází z ruského bábočka, což značí babku (malou bábu) s jistým spirituálním vztahem k motýlům. Pastva ovcí stojí za tím, že na některých místech vyhynuly vzácné druhy květin a motýlů. Z bývalého vojenského prostoru v Milovicích na Nymbursku takto zcela vymizela například rostlina hořec křižatý a na ní závislý modrásek hořcový. Vyplývá to z výzkumu Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích Modrásek ligrusový s charakteristickým bílým pruhem v křídle. Vše teď ještě zkoušíme zvrátit založením menších vičencových políček, ale situaci komplikovalo pro změnu suché jaro 2016, kdy hodně vysetých vičenců zaschlo a to co nezaschlo, tak alespoň nevykvetlo - tento modrásek klade vajíčka pouze do květů Původně lokalita vzácných motýlů jako je např. jasoň červenooký (Parnassius apollo), modrásek ligrusový (Polyommatus damon), nebo okáč metlicový (Hyparchia semele) či bělopásek jednořadý (Limenitis reducta)

Modrásek očkovaný - modrásek očkovaný je drobný motýl s