Home

Bezvodý aceton

Glycerin bezvodý p.a. 1000 ml. Výrobce: VšeProVčelařstv Aceton - labolatorní p.a. 1000 ml - pouze osobní odběr. 189 Kč Bez DPH: 156 Kč. Skladem. Do košíku. Je to asi také nebezpečné ako každé iné horľavé rozpúšťadlo. Ale byť prísne bezvodý, povedzme, že to znamená menej ako 10 ppm vody, neznamená, že je to o nič nebezpečnejšie ako napríklad odlakovač, ktorý si môžete kúpiť v drogérii aceton (propan-2-on) (bezvodý) 0,20 mol ( ρ = 0,79 g.cm-3) diethylether (bezvodý) 120 ml diethylether (nesušený) 80 ml jod 1 zrnko chlorid vápenatý (granulovaný) kyselina sírová (konc.) 6 ml síran hořečnatý (bezvodý) Upozornění: Celá reakce až do fáze rozkladu produktu vodou musí být prováděna za přísně. Bezvodý octan sodný se objevuje jako bílý prášek a trihydrát octanu sodného se objevuje jako bílé krystaly. Chemický vzorec pro trihydrát octan sodný: CH3CH2OONa·3H2O Bezvodý acetát sodný, chemický vzorec: CH3COONa. Relativní molekulová hmotnost: 136,08 (trihydrát) 82,03 (anhydrát

Glycerin bezvodý p

 1. Při téže reakci jste používala bezvodý aceton. Byl v této kvalitě i použitý pyridin? 5. V obecném postupu syntézy konečných látek je uvedena teplota 70-120°C a reakční čas několika hodin (str. 53 nahoře). Z hlediska interpretace výsledků by bylo dobré to blíž
 2. 585 aceton čistý 1000 ml 70,00 kč 9831 dihydrogencitronan amonnÝ bezvodÝ p.a. 500 g 186,00 kč.
 3. y, alkoholy, aldehydy, fenoly, vybrané estery, ketony Regenerace sušidla: při 250 °C CHLORID VÁPENATÝ Zobrazit všechny soubory. Poslat dotaz k produktu. Zobrazit všechny soubory. Poslat dotaz k produktu.

Detaily ze stránky Bezpečnostní listy na webu PENTA. Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 69 Síran sodný (Na 2 SO 4) je sodná sůl kyseliny sírové.Bezvodý síran sodný je bílá krystalická látka známá jako minerál thenardit.Dekahydrát je známý od 17. století jako Glauberova sůl nebo mirabilit (historicky sal mirabilis).Síran sodný se vyskytuje také jako heptahydrát, který se při ochlazování mění na dekahydrát.Roční výroba síranu sodného je 6 milionů. 8 140 (bezvodý ethanol) EC 50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): 9 248 (bezvodý ethanol) IC 50, 72 hod., řasy (mg.l-1): 5 000 (bezvodý ethanol) 12.2 Persistence a rozložitelnost: biologicky odbouratelný 12.3 Bioakumula ční potenciál: nep ředpokládá se bioakumulace 12.4 Mobilita v půdě: údaje nejsou k dispozic Detaily ze stránky Laboratorní chemikálie na webu PENTA. Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 69

Eluotropní řada . Eluotropic série je seznam různých sloučenin v pořadí eluce síly pro daný adsorbent. Eluční síla rozpouštědla je do značné míry měřítkem toho, jak dobře dokáže rozpouštědlo vytáhnout analyt z adsorbentu, ke kterému je připojeno. To se často stává, když se eluent adsorbuje na stacionární fázi a přemístí analyt Obchodník na vyšší úrovni poté použije bezvodý aceton a hydraulický lis, aby znovu otřásl velkým množstvím zpět do cihlové podoby. Děje se tak za účelem vzhledu kupujícího; že nebyl znehodnocen, což vyžaduje vyšší cenu (východní pobřeží USA na úrovni kilogramů v roce 2019 je 32 000 - 36 000. Bezvodý NH3 se ukázal jako účinné antimikrobiální činidlo pro krmiva a dnes se komerčně používá k redukci nebo eliminaci mikrobiální kontaminace masa. Jím zpracované maso si udržuje růžovou, zdánlivě zdravě vypadající barvu, i když je ve skutečnosti zkažené Glycerin bezvodý p.a. 1000 ml. 289 Kč Bez DPH: 239 Kč. Skladem. Do košíku. Odpařovač kyseliny šťavelové - OXALVAP. 1 999 Kč Bez DPH: 1 652 Kč. Skladem. Do košíku. Aceton - labolatorní p.a. 1000 ml - pouze osobní odběr. 189 Kč Bez.

Pro případné ředění lze použít bezvodý lakový benzín či xylen. Po ukončení práce je doporučeno očistit pracovní pomůcky, které přicházejí do styku se vzdušnou vlhkostí. Pro čištění lze také použít bezvodý aceton nebo bezvodý ethylacetát. UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ: Hořlavá kapalina a páry Bezvodý ethanol. Synonyma. Spiritus absolutus, Bezvodý líh. C 2 H 6 O. Mr 46,07. CAS 64-17-5. Obsahuje nejméně 99,5 % (V/V [99,2 % (m/m)] sloučeniny C 2 H 6 O při 20 °C Bezvodý aceton lze připravit např. refluxováním s CaSO4∙1/2H2O, bezvodý toluen refluxem s kovovým sodíkem. Mechanismus reakce: Výpočty: Teoretický výtěžek pinakolu (hexahydrát) : m = 0,166. 226,17 = 37,5 g

ako vyrobiť bezvodý acetó

Chlorovodík, propylénoxid, metanol, amoniak bezvodý, acetón, acetylén a 46 ďalších nebezpečných látok objavili počas prieskumov v Nováckych chemických závodoch. V areáli závodu bolo množstvo zdrojov znečistenia ako jamy ťažkých olejov, je tam znečistená pôda aj podzemné vody Taky myslím že to nepůjde,ale pro pocit že jsem pro dobrý výsledek udělal maximum zkusil bych oválet v drcené křídě a na pár kouscích pak, olej v sušičce odpařit.Je to bez záruky ale jiný postup jak to zkusit dát do richtigu mně nenapadá.Držím palec Chemikálie - Acetanhydrid, (Anhydrid kyseliny octovej), C4H6O3 - Acetonitril, (Nitril kyseliny octovej), C2H3N CH3CN - Acetón, CH3COCH3 - Aktívne uhlie - Amoniak, NH4OH - n-Amylalkohol, (1-Pentanol), C5H12O CH3(CH2)4OH - Azid sodný, NaN3 N3Na - Benzaldehyd , (Aldehyd kyseliny benzoovej), C7H6O C5H5CHO - Benzén, C6H6 - Benzín lekársky, C6H6 - Benzoan sodný, C7H5O2Na C6H5COONa. Láhve, lahvičky a dózy Zkumavky a kyvety Baňky Boxy a tašky chladicí Džbánky odměrné Exsikátory a pracovní boxy Hadice, hadičky a příslušenstv

Jaký je rozdíl mezi trihydrátem octanem sodný a bezvodým

Zhrnutie / Anotácia. Účelem vynálezu je zvýšit životnost pojiva při zachování technologických vlastností. Dosahuje se toho tím, že poměr objemu primární dávky etylsilikátu 40 a druhé dávky této látky se pohybuje mezi 1 až 1,8 a že jako kyselý hydrolysační katalyzátor se používá kyselina sírová spolu s organickou jí rozložitelnou kyselinou mravenčí nebo. Glycerín bezvodý - analytické činidlo, číra, mastná hygroskopická kvapalina Obsah hlavnej zložky min. 99%, kvalita p.a. Acetón - bezfarebná zapáchajúca tekutina Obsah hlavnej zložky min. 99,5%, kvalita p.a. Hydrogénfosforečnan disodný dihydrát (Na2HPO4 x H2O alebo x 2 H2O) - biela kryštalická látka. ethanol min 99,8 %, p.a., bezvodý (obsah H2O max 0,2 %) 10 g Aceton p.a. 1 l 10g LYSOZYM (lyofilizovaný prášek) ISOPROPYLALKOHOL BENZIN lékařský RN příloha č. 1 k objednávce č. P.č

CHLORID VÁPENATÝ P-LAB = Potřeby pro laboratoř

PENTA - Bezpečnostní list

Chemikálie pro průmyslové použití A Aceton Aktivní uhlí - prachové,tvarované,granulované Alkon A Alkon K10 Alkon S Amoniak vodný roztok 25 % (Čpavek, vodný roztok) Anexy - silně bazické,slabě bazické B Bentonit Benzin lakový Borax dekahydrát (Tetraboritan sodný, dekahydrát) Borax pentahydrát (Tetraboritan sodný, pentahydrát) Butylacetát (Butyester kyseliny octové) D. Výroba a distribuce anorganických i organických chemikálií - hydroxidy (hydroxid sodný a draselný), anorganické kyseliny ( kyselina fluorovodíková), rozpouštědla, čisté a speciální chemikálie, likvidace nebezpečných odpadů X Nails odstraňovač gel laku ACETON LANOLIN 100 ml. X-NAILS aceton remover, 100 ml - KOSMETICKÝ ACETON LANOLIN Efektivní a spolehlivé odstranění UV gelu, gel laku i akrylu Pro svoje skvělé vlastnosti je X-NAILS kosmetický aceton velmi oblíbený a široce... 79 Kč. Cena produktu bez dopravy. Skladem Nalezeno v 1 obchodě. X-NAILS.CZ Sušení se používá k přípravě bezvodých organických rozpouštědel. Univerzálním sušidlem jsou např. síran sodný, hořečnatý a vápenatý. K sušení ethanolu lze použít bezvodý síran sodný, pro aceton je vhodný oxid barnatý nebo oxid vápenatý. Procvičení. Sledujte průběh sušení materiálu v čase PP : Informace: Prosíme kontaktuje Pipelife, pokusíme se najít vhodný materiál pro tuto aplikac

Chémia - Chemikálie UPOZORNENIE: Predaj chemikálií je

Síran sodný - Wikipedi

Ethanol (mimo chemii dle PČP etanol) nebo ethylalkohol (obecně alkohol, hovorově špiritus) je druhý nejnižší alkohol.Jde o bezbarvou kapalinu ostré, ale ve zředění příjemné alkoholové vůně, která je základní součástí alkoholických nápojů.Je snadno zápalný, a proto je klasifikován jako hořlavina 1. třídy.. Jako součást alkoholických nápojů je ethanol. Isopropylalkohol (systematický název propan-2-ol; též znám jako 2-propanol, isopropanol, izopropylalkohol, izopropanol, iso, isopro, IPA) je organická sloučenina se sumárním vzorcem C 3 H 8 O. Je to nejjednodušší příklad sekundárního alkoholu, kde je alkoholový uhlík vázán se dvěma dalšími uhlíky. Společně s 1-propanolem je izomerem propanolu Čistý (bezvodý) isopropylalkohol je produkován azeotropní destilací mokrého isopropylalkoholu buď s diisopropyletherem, nebo cyklohexanem jako azeotropními činidly. Použití Isopropylalkohol je snadno dostupný [zdroj?]. Podobně jako aceton rozpouští širokou škálu nepolárních sloučenin Bezvodý. Bezvodý chlorid železitý má strukturu BiI 3 s oktaedrickými centry Fe (III) vzájemně propojenými chloridovými ligandy o dvou souřadnicích . Chlorid železitý má relativně nízkou teplotu tání a má teplotu varu kolem 315 ° C. Pára se skládá z dimeru Fe 2 Cl 6 (srov

aceton 1090 3 acetonitril 1648 3 acetonkyanhydrin, stabilizovanÝ 1541 6.1 acetonovÉ oleje 1091 3 acetylbromid 1716 8 acetylÉn, bez rozpouŠtĚdla 3374 2 acetylÉn, rozpuŠtĚnÝ 1001 2 acetylchlorid 1717 3 acetyljodid 1898 8 acetylmethylkarbinol 2621 3 adiponitril 2205 6.1 aerosoly, dusivé 1950 2 aerosoly, hořlavé 1950 Využití. Bezvodý chlorid vápenatý se používá jako sušicí činidlo do exsikátoru pro látky, které slabě vážou vodu. Směs ledu a hexahydrátu chloridu vápenatého v hmotnostním poměru 1:1,5 dosahuje teploty -49 °C, proto se používá jako chladicí směs do chladicích lázní. 30% vodný roztok chloridu vápenatého tuhne při teplotě -55 °C, proto se využívá pro. • aceton pro plynovou chromatografii • diethylether p.a., stabilizovaný • síran sodný bezvodý p.a., žíhaný nejmén ě 4 hodiny v muflové peci p ři teplot ě 550 °C a po vychlazení následn ě uchovávaný v tmavé zábrusové lahvi, aktivovan

PENTA - Laboratorní chemikáli

- Aceton p.a. - ethanol min 99,8 %, p.a., bezvodý (obsah H2O max 0,2 %) - ISOPROPYLALKOHOL - BENZIN lékařský RN Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 31.08.2021 v 8:00 hodin Chci kontakt na zákazníka. Pokud jste registrovaný dodavatel, přihlaste. Společnost Ing.Petr Švec - PENTA s.r.o. je českým výrobcem a dodavatelem čistých, laboratorních, farmaceutických a speciálních chemikálií. Významnou položkou v produktovém portfoliu firmy jsou produkty připravované na základě specifických požadavků zákazníků Etanol (iné názvy: etylalkohol, alkohol, lieh) je bezfarebná horľavá kvapalina s charakteristickým zápachom patriaca medzi silné narkotiká. Jej požitie najprv vyvoláva povzbudenie a neskôr paralýzu nervového systému. Jej chemický vzorec je CH 3 -CH 2 -OH, často sa uvádza aj ako C 2 H 5 OH, sumárne C 2 H 6 O UN 1090 ACETON UN 1104 AMYLACETÁTY UN 1194 ETHYLNITRIT, ROZTOK B. Druhové položky pro přesně definované skupiny látek nebo předmětů, které nejsou j.n. BEZVODÝ UN 1744 BROM nebo BROM, ROZTOK UN 1790 KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ, roztok, s více než 85 % fluorovodík

Potřebné chemikálie: cca 500 ml použitých roztoků OsO 4 v koncentraci 0,5 - 1 % ve fosfátovém nebo kakodylátovém pufru, koncentrovaná H 2 SO 4, 0,38 M vodný roztok KMnO 4, CCl 4, bezvodý etanol, aceton, 8,82 M roztok H 2 O 2 Upozornění: vzhledem k vysoké těkavosti a jedovatosti par OsO 4 je nazbytné provádět všechny práce. aceton nebo isopropylalkohol 3 litry, Slovak. acetón alebo izopropylalkohol - 3 litre, (e172) šelak bezvodý etanol - ďalšie informácie si pozrite v písomnej informácii pre používateľov propylénglykol izopropylalkohol butanol koncentrovaný roztok amoniaku hydroxid draselný Bezvodý lieh 2) osobitne denaturovaný podľa § 4a v znení účinnom do 31. augusta 2020 uvedený do daňového voľného obehu najneskôr do 31. augusta 2020 možno na daňovom území predávať a používať na určený účel použitia na výrobu dezinfekčných prostriedkov, na čistenie výrobkov a zariadení, na dezinfekciu verejných. Využitie. Bezvodý chlorid vápenatý sa používa ako sušiace činidlo do exsikátora pre látky, ktoré slabo viažu vodu. Zmes ľadu a hexahydrátu chloridu vápenatého v hmotnostnom pomere 1:1,5 dosahuje teploty −49 °C, preto sa používa ako chladiaca zmes do chladiacich kúpeľov. 30% vodný roztok chloridu vápenatého tuhne pri teplote −55 °C, preto sa využíva pre ochranu.

Eluce - Elution - xcv

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Innovation One s.r.o. IČO: 04734807 Březenecká 4808 430 04 Chomutov. Filip Šikola +420 775 992 451 filip.sikola@innone.c Nejčastějším rozpouštědlem je voda, často jím může být rovněž např. benzín, aceton, ethanol, kys. octová apod. Pro charakteristiku roztoků jsou důležité tyto pojmy: a) rozpustnost látek pro bezvodý uhličitan s M(Na2CO3) je hmotnost 50 g, pro krystalický uhličitan s M(Na2CO3 . 10 H2O) je hmotnost m´slož., tj 70 ml směsi aceton-hexan (4:3) a poté dvakrát 60 ml hexa-nu. Nakonec se směs opět vysušila na Petriho misce. Příprava modelové písčité zeminy pro testování vlivu matrice Písčitá zemina s nízkým obsahem organické hmoty používaná při testování vlivu matrice se extrahovala dva-krát směsí aceton-hexan Jedná se například o odpadní půdy po separaci mycelia, odpadní rozpouštědla (methanol, jenž se zpracovává na PČOV) odpady po filtraci a odstřeďování, odpadní mycelium, odpadní aceton, aj. 6.5 Stav území, kde má být zařízení umístěno Areál je situován na levém břehu řeky Vltavy, při severovýchodním až. 1,4-Dioxan HPLC; 1,4-Dioxan p.a. 1-Amino-2-naphtol-4-sulfonic acid; 1-Bromnaftalén p.a. 1-Propanol HPLC; 2,3,5-Trifenyltetrazoliumbromid; 2,4,6-Trimetylpyridin p.a

25.10.2018 1 OVĚŘOVÁNÍVLASTNOSTÍSÁDRY Stavební hmoty I Cvičení 9 SÁDRAJAKO POJIVO Sádra = síran vápenatý dihydrátCaSO 4.2H 2 O Je částečně rozpustný ve vodě (ztuhlou sádru lze rozpustit ve vodě a získat znovu sádrovou kaši) Vodné roztoky některých látek mají schopnost snižovat nebo zvyšovat rozpustnost sádry (např 24327000-2 Rôzne organické chemikálie octan sodný bezvodý, p.a., 1kg 24327000-2 Rôzne organické chemikálie octan amónny, p.a., 500g 24327000-2 Rôzne organické chemikálie citrát trisodný dihydrát 24327000-2 Rôzne organické chemikálie trietanolamín, p.a. 24327000-2 Rôzne organické chemikálie cyklamát sodn Vytiskněte si protokol o kapalině a kontaktujte místní zastoupení Grundfos. HFC 245fa (1,1,1,3,3-pentafluoropropane) is a non-flammable cooling agent having a boiling point slightly below room temperature. It has lower toxicity compared to most HCFC's. It is utilized in Rankine cycle applications for waste heat recovery, centrifugal.

vysušení extraktu přes bezvodý Na2SO4 ↓ po přídavku 0,5 ml 20% propandiolu v isopropanolu zakoncentrování na RVO na objem 1 ml metanolem ↓ HPLC analýza (po event. naředění) B: GC-MS vzorek 1-5 g ↓ přídavek 160 μl primárního roztoku surogátů (2.2.), 30 ml směsi (H:A) vložení magnetického míchadélka Aceton p.a. Aktivní uhlí granule 4-6 mm: 1000 g: 125 Kč Glycerin bezvodý p.a. 1000 ml: 132 Kč.

jak znovu propíchnout koks acetonem 202

Chlorid hlinitý bezvodý p.a. Chlorid hlinitý hexahydrát čistý: Chlorid horečnatý hexahydrát p.a. Chlorid kademnatý dihydrát p.a. Chlorid kobaltnatý hexahydrát p.a. Chlorid lítny bezvodý p.a. Chlorid lítny monohydrát p.a. Chlorid manganatý tetrahydrát p.a. Chlorid meďnatý dihydrát p.a. Chlorid meďný p.a AMONIAK BEZVODÝ Rtuť (např. manometr), chlor, chlorečnany, chlorové vápno, jod, brom, bezvodá kyselina fluorovodíková. ANILIN Kyselina dusičná, peroxid vodíku. ANHYDRIDY KYSELIN *acetanhydrid Silné oxidovadlo (CrO3), acetaldehyd MALEINANHYDRID Hydroxidy alkalických kovů, terciální aminy (pyridin) 8 Aceton. 9 n-Hexan. 10 Síran sodný, bezvodý. 11 Oxid hlinitý, aktivita I. Příprava: 100 g oxidu hlinitého se deaktivuje smísením se 12 ml vody (5) 2 h před použitím. 12 Ethylendiamintetraoctová kyselina, sodná sůl, dihydrát (EDTA). 13 Kyselina askorbová, C 6 H 8 O 6 Pokud je cítit aceton z destilátu, je to špatně ( málo ) odchycený úkap ( začátek). Aceton může vznikat ze špatného ovoce, nedozrálého , s větvičkami a lístky,atp. Umění destilatéra je právě v tom rozpoznat kdy kam co pustit/ nepustit. Poděkujte pálenici a jezděte jinam

NH3 - amoniak - Weko

Autor se v článku zabývá otázkou, jak správně postupovat při výběru vhodného oděvu na ochranu před tepelnými riziky pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Stále více se prosazují pracovní oděvy certifikované podle více norem, které chrání zaměstnance proti širšímu spektru rizik, tzv. multinormní oděvy Acetonum Acetone Aceton 0872 Acetylcholini chloridum Acetylcholine chloride Acetylcholin-chlorid 1485 Acetylcysteinum Acetylcysteine Acetylcystein 0967 Acetyldigoxinum beta β-Acetyldigoxin Acetyldigoxin-beta 2168 Acetyltryptophanum Ampicilin bezvodý 0167

Kyselina šťavelová dihydrát p

chlorid cínatý , také známý jako chlorid cínatý nebo chlorid cínatý je anorganická sloučenina se vzorcem Sn Cl 4 . Je to bezbarvá hygroskopická kapalina , která při kontaktu se vzduchem kouří. Používá se jako předzvěst jiných sloučenin cínu. Poprvé ji objevil Andreas Libavius >(1550-1616) a byl známý jako spiritus fumans libavii Re: Bezvodý CuSO4 je vhodný jen k vysušování etanolu,NE meta pon 07. srp, 2017 8:21 Když tak na to koukám, tak asi zásadní složky Velfobinu budou 90% etanolu + cca 8% acetonu, Zbývající příměsi jsou do 1% a ty chápu spíš jako nečistoty z výroby, kterých odstraňování se jim nevyplatí kvůli výrobním nákladům vápenatý (bezvodý), existuje i jako p řírodní surovina Jiné výrobky (směsné sádrové maltoviny) Zpomalova če (klíh, želatina, ethanol, aceton, ocet, mléko, kyselina citrónová, kyselina boritá, ) Urychlova če (teplejší záměsová voda, NaCl, K 2SO4 Nařízení vlády č. 195/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpis Aluminium oxide, anhydrous Oxid hlinitý bezvodý R Aluminium oxide, basic Oxid hlinitý zásaditý R Aluminium oxide, neutral Oxid hlinitý neutrální R Aluminium potassium sulfate Síran draselno-hlinitý R Americium-243 spiking solution Roztok s příměsí americia-243 R Amido black 10 B solution Čerň amido 10 B R

 • Jak posílit ledviny.
 • FARE BARE zimní 26.
 • Pohyblive obrázky na dobrou noc.
 • Cevo ramen.
 • Dřevěná okna zkušenosti.
 • Klinika Praha 4.
 • Nespolehlivý partner.
 • Baterie do notebooku HP.
 • Suzuki gsxr 1000 bazar.
 • Lynk & Co lease.
 • Pomeranc koncentrát.
 • JYSK CATERINA.
 • Montessori učitelka.
 • Najíždění do křižovatek.
 • Zateplení dřevěné podlahy.
 • Celery vegetable in Telugu.
 • Golf 2 gti te koop.
 • Flauš vs fleece.
 • Mash 256.
 • Kusový koberec šedý.
 • Princip ALARA.
 • Oční kapky pro kočky.
 • Cross Club eshop.
 • Ministerstvo vnitra zbrojní průkaz testové otázky.
 • Diepste mijn ter wereld.
 • IKEA Rozkládací křeslo.
 • ČKP kontakt.
 • Akrylové barvy Master Class.
 • Remontoir Cylindre 6 Rubis cena.
 • How to make Siri angry.
 • Slevy oblečení online.
 • Malibu California.
 • Týna Popelková.
 • Blok na psaní A4.
 • Dynamika malé sociální skupiny.
 • CDH treatment.
 • Přibírání z vody.
 • Narozeninové focení 1 rok.
 • Fe c phase diagram.
 • Jak vyrobit dort z plenek.
 • Švýcarsko autem.