Home

INR waarde meten

U prikt zich met de prikpen in uw vinger. U brengt een ruime druppel bloed aan op de teststrip. Na ongeveer 1 minuut verschijnt er in het beeldscherm (display) van de handmeter een INR-waarde INR Waarden | INR zelf Metenhttp://bit.ly/1GhEUnCVoordat we het gaan hebben over INR bloedwaarde, moeten we eerst even het begrip trombose besprekenWat is Tr..

International Normalized Ratio. Het geeft aan hoe snel het bloed stolt. Bij een hoge INR-waarde heeft u meer kans op een bloeding en bij een lage INR-waarde meer kans op trombose. Daarom is het belangrijk dat uw INR-waarde nooit te hoog of te laag is, maar binnen de grenzen blijft. Deze grenzen noemen we de streefwaarden. U voert de meting. Veneuze bloedafname. De traditionele manier om de INR-waarde te meten is door middel van een veneuze bloedafname. De zorgverlener neemt bloed af bij de patiënt en de buizen worden naar een laboratorium gebracht voor analyse. Hierna kan de doseerarts de resultaten interpreteren en een doseeradvies uitbrengen Met een handzaam meetapparaatje bepaalt u uw INR-waarde met één druppel bloed. Via uw computer of de app op uw telefoon/tablet geeft u de INR-waarde door aan de Trombosedienst. Het doseerteam beoordeelt de uitslag en bepaalt de nieuwe dosering bloedverdunners Als u vitamine K remmers slikt, dan staat u onder controle van de trombosedienst. De trombosedienst meet uw INR-waarde (International Normalized Ratio): de internationale maat voor de stolbaarheid van bloed. De INR-waarde geeft aan hoe snel het bloed stol

Wat is de INR waarde in je bloed? De INR waarde in je bloed geeft de mate van stolling aan in je bloed. De afkorting INR betekent International Normalized Ratio. De standaard ratio voor je bloed is 1. Als je dan een INR Waarde hebt van 3 betekent het dat je bloed dus 3 keer zo langzaam stolt Meten Hoe vaak moet ik meten? De dosering van uw antistollingsmiddel - en daarmee ook het meetmoment - wordt vastgesteld op basis van de stabiliteit van uw INR-waarde. Als uw INR-waarde stabiel is en er zijn geen bijzonderheden, dan kan de doseringstermijn langer worden. U kunt natuurlijk altijd overleggen met het doseerteam over de lengte van de doseringstermijn INR staat voor International Normalized Ratio, een internationale standaard waarmee de bloedstolling vergeleken kan worden. De normale stollingssnelheid van het bloed is op een waarde van 1 vastgesteld Jazeker het is in 2015 mogelijk om zelf je INR waarde te meten. Je zal wel aan een aantal voorwaarden moeten doen, maar deze voorwaarden zijn te overbruggen. De reden dat je zelf je INR waarde moet proberen te meten is dat je nu • Geen bezoek meer aan de prikpost hoeft te make Zelfmeten en doseren. Als u langer dan 6 maanden vitamine k remmers moet gebruiken, dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk u eigen INR-waarde te meten. Met een zelfmeetapparaat meet u uw INR-waarde en stelt u een doseringsschema op. Voordat u met het zelfmeetapparaat aan de slag kunt, volgt u een cursus

Een INR-meter is een apparaat waarmee mensen met risico op trombose die coumarines (antistollingsmedicijnen) slikken zelf de INR-waarde in hun bloed kunnen meten. INR staat voor International Normalized Ratio, een maat voor de stollingstijd van bloed. Controle van de INR is belangrijk, omdat door ziekte, voeding of medicijngebruik schommelingen in de INR kunnen optreden 03-09-2014 INR waarde meten met CoaguChek-XS (Plus): 2 (van 2) WoonZorgcentra Haaglanden 29-10-2015 Werkwijze 1 Pas handhygiëne toe. 2 Maak een schoon werkveld en zet hierop de benodigdheden binnen handbereik. 3 Laat de cliënt de handen wassen en goed afdrogen. 4 Controleer de vervaldatum van de teststrip op de koker In Nederland worden twee groepen streefwaarden gehanteerd: Groep 1: INR 2,0 - 3,0. Groep 2: INR 2,5 - 3,5. De verwijzend arts of specialist bepaalt in welke groep de patiënt terechtkomt. Als de INR waarde lager is dan de streefwaarde, dan is er een grotere kans op trombose. Is de INR waarde hoger dan de streefwaarde, dan is er een. INR waarde INR is een maat voor de stollingstijd van bloed, het staat voor International Normalized Ratio. Het geeft aan hoe snel het bloed stolt. Van nature is de INR waarde 1; een INR waarde van 3 betekent dat het bloed 3 keer zo langzaam stolt

Patiëntvriendelijk, efficiënt en effectief INR-waarden meten. Vergelijk methoden. Vingerprik met CoaguChek Pro II Patiëntvriendelijk en efficiënt. Stapt u over op de vingerprik? De vingerprik is sneller en minder pijnlijk dan het prikken in de arm. En doordat het hele proces digitaal ingericht kan worden, levert de vingerprik ook een. Elke INR onder de 1.8 en boven de 6.0: Geef dit door aan de trombosedienst, bijvoorkeur via Portavita (bericht opstellen; prio riteit:Hoog). Indien overleg met de trombosedienst niet mogelijk is en de INR is boven de 6.1: geen tabletten innemen op de dag van de meting en ook de dag erna niet. Is de INR onder de 1.8, neem dan 1½ x d Wanneer kunt u zelfmeten Gebruikt u antistollingstabletten, waarbij u regelmatige door de trombosedienst gecontroleerd wordt, is het mogelijk om zelf de INR (de stollingswaarde) van uw bloed te meten. Dit doet u thuis met behulp van een zelfmeetapparaat. Op basis van de gemeten INR-waarde kunt u vervolgens ook zelf de dosering aanpassen De term INR waarde staat voor International Normalized Ratio. Met de International Normalized Ratio wordt aangeduid de maatstaf die geldt voor de stollingsstatus. Het is daarom belangrijk dat je een INR bloedwaarde hebt die voor jou goed is. Het is belangrijk om te weten dat ieder individu anders is. De INR waarde die jij hebt en die voor jou goed is, kan voor iemand anders weer niet goed zijn. Je kan te maken krijgen dat je INR waarde te laag is

Het is mogelijk om zelf bloed te prikken, te meten en de dosering van uw bloedverdunners te bepalen. De medewerkers van de trombosedienst van het Slingeland Ziekenhuis verzorgen de trainingen waarin u geleerd wordt hoe u de INR-waarde (stollingstijd) meet door middel van de vingerprik en het CoaguChek zelfmeetapparaat. U krijgt tevens uitleg over stolling en antistolling Je weet dus dat je de rest van je leven antistollingsmiddelen moet slikken en dat je daarvoor je INR-waarde moet meten. Daar ben je aan gebonden. Maar daarbinnen geeft het je wel heel veel vrijheid als je die INR-bepaling zelf kunt doen en daarvoor dus niet steeds naar de prikpoli hoeft.. Zelf uw INR-waarde meten. Als trombosepatiënt kunt u zelf thuis de INR-waarde van uw bloed meten via een prik in de vinger. Dat is heel eenvoudig. U hoeft dan niet meer elke keer naar Isala te komen. Bel (038) 424 25 21 en u kunt direct aan de slag. We helpen u er graag bij! Direct aan de sla Zelf bloedprikken en meten. Als cliënt van Starlet kunt u ook zelf leren prikken en uw INR-waarde meten. U leert dit in de training Zelfmanagement trombosedienstpatiënten. Heeft u deze training gevolgd, dan sluit u een overeenkomst met de trombosedienst. Hierin spreekt u af dat u regelmatig uw INR-waarde meet

Trombosedienst

Zelf uw INR-waarde meten Zelf uw INR-waarde mete

Zelf uw INR-waarde meten? Wanneer u antistollingsmiddelen moet gebruiken, dan kunt u een zelfmeetapparaat in bruikleen krijgen waarmee u zelf uw INR kunt meten International Normalized Ratio (INR) is een maat voor de stollingstijd van bloed.Het geeft aan hoeveel langzamer het bloed van de patiënt stolt dan bij iemand zonder afwijkende bloedstolling.Als de INR van iemand bijvoorbeeld 3,0 is, betekent dat dat diens bloed 3,0 keer zo langzaam stolt als van iemand zonder afwijkende bloedstolling, bijvoorbeeld 45 tegen 15 seconden onder. Pagina 1 van circa 539.000 resultaten voor inr waarde zelf meten - 0.009 sec Meet zelf uw INR-waarde! De voordelen van zelf meten: • Bezoeken aan de prikpost behoren tot het verleden • U kunt uw INR-waarde overal meten, thuis en op reis • Bloed laten afnemen met een injectienaald voor een INR is niet meer nodig • Eén druppel bloed uit uw vinger is voldoende • U ziet de INR-waarde direc

De hoogte van de INR-waarde bepaalt de dosering van uw bloedverdunners. Zelf meten van de INR wil zeggen dat men zelf de INR meet door middel van een vingerprik en het INRatio apparaat. Alleen patiënten die langere tijd antistollingsmedicijnen moeten gebruiken en een stabiele waarde hebben komen voor het zelf meten in aanmerking INR - Bloedwaardentest. PT-INR. €15,00 Incl. btw. Stollingstesten moeten direct bepaald worden en kunnen niet verstuurd worden. Bloedafname dient daarom op locatie Monschengladbach plaats te vinden. Lees meer.. Informatie. Met de PT - INR (citraat buisje) wordt onderzocht hoe lang het duurt voordat zich een bloedstolsel vormt

INR Waarden INR zelf Meten - YouTub

 1. Uitgedrukt in INR voor coumarine monitoring. Waarde in INR of secondes. 10.9-13.3 sec. INR < 1.5: Trombinetijd: Plasma stoltijd door trombine: Heparine effect of dysfibrinogenemie 5 E 22-26 sec. 10 E 13-15 sec
 2. De INR wordt uitgedrukt in een getal met één cijfer achter de komma, bijvoorbeeld 2,3. Streefwaarden. Hierboven is al uitgelegd dat het antistollingseffect binnen bepaalde grenzen moet liggen. Het bloed moet niet te snel en ook niet te langzaam stollen. De waarde waarbinnen de stollingsuitslagen moeten liggen worden de streefwaarden genoemd
 3. Om de INR te bepalen gebruikt de INR Trombosedienst de CoaguChek® . Doormiddel van 1 druppel bloed op een strip wordt de INR-waarde bepaald. Waar worden de trainingen gegeven en waar vinden de hercontroles plaats. Trainingen: Individuele trainingen worden gegeven op de locatie Nijmegen

Ons team van de Trombosedienst test het stollen van uw bloed, dit heet de INR-waarde 03-09-2014 INR waarde meten met CoaguChek-XS (Plus): 2 (van 2) MeanderGroep 18-12-2015 Werkwijze 1 Pas handhygiëne toe. 2 Maak een schoon werkveld en zet hierop de benodigdheden binnen handbereik. 3 Laat de cliënt de handen wassen en goed afdrogen. 4. Info over inr zelf meten. Resultaten van 8 zoekmachines Wanneer cliënten de bloedafnametechniek en het meten beheersen, leren ze om de antistollingsmedicijnen zelf te doseren. Aandachtspunten Laat de cliënt vooraf de handen wassen en goed afdrogen. Gebruik de eerste bloeddruppel om de INR-waarde te bepalen1. Breng de bloeddruppel binnen 15 seconden op de teststrip aan INR Waarden | INR zelf Meten Voordat we het gaan hebben over INR bloedwaarde, moeten we eerst even het begrip trombose bespreken Wat is Trombose? Je lichaam helpt je om te voorkomen dat je bloed v

De hoogte van de INR-waarde bepaalt de dosering van uw bloedverdunners. Zelf meten van de INR wil zeggen dat men zelf de INR meet door middel van een vingerprik en een zelfmeet apparaat. Alleen patiënten die langere tijd antistollingsmedicijnen moeten gebruiken en een stabiele waarde hebben komen voor het zelf meten in aanmerking Normale waarden . Voor degenen die geen medicijnen gebruiken, zijn de normale waarden in de volgende reeksen opgenomen: Protrombinetijd (PT): 11-13 seconden; INR: 0.9-1.3. Voor degenen die anticoagulantia gebruiken, ligt de ideale INR-waarde tussen 2 en 3. Prothrombinetijd Hoog - Oorzaken . Prothrombinetijd wordt verlengd met

Het kan nodig zijn om een aantal dagen voor de vaccinatie uw INR-waarde te laten bepalen. We zullen u dit laten weten. Mocht uw INR-waarde in de week voor de vaccinatie een afwijkende waarde hebben dan zullen we de dosering zo nodig aanpassen. Na de vaccinatie de prikplek 2 minuten stevig af (laten) drukken, niet wrijven INR waarde meten - Makkelijk zelf mete . e K en tijdstip INR-waarde meten. Als uw INR-waarde verlaagd dient te worden, dan kan vita; e K. Er zijn vier stollingsfactoren die voornamelijk afhankelijk zijn van de vita; e K ook gaan ontsporen. Als het gaat om vita; e K remmers slikt, dan staat u onder controle van de trombosedienst U mag altijd bellen en om ondersteuning vragen. Is de INR lager dan 1.8 of hoger dan 6.0 is: in dit soort gevallen werkt de behandeling onvoldoende of heeft u veel meer kans op bloedingen. U meet de INR nogmaals en gaat uit van het gemiddelde. Is dit gemiddelde buiten de grenzen 1.8 - 6.0 dan geeft u dit aan ons door, bij voorkeur via Portavita (bericht opstellen; prioriteit: Hoog)

Methoden om de INR te meten - CoaguChek voor zorgverlener

De INR-meter gebruikt Bluetooth om verbinding te maken met de mobiele telefoon van de patiënt en zo met de antistollingsapp. Na de meting kan de patiënt ook een mededeling toevoegen in de app en die desgewenst doorsturen met de gemeten INR-waarde. De dosering van het antistollingsmiddel wordt dan zo nodig aangepast door de trombosedienst Indien alle onderdelen zijn behaald ontvang je een zelfmeetapparaat en word je via beeldbellen/telefoon getraind hoe je die kan gebruiken. Daarna kun je overal zelf je INR-waarde meten en via de chat contact opnemen (met medewerkers of de arts) en heb je eventueel aanvullend contact per telefoon of videoconsult Bij het Zelfcontrolecentrum bepaalt u zelf waar en wanneer u uw INR-waarde meet. Dit zorgt voor meer bewegingsvrijheid en tijdwinst. Mogelijkheden van zelf meten Bij zelfmeten gaat u gebruik maken van Tropaz en krijgt u de beschikking over een Coaguchek XS apparaat waarmee met behulp van een vingerprik zelf de INR kan worden bepaald. De Trombosedienst verzorgt hiervoor een instructie historisch overzicht van de ingevoerde INR-waarden. Zelfmeten. Uw patiënt kan eventueel zelf de INR-waarde meten. Dit geldt wanneer hij of zij voor een langere tijd antistollingsmiddelen gaat gebruiken. De patiënt wordt getraind in het zelfmeten en krijgt een zelfmeetapparaat in bruikleen

Zelf meten van uw INR - Resultlaboratoriu

 1. Meestal wordt gestreefd naar een INR-waarde van 2,0-3,0, soms zelfs nog iets hoger. Een te hoge waarde geeft echter een verhoogd risico op het ontstaan van bloedingen. Daarnaast wordt de INR-waarde bepaald bij mensen van wie gedacht wordt dat ze een bloedstollingsstoornis hebben. Hoe wordt de INR-waarde gemeten? Voor het meten van de INR-waarde.
 2. e K-antagonisten) hun INR-waarde overal en op ieder moment meten. De zorgverleners en hun patiënten kunnen zich via de connectiviteit van het systeem (USB poort en Bluetooth.
 3. meten en doseeradvies van de trombosedienst krijgen (zelfmeten) of patiënten die hun eigen INR waarden meten en zelf de dosering bepalen (zelfmeten en doseren). Uit 'zelfcontrole-studies' blijkt dat de grote meerderheid van de patiënten zeer tevreden is. In het algemeen zijn de resultaten van zelfmeet- e
 4. Voor het meten van de stolbaarheid van het bloed bij gebruik van Fenprocoumon en Acenocoumarol wordt de INR-waarde gebruikt. Van nature ligt de INR-waarde rond de 1. Wanneer u Fenprocoumon of Acenocoumarol gaat slikken, zal uw INR hoger worden. Hoe hoger de INR, hoe langer het duurt voor uw bloed stolt Hoe lager de INR, hoe sneller uw bloed stol

Wat is de INR-waarde? - Trombosestichtin

INR waarde meten? - INR waarde mete . Als de INR waarde lager is dan de streefwaarde, dan is er een grotere kans op trombose. Is de INR. hoger dan de streefwaarde, dan is er een verhoogde kan op bloeding. Waarden die kunnen zorgen voor INR waarde schommelingen: wisselwerking met ander laten controleren (1 tot 2 keer per week) Zelf uw INR-waarde meten Het zelf meten van de INR bestaat uit een wekelijkse zelfmeting via een 'vingerprik' onder begeleiding van uw trombosedienst. U bent daarbij zelf verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de meting en een goede verslaglegging INR. De trombosedienst controleert de antistollingsbehandeling. Voor deze controle is het noodzakelijk dat er bloed wordt afgenomen. Het resultaat van de stollingstest wordt uitgedrukt in INR. Deze afkorting staat voor International Normalized Ratio. De INR geeft de mate van antistolling aan. Hoe hoger de INR, des te sterker is de antistolling. INR schommeling. in principe kunt U dezelfde dosering en de maximale tijd van 3 weken tot de volgende controle aanhouden. Wanneer de uitslag 2 of 3 maal net op of tegen een grens aanligt dan kunt u de dosering 1 stapnummer verhogen of verlagen. verhoog de dosering met 1 stapnummer en controleer na 2 weken. Is de uitslag 2 of 3 maal in deze mate.

INR waarde - Alles wat je moet weten over de INR waarde in

Behandeling met antistollingsmiddelen. Als uw antistollingsbehandeling is gestart, wordt u regelmatig geprikt om de INR-uitslag van uw bloed te bepalen. Deze waarde geeft de tijd weer die uw bloed nodig heeft om te stollen. Voor bloedafname op een Starlet-locatie moet u altijd een afspraak maken. Voor thuisafname hoeft dit niet Hoe zit het ook alweer met een INR waarde meten op vakantie? Lees het in onze mei nieuwsbrief!.. Sinds 2002 is de INR Trombosedienst een trainingscentrum voor zelfmanagement patiënten. Zelfmanagement patiënten zijn patiënten die hun eigen INR waarden meten en doseeradvies van de trombosedienst krijgen (zelfmeten) of patiënten die hun eigen INR waarden meten en zelf de dosering bepalen (zelfmeten en doseren). Uit 'zelfcontrole-studies

Meten - Hoe vaak moet ik meten? - De Nationale Trombose Diens

Met meneer is afgesproken dat hij als hij een afspraak in onze kliniek heeft, op de maandag in de week waarin hij de afspraak heeft zijn INR-waarde laat bepalen, waarna hij op woensdag een afspraak heeft. De laatste keer hebben wij meneer niet behandeld omdat zijn INR-waarde niet in het aangegeven gebied (tussen 3,0 en 4,0) lag, maar lager was. INR bepalen door Star-shl De INR-waarde wordt bepaald met behulp van de vingerprik. De uitslag en uw medische gegevens komen zo direct in ons doseersysteem. Op basis van deze gegevens bepalen de doseerartsen uw dosering. In uitzonderlijke gevallen bepalen we de INR-waarde door middel van een veneuze bloedafname

INR bloedstolling normaalwaarden Labuitslag

Om te voorkomen dat uw INR-waarde te hoog of dat uw INR-waarde te laag is, moet deze dosering heel nauwkeurig worden bepaald. De dosering is voor iedereen verschillend. Uw persoonlijke doseerschema is erop gericht om bij u de juiste mate van antistolling (INR-waarde tussen 2 en 3) te bereiken. Over antistollingsmiddelen . Schommelende INR-waarde De applicatie is ook uitermate geschikt voor gevalideerd en veilig zelfmanagement en zelfmetingen. Patiënten kunnen met Tropaz namelijk zelf hun INR-waarde meten en doseringen bepalen. Door middel van de vele functionaliteiten van de applicatie blijven patiënt en trombosedienst altijd met elkaar in contact - Bij het meten van de INR-waarde is er risico op bloedcontact, daarom zijn handschoenen opgenomen in de werkinstructie. Complicaties tijdens de handeling Handelwijze Er vormt zich geen mooie bloeddruppel. Zorg dat de vinger van de cliënt warm en droog is. Prik zo nodig opnieuw in een andere vinger. De meter gaat niet aan

CoaguChek INRange | CoaguChek voor zorgverleners

INR waarden - mooiontwer

Met International Normalized Ratio wordt ook wel de INR Waarde bedoel. Deze waarde is er belangrijk als je te maken hebt met Trombose. Wil je meer informatie hebben over wat er voor nodig is om je INR bloedwaarde zelf te bepalen?, neem dan een kijkje op onderstaande link voor de korte mededeling • CPR waarde meten met Quick Read Go • INR waarde meten met Coaguchek XS . Juni 2019 Nieuwe werkinstructies Injecteren • Injecteren subcutaan (loodrechte huidplooitechniek) Actualisatie onderwerpen Heelkunde en overige handelingen • Heelkunde darmspoelen is geactualiseerd. De terminologie is afgestemd Voor het meten van de stolbaarheid van het bloed bij gebruik van Fenprocoumon en Acenocoumarol wordt de INR-waarde gebruikt. Van nature ligt de INR-waarde rond de 1. Wanneer u Fenprocoumon of Acenocoumarol gaat slikken, zal uw INR hoger worden. Hoe hoger de INR, hoe langer het duurt voor uw bloed stolt

Atal-1INR waarde geeft aan hoe snel het bloed stoltTrombocare - Pijnloos prikken bij tromboseWat zijn de (vele) voordelen van zelfmeten? De Nationale

Trodis is dé applicatie voor trombosediensten. De applicatie draagt bij aan efficiënte, moderne en hoogwaardige dienstverlening aan trombosepatiënten. U heeft alle informatie over patiënten beschikbaar in één systeem, doordat de informatie uit Trodis realtime uitwisselbaar is met alle gangbare Ziekenhuis- en Laboratorium Informatie Systemen Hoe hoger uw INR, hoe langzamer uw bloed stolt. Het is de bedoeling dat uw INR zich in een marge bevindt waarbij uw bloed niet te snel, maar ook niet te langzaam stolt. Deze marge noemen we ook wel therapeutisch bereik, therapeutisch gebied of streefwaarde. De INR-waarden en het therapeutisch bereik kunnen van persoon tot persoon verschillen Ratiocomm. 27 likes. Eenvoudig de gemeten waarden draadloos in je app en delen met je zorgverlener? Dat doen wij met trombose, diabetes, gewicht, bloeddruk en nog meer

 • Triumph moto.
 • XO Tour Life.
 • MPa na bar.
 • SKF bearing life calculator.
 • Tlak v břiše.
 • Cedrus libani Glauca Pendula.
 • Tablet LTE.
 • Iain Armitage 2021.
 • Kanárské ostrovy dovolená 2021.
 • Ochrana soukromí Google.
 • Munchkin English.
 • Stále synonymum.
 • PUBG map sizes.
 • Svátek svatých.
 • Rychlý kváskový chléb recept.
 • Motivační dopis příležitost pro studenty.
 • Vzpěry kufru Octavia 3 Combi.
 • Dremel MS53.
 • Milenka.
 • Natalie Wihongi.
 • Středisko volného času Ostrava.
 • 10 am to european time.
 • Norma výkopové práce.
 • Filioque kwestie.
 • Gruyères cheese factory.
 • Nemocnice Ivančice COVID.
 • Kammerwinkel Laserbehandlung.
 • Dominic Sherwood očí.
 • Zahušťování vlasů Brno.
 • O Koblížkovi pracovní list.
 • Jak harmonizovat melodii.
 • Nože Hocho.
 • Ford GT wiki.
 • Westwing meubels.
 • Haas Sohn SKARNES Recenze.
 • Princ Harry a Charles.
 • 429 DE.
 • Sucho v nose koronavirus.
 • Chůze s berlemi do schodů.
 • Vintage Hermes scarf framed.
 • Pamukkale Hotel.